Saint Germain via Susan Leland, 28 juli

Saint Germain: ”Frihet, Jämlikhet och Broderskap/Systerskap”

Ashtar On The Road Telekonferens, 28 juli 2015

Kanal: Susan Leland

 

Hälsningar! Jag är Saint Germain och jag begärde denna speciella musik* därför att några av er var med under den tid som kallas Franska Revolutionen och tiden därefter. Och det fanns då en ande som lades fram för världen – i vilket fall, den hade sina mörka stunder såsom hela världen, varje plats i världen har haft mörka stunder. Men det är den anden som musiken frambringar. Det är anden av ”Frihet, Jämlikhet, Broderskap” som var mottot för Franska Revolutionen. Och det är ett motto som lever starkt idag!

”Frihet”! Det handlar om Friheten som ni känner den idag. Det är inte att gå i krig och vinna, inte att bli segrarna efter ändlösa dagar av blodsutgjutelse. Inte om att eliminera de som ni betraktar som era fiender eller förtryckare. Det handlar om att alla ska vara fria att leva sina liv på ett sätt som är, ja, respektfullt och som hedrar allt liv, men utan någon rädsla att någon ska komma och rycka bort friheten eller förstöra glädjen i att leva!

Det handlar om att vara fri, inte bara från förtryck, inte bara från att bli bestulen – det handlar om att vara fri från svårigheter! Det handlar om att vara fri från begränsningar som samhällets olika program lägger på er! Och detta har pågått nästan ända från begynnelsen av Planeten Jorden. Och var så säkra; det pågår på andra platser i detta solsystem, i galaxerna och i Universum bortom.

Det är därför Planeten Jorden är så viktig just nu, därför att när Planeten Jorden bryter sig loss från alla de begränsningar och brister som hållit den tillbaka ger den energi till samma sak genom hela Universum! Det är inte bara en modell, det är en energi som går vidare och då är det så viktigt att all denna energi är av den Högre Dimensionella kärleksfulla typen!!!

Nu vet jag att en del av er i den här publiken hoppas på att jag har några riktigt stora och underbara finansiella nyheter till er. Och det har jag! Finansiell Frihet är en hörnsten i det vi arbetar med för att åstadkomma för alla! Det är där Jämlikhet kommer in.  De fås styre på bekostnad – finansiellt och annars – av de många är över!!! Och jag är mycket glad att göra det uttalandet!

Ni vet, då, på den tiden ansågs jag vara en mycket värderad rådgivare till Drottningen, Marie Antoinette. Och jag försökte råda henne att införa mer jämlikhet till hennes folk – Frankrikes folk – att vara en förebild för dem, att ge dem mer frihet, inte bara i livsstil, utan framförallt vad gäller överflöd, för de flesta människor svalt! Jag sa, ”Ers Majestät, folket har inte ens råd att köpa bröd till sina familjer!” Nå, ni vet vad hon svarade mig. Det har citerats många gånger: Låt dem då äta tårta! NI vet vad som sedan hände med Marie. Folket hade fått nog.

Det har varit många revolutioner. Denna var en av de blodigaste. Men krig har utkämpats. Tänk på det Revolutionära Kriget i Amerikas Förenta Stater. Tänk på alla revolutioner som förevarit i hela världen. Den(kommunistiska) i Kina uppkom också i en situation av ojämlikhet och svältande människor.

De svar som kommer ur blodsutgjutelse och krig banar ofta väg för en tyrann att ersätta en annan. Så det är ingen god lärdom. Det måste finnas i hjärtat hos de som startar revolutionerna att det saken gäller är att åstadkomma jämlikhet, tillsammans med frihet, för ALLA inblandade – inte bara att ersätta en tyrannisk regim med en annan – för det kräver ett Högre Dimensionellt Perspektiv att ha hjärtan så öppna att engagemanget för denna Jämlikhet finns där!!!

Detta är orsaken till att vi ber er att engagera er i Högre Dimensionell uppstigning, att föra er själva till detta Högre Perspektiv, att låta er svämmas över av det! Låt Kärleksljuset flöda över er och sedan är det lätt att se hur ni kan hjälpa era bröder och systrar. För det är genom att inom er erkänna och känna Enhet med allt liv – och att känna den Kärlek ni har och respekt och uppskattning för allt liv – att tillsammans åstadkommer vi denna storslagna revolution av den fredliga typen!!!

Så vi ber er hålla kursen, med dessa principer i minnet. Ja, det här handlar om att göra er fria från allt som trycker ner er, från den förslavning ni uthärdat genom era livstider på Planeten Jorden! Det här handlar om att bana vägen med Högt Dimensionellt bemyndigande av Kärlek och Fred och lika möjligheter för alla! Och ja, Överflöd till alla, absolut! Hur skulle det var möjligt att åstadkomma allt det vi gör utan Jämlikhet i Överflöd för alla?!!!

Eftersom ni ännu inte är vid den punkten där ni kan vifta med händerna eller gnida era näsor, eller vad som helst, och allting ni överhuvudtaget önskar er eller behöver kommer till er ur tomma luften  – så behöver ni förstås pengar! Ta hand om er själva, ta hand om era nära och kära och öppna sedan era hjärtan och fundera på hur ni skulle kunna dela ert Överflöd, för det kommer inte till alla i samma stund, på samma dag i era kalendrar.

Och det gäller att komma igång. Det gäller att komma igång även om ni bara öppnar era hjärtan och delar med er energetiskt, med andra ord, att skapa en vision om att alla tar lika del av detta överflöd och får lika mycket finansiellt överflöd, perfekt hälsa och alla sorter av vad nu överflöd betyder för den enskilda individen så att ingen känner sig ojämlik någon annan! När ni alla är lika fria och ni alla har samma Överflöd blir det då inte en storslagen sammanhållning – och i dagens termer säger jag Broderskap/Systerskap för alla – så när ni ser in i ögonen på er broder eller syster ser ni er själva! Ni ger till er själva, ni ger till dem. De ger till sig själva, de ger till er. På detta sätt fasas pengar ut!!!

Nu har ni kanske hört mig säga att så småningom kommer det på Planeten Jorden inte att finnas behov av dollar, eller yen, eller rubler, eller några pengar överhuvudtaget. Men det ligger en bit bort så under tiden har jag – för länge sedan i er tidräkning – satt upp medel för att ge finansiellt Överflöd till hela Mänskligheten. Och jag ska säga att tiden för detta kommer mycket snart! Och medlen för detta börjar med tillkännagivandet av NESARA, som inte är en lag bara för Amerikas Förenta Stater; den förstås bli en lag för hela Världen!!!

Alla på Planeten Jorden, alla i Mänskligheten skall få ta emot finansiellt Överflöd! Och det är att dela, inte bara med era bröder och systrar i mänskliga kroppar, men tänk på de andra Kungarikena. Tänk på djuren! Tänk på växterna! Ni kanske vill starta en trädgård där alla sorter av Moder Gaias vackra kungarikes medlemmar kan frodas och kanske ni vill plantera blommor i denna trädgård och älska och hedra dem.

Och mineralerna tar in allt detta. Och de ska omprogrammeras med Kärlek – BARA KÄRLEK – för att få dem att förstå att deras roll, också, bara är att hjälpa till i Planeten Jordens utveckling, och att hjälpa alla som uttrycker Kärlek och vill använda dem för kärleksfulla syften!

Så det är ganska stort som koncept, eller hur? Och ändå presenterar jag detta för er bara som en påminnelse om vad som verkligen är Uppdraget för oss alla, för om ni stannar upp och tänker till lite, Kärlek kan åstadkomma vad som helst. Det finns inget mirakel som ligger bortom Kärlekens bemyndigande och ni, Mina Kära, är miraklens utförare!!! Så låt Kärleken flöda in. Håll er själva i dess höga energi och behåll alltid enkelheten i ”Frihet, Jämlikhet och Broderskap/Systerskap” inom er Höga Dimensionella vision som en kompass, så att säga, utefter den Väg vi tillsammans går!

Vi är på väg dit. Vi är på väg dit snabbare och snabbare i varje ögonblick av er Jordtid! Det finns ingen återvändo och det finns bara belöningar av Hög Dimensionell typ på Vägen framför er alla så länge ni låter Kärleken i era Hjärtan flöda genom helheten av er varelse och sedan delar den med era bröder och systrar och alla Kungarikens medlemmar på Planeten Jorden!!!

Och så tackar jag er för att ni varit här, för att ni tillåtit mig att tala med er om dessa saker och låt detta inspirera er när ni tillsammans klättrar upp, upp och in i de Högre Dimensionella Sfärerna av Ljus! Så är det. Namaste!

*La Marseilles

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...