St Germain via James McConnell, 22 juli 2018

St Germain via James McConnell

22 juli 2018

Jag Är St. Germain.

Som alltid är jag, och vi alla som är era mentorer i denna tid, överlycklig över att kunna vara med er, att kunna dela, uppleva och hjälpa er att växa. Precis som vi i olika tider blev hjälpta, precis som jag blev hjälpt.

Dessa tider ni är i nu, har ni kallat, har många kallat ”lugnet före stormen”. Nåväl, lugnet lyfter nu och stormen närmar sig, som det för länge sedan förebådats skulle ske. Det har förutsagts av många att ni skulle inträda i denna tid av lugn, frid, innan stormen börjar rasa. Just nu närmar ni er den stormen … eller den stormen närmar sig er.

Det är nästan som om, och vi har sagt det många gånger på många olika sätt, ”spänn fast säkerhetsbältena”. För att citera filmen Matrix, ”det är säkrast du spänner fast säkerhetsbältet Dorothy för Kansas är på väg att åka iväg”.

Vad betyder det? Det betyder att Kansas är det välbekanta i era liv. Den bekvämlighetszon ni kommit att förstå. Allt ni känt till i era liv är på väg att förändras i skiftesprocessen nu. Ni går alla genom detta skifte, denna övergång. Denna övergång som tar er mot er uppstigning; både individuellt och er kollektiva uppstigning.

Det har sagts att ni, de av er, ljusarbetarna, krigarna, verkligen de i denna grupp, ni blir förberedda att vara med i denna första våg av uppstigning. Ni håller på och lär er att acklimatisera er till energierna.

Ni förstår vad som händer i världen. Men från en förståelse, inte en tredjedimensionell illusorisk förståelse, utan från en högre nivå av förståelse. Ett avslöjande på högre nivå, kan man säga. Ni ser det för vad det är … att se världen för vad den är, inte bara hur den ser ut att vara.

Då ni förbereder er för denna första våg av uppstigning, kommer många av er att gå genom den vågen, vara del av den vågen och sedan kommer ni att efter en viss tid vända er om, efter att ni acklimatiserat er till dessa mycket högre energier. Ni kommer sedan att vända er om och hjälpa era medmänniskor att gå genom den andra vågen. Ni blir mentorer i den andra vågen precis som vi är mentorer till er nu. Då de i den andra vågen passerar igenom, kommer de att vända sig om och hjälpa dem i den tredje vågen. Det är så denna uppstigningsprocess både börjar och slutförs.

Ni ska alla vara del av detta på ett eller annat sätt. Några med till synes större roller och andra med som det verkar mindre roller. Men som vi många gånger sagt, det finns inga större eller mindre roller i detta. Precis som det inte finns någon större eller mindre bland oss, de Uppstigna Mästarna, Himlens Kompani.

Vi är alla Ett. Vi har alla våra positioner, våra ansvarsområden. Ingen är högre än den andre. Kan ni föreställa er en sådan värld? Ingen styr någon annan. Ni är alla där för att hålla styret bland er alla.

När allt är i perfekt balans kommer ni att veta att ni anlänt till tröskeln.

Det är vad denna övergång framförallt handlar om: att föra in balansen. Föra förståelsen framåt, avslöjandena framåt, sanningen, så att alla kan sättas fria. Finn det inom er själva nu, var och en av er.

Gå framåt för att dela, uppleva, älska. Låt er själva älskas och älska andra.

JAG ÄR St. Germain och jag lämnar er nu med min Violetta Flamma för att fortsätta rensa ut all den gamla negativa programmeringen inom er, så att den kan ersättas med, inte den nya programmeringen; den nya förståelsen, de nya avslöjandena, som är på väg fram.

All min frid och kärlek är med er alla.

Channeled by James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

Du gillar kanske också...