Dikt via Per Beronius, Förtröstans Ängel, 19 mars, 2018

Ämne: Förtröstans Ängel
Meddelande:
Tillit är det bästa ting
som sökas kan all världen kring
med tillit följer ära.
Tillit, en absolut nödvändighet
för livets fortbestånd
en självklarhet.
Tilliten förutan
har vi hamnat på klippans yttersta spets
balanserande ovan avgrundens djup.
Var rädd om tilliten, vårda den ömt
den är ömtålig, ömtålig likt det nyfödda barnet
med sitt utsuddade minne.
Som gång efter annan
börjar om på nytt, ord av
självklarhetens valör.
Tilliten med sin följeslagare, förtröstan
det bäst ting, som sökas kan all världen kring.
Det lilla i det stora, det stora i det lilla
tilliten med sin tvillingflamma, förtröstan
en ofrånkomlig nödvändighet
för livets fortbestånd.
*  *  *
Denna dikt, från det där ovan kommet
av Per Beronius satt på pränt.
_______________________________
__________________________________________________
Från andra världar, kanaliserade kärlekens budskap, inför
Jordens övergång till en höge dimension; vad lärde  vi av
Atlantis öde, är vi beredda att minnas? Kanske var vi själva där
när kontinenten sjönk till havets botten och vi utplånades från
Jordens yta, som följd av vårt övermod, och missbruk, av
kunskapens gåvor, skall historien upprepas, eller har vi tagit
lärdom, genom det vi i handling gör, eller underlåter att göra,
genom de tankar vi tänker, och tankens oemotståndliga
skaparkraft är vi kollektivt ansvariga, för vårt gemensamma
framtida öde, än är det tid att vända utvecklingen, än är det tid
att vända helt om, men nu är det bråttom, klockan är en minut
i tolv, timglaset håller på att rinna ut, Moder Jord har tålmodigt
väntat på vår omvändelse, det är hög tid, att vakna till
medvetenhet, om vårt Gudomliga ursprung och att handla i
konsekvens därmed.
Baksidestexten till boken
Röster Från Andromeda
Utgiven 2006.
__________________________________________________

Du gillar kanske också...