Stjärnrådet av Ljus via Solara An-Ra, 15:e juni 2017

 

 

Meddelande från Stjärnrådet av Ljus ~ Att Anslutna till ert Sanna Syfte

 

Källa: Solara An-Ra

Vi har valt temat att ansluta till ert sanna syfte, kära ni – för det är inte så, att det för många av er är det stora frågetecknet – ”Varför är jag här just nu?” Ni förstår redan att ni är här, den här gången för att vara till tjänst – för att hjälpa andra, hjälpa Moder Jord – att hjälpa till med övergången till ett utökat medvetande; den femdimensionella vibrationen, som vi kallar också Kristus eller Enig Medvetenhet. För många av er är det klart som dagen – allt sammantaget, det är ert mål.

Men ni försöker också individuellt att förstå hur det kan uppnås – kanske genom att bli en healer, kanske genom att använda ljud, kanske genom att kanalisera gåvor av kreativitet eller att måla, ge kärlek för att skapa näring/mat, som föryngrar andra.

Och för er som inte jobbar med det som uppenbart är av andlig karaktär, så undrar ni om det finns något annat sätt att kunna vara till tjänst, för er själva och för alla andra.

Och vi upprepar, att det inte finns något sätt för att ansluta till sitt sanna syfte under denna livstid, om ni inte upplever er själva som ljus, kärlek och sanning som förkroppsligas. Det är när ni, genom era andliga övningar, börjar känna den expansion som finns tillgänglig i er egen energi och medvetenhet. Att verkligen uppleva er som ljus; som organiska strömmande energifält – när ni börjar komma åt det expanderade självet; utökad medvetenhet – det är här er visdom finns tillgänglig. Om ni vanligtvis upplever er själva som enbart fysiska människor, då drivs ni bara av er vilje- och sinnesaspekt. Önskar ni healing enbart på en emotionell eller psykisk nivå, då kan ni inte komma åt den sanna visdomen; de sanna gåvorna; det sanna flödet, när ni kan utgå från en expanderad känsla av er själva.

Vissa av er behöver inte speciella andliga utövningar, som till exempel meditation eller pranayama (andningsövning), för att uppleva detta – vissa av er kan helt enkelt bara vara tysta i naturen, eller tillbringa tid med att kanalisera ert eget kreativa flöde. Men den mänskliga rasens medvetenhetsnivå visar, att det kanske är sant för en eller två procent av er – och för de andra är det nödvändigt att använda de gåvor som vi fått från Mästarna av pranayama, Yogierna. Använd dessa metoder för att gå inåt och stilla sinnet, för att uppleva det som är inte är av sinnet, inte är kroppsligt, inte känslostyrt – det är syftet.

Vi önskar att ni använder ett ögonblick av koncentration på er andliga övning, då ni upplever er egen energi; ert eget tillstånd – från denna referenspunkt är det möjligt att uppleva de galaktiska vågorna av energi; möjligt att uppleva yttre energifält. Även ni som använder växters heliga mediciner ber vi nu använda lärornas växter, för att erfara ERA EGNA SJÄLV, och inte gå in i en hallucinogen upplevelse, som inte lär er om er själva; som inte hjälper er att få tillgång till den sanna visdomen, den som flödar genom aspekten av ert Högre Själv i ert medvetna sinne och tredimensionella personlighet. Ur detta – ur den här erfarenheten av ert sanna expanderade själv – är det ”lätt som en plätt” att få tillgång till ert sanna syfte. För ni kan på ett enklare sätt förstå att ert sanna syfte, helt enkelt är att höja er energi, och öka fältets frekvens till dess ni bara talar sant och klokt; och känna enbart ovillkorlig kärlek; och automatiskt veta det som är för ert högsta syfte, högsta goda och därmed det högsta goda för alla. För är ni inte tillsammans i allt det här? För är ni inte alla energetiskt förbundna? Minnet av detta är Enigheten eller Kristusmedvetenheten – och det kommer från det ni minns inom er, genom er expansion, klokt, rikligt, förlåtande allt, barmhärtigt, det totalt lyckliga själv.

När det sägs att ni är en del av Gud eller Källan, så stämmer det. Ni skapas genom den Gudomliga Energin, i matrisen av allt som är Gudomlig – och det är bara åtstramningen i ert medvetande som kom av den lägre energin, och lägre medvetenheten i Fiskens Tidsålder, som har lett till att ni upplever er själva förminskade. Ni är nu i Vattumannens Tidsålder; tiden för uppvaknande – ni är redan djupt inne i den nya gryningens energi. Den ”Gyllene Åldern” – och ni måste komma upp till en medvetenhetsnivå där ni upplever er själva som ni verkligen är – kristallina, änglavarelser av ljus.

Vi hoppas att våra ord har hjälpt er, kära ni, för vår visdom flödar från er visdom – vi är ett med er. Vi är bröder och systrar i ljuset. Och vi ”predikar inte från en predikstol” för att upplysa er – vi sår bara frön av minnen i ert medvetande, så att ni minns sanningen som den är. Kalla på oss för hjälp, kära ni, i era egna övningar. I er vardag; I er resa av healing – för vi är här, stjärnbröderna och systrarna i ljuset, alltid tillgängliga.

Namaste.

Kärlek Kärlek Kärlek,

Solara An-Ra

Magic Weaver for Gaia

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...