Stjärnråden av Ljus via Solara An-Ra, 18 mars, 2018

Stjärnråden av Ljus

via Solara An-Ra

18 mars, 2018

”Den stora accelerationen”

Detta är inte den första perioden av ’en stor acceleration’ inom vilken ni själva har varit involverade, kära ni. Det har förekommit flera, flera perioder av acceleration, till och med inom era egna livstider – men med all säkerhet inom universums större cykler och epoker. Mycket i likhet med embryologi – där det ständigt förkommer en kontraktion hos embryot eller fostret, innan en expansion äger rum – så sker det i den universella cykeln kontraktioner och expansioner. Det förekommer perioder där er planets medvetande stiger, och sedan perioder då det återigen sjunker.

Därför vill vi tala om en mycket specifik period som nu är relevant för er. Denna acceleration började under det sista kvartalet av år 2017 och det är relevant hela vägen fram till Dagjämningen i mars 2019 – ett tidsfönster av cirka 18 månader på er tidslinje. Detta är den första perioden av acceleration som är mer kraftfull än den som inträffade runt 12.12.12 – och det är av flera anledningar som det är på det viset. Vissa anledningar, javisst, ligger i astrologiska harmoniseringar – men större än denna faktor är det Ljus-arbete som har uppnåtts under perioden mellan decembersolståndet 2012 och ert ögonblick just nu. Er hängivelse för att återinkoppla Gaias Rutnät av Ljus; att utföra ert Ljusarbete på er planets kraftplatser; att hjälpa andra vakna upp på så många sätt – det är dessa ansträngningar som har lyckats med att låta Ljuset lysa igenom det moln som inskränkte ert medvetande under Fiskarnas Tidsålder.

Inom detta tidsfönster har det också förekommit många svårigheter; det har förekommit stora strider mellan Ljuset och de mörka, och det har förekommit en hel del turbulens – det som har kallats ’kaotiska noder’ via Hathors kanaliseringar. Dessa upp- och nergångar har slutligen vuxit samman till denna plats och tid och där det finns en explosionsartad öppning eller portal som är tillgänglig för dem som är redo att stiga igenom dörröppningen. Denna öppning gäller utvidgandet av ert medvetande. Vi ska förtydliga.

För tillfället undervisar vi om er UPPVAKNANDE LJUSKROPP. Vi undervisar tekniker som gör det möjligt för er att uppleva ert själv som LJUS; såsom mer expansivt än er aurakropp och ert aurafält. Vi talar om den frekvens som uppstår inom er Större-Ljus-Kropp, för att möjliggöra en nedladdning av koder som är tajmad till rätt tid. Och vi kan se att dessa koder bokstavligen blir nerladdade inom era Ljus-Kroppar medan vi talar – hieroglyfer som lyser upp som flammor, och som sedan integreras i ert Ljus och gör er övergripande energi mer kristallin och förfinad. Detta Ljus har en helt annorlunda struktur – det som vi beskriver som ett blå-vitt eller stjärn-likt ljus.

För att förstå denna Stora Acceleration utifrån ett annat perspektiv, tänk helt enkelt på er förmåga till att få tillgång till högre-dimensionella koncept eller upplevelser. Tänk helt enkelt på er individuella förmåga att uppleva energiflöden, såsom energivirvlarna eller chakrana i er egen kropp. Lägg också märke till hur mycket enklare det är att känna, se eller acceptera chakranas existens utanför er fysiska kropp – de snurrande skivorna ovanför huvudet och nedanför rotchakrat. Och ni kommer att få en förståelse om hur mycket ni har skiftat – hur mycket ni har accelererat i termer av ert medvetandes utvidgande och öppnandet av era hög-känsliga eller mediala förmågor.

Inom er finns en myriad högre-dimensionella öppningar i och med att ni stiger igenom dessa energimässiga och mediala portar. För att bara ge ett exempel; i och med att ert medvetande utvidgas, så skiftar ni automatiskt till ett utrymme där ni förmår uppleva inte bara ert personliga hjärtcentrum, utan också det Högre Hjärtat och chakrana för Enhets-Hjärtat. Och det ska vi nu vidareutveckla i detta exempel, för att ytterligare demonstrera er acceleration.

Tänk på er förståelse om ert personliga hjärtchakra, kära ni, vilket relaterar till energiutbytena i era personliga relationer. Det omfattar er förmåga att ge och ta emot kärlek, er förmåga att förlåta alla som har syndat gentemot er, att släppa taget om gamla sorger – och på det sättet er kapacitet för att i sanning öppna upp er till att bli en mer kärleksfull person för de människor som ni samverkar med.

Och stig sedan UPP ett steg till konceptet gällande det Högre Hjärtat, där ni förmår varsebli alla andra människor på er planet som kärleksfulla och värda att älskas. Ifall ni förmår varsebli detta, även för en kort stund – att fullständigt förlåta och släppa taget om allt dömande – så förmår ni få tillgång till det Höga Hjärtats energi och syfte.

Stig sedan UPP ett steg från detta och tänk på ert Enhets-Hjärtas Chakra; det som utgör hjärte-energin inom ert Högre Själv. Enhets-Hjärtat placerar er i en energimässig resonans med alla andra på planeten vilka också förmår få tillgång till sina Högre Själv. Detta möjliggör för er att inte bara älska alla andra varelser, utan att spontant befinna sig i en energimässig resonans med dessa andra. Ni upplever er själv som ett med dem. Genom Enhets-Hjärtats resonans förmår ni också fysiskt blicka in i andras hjärtan, inom vilka Enhets-Hjärtat har vaknat upp. Det finns en förbindelse mellan ert Enhets-Hjärtas chakra och ert Själs-Stjärne-Portal-chakra – när det förra har vaknat upp, så förmår ni både förnimma energin hos er Själs-Stjärne-Familj och att attrahera dessa varelser till er själv.

Och så blir denna karusell, som den verkar vara, en förklaring på den acceleration inom vilken ni är inbegripna i. För ifall ni på en viss nivå har förstått hjärtats tre nivåer som vi har beskrivit, så kan ni känna er försäkrade om att ert medvetande håller på att expandera. Att förstå och förmå uppleva högre-dimensionella koncept är en indikation på att ni i sanning har stigit igenom en ny dörröppning. Den stora accelerationen är verkligen ett kvantskifte som sker inom ert medvetande – och en motsvarande acceleration i er andliga evolution.

Utöver och bortom detta, när ni vaknar upp eller integrerar en ny gåva eller förmåga – till exempel att kunna se medialt – så är detta inte bara tillgängligt för de få människor med vilka ni kommer i kontakt med på en fysisk nivå. Denna nya förmåga blir tillgänglig för många, många varelser inom er värld – för dessa gåvor och dessa högre nivåer av medvetande är smittsamma, kan man säga. De studsar helt enkelt fram utifrån ert energifält och blir tillgängliga för andra!

Det är av denna anledning som vi ber att ni ofta ska upprepa: ”VI ÄR UPPVÄCKARNA!” – så att ni integrerar tanken på att det är ni, ni, ni – DU som är en av de som väcker upp!

Döm inte era framsteg, kära ni, enligt den lägsta sinnesstämningen som ni kan få tillgång till under dagen, för detta är bara lämningarna av det lägre medvetandets infektion som har övertagit er värld. Ni kan borsta av er dessa lägre tankeformer – ni kan avfärda dessa negativa, rädslobaserade, separationsbaserade tankar, helt enkelt genom att ständigt ta er själva tillbaka till en högre vibration och på nytt ställa er i linje med samskapandet av Den Nya Jorden, baserad på kärlek, vänlighet och samarbete. Ni övar er i att vara Ljus-Varelser! Ni övar er i att minnas och uppleva identiteterna hos era multi-dimensionella Stjärn-Varelser.

Vi hoppas att vi har kunnat hjälpa er med er förståelse.

Namaste.

 

http://www.solara.org.uk

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...