“Upp och ner” – GCR/RV Op-Ed – torsdag – 15 juni 2017

 

“Upp och ner” – GCR/RV Op-Ed – torsdag 15 juni 2017

 

Vad händer om himlen plötsligt blev hav, och havet plötsligt himmel?

Världen skulle verka upp och ner direkt.

Det verkar inte vettigt, eller hur?

Ändå är det principen bakom omvärderingen av alla världsvalutor, vilket gör att RV verkar som om det är upp och ner logik.

Jag menar att $ 1,00 USD nu verkar vara toppen eller det bästa värdet i jämförelse med alla andra valutor (känd som världens reservvaluta).

Men vad händer om det över natten blev det lägsta?

Det skulle vara knasigt. Och ytligt sett idiotiskt nog att ens överväga.

Som om att jorden kallas platt från ingenstans när vi vet att den är rund, eller gör vi?

Det var en tid då alla trodde att jorden verkligen var platt, tills det en dag föreslogs att hon var rund och alla gick bara med på det.

Det är just vad som hände med världens finansiella system och motsvarande enskilda suveräna valutavärden efter den brittiska Bretton Wood konferensen år 1944.

Om du kommer ihåg, efter att två blodiga världskrig hade förstört den globala ekonomiska handeln och till och med kollapsade US dollarn 1933 (efter den stora depressionen) så bestämde sig den vinnande sidan (de allierade) ologiskt, att göra US dollarn till världens bästa valuta (d.v.s. global reservvaluta).

Plötsligt. Över natten. Precis så. Utan några hårda tillgångar över jord för att återställa en så stor monetär fordran.

För att uppnå denna historiskt svaga finanspolitik övertygades de Kinesiska Äldre att till varje suverän nation (i gott skick) låna ut fysiskt guld och ensidigt återställa den globala ekonomin för att reparera mänskligheten.

Låter bekant? En win / win / win Global Currency Reset (GCR) backad av suveräna Kinesiska Äldstes guld?

Så varje nation lånade mot detta de Kinesiska Äldstes guld under en femtioårsperiod för att rekonstruera sina egna nationer efter en oerhört destruktiv period i mänsklig historia – det fanns inget annat alternativ än de Kinesiska Äldstes guld.

De visste det här. Och vissa skulle kanske säga till och med att den anglosaxiska rasen lurades till att tro att de fick det bästa av den mongoliska rasen och faktiskt satte upp planeten för en återställning 79 år senare i den här övergången av eras som vi nu upplever.

Men jag avviker …

Den överenskommelse som slutligen slogs fast fordrade att allt lånat Kinesiskt Äldstes guld skulle överföras hösten 1946, vilket också innefattade en femårig nåd eller avkastningstid efter det att den första femtioårsperioden hade löpt ut – vilket skulle vara exakt den 10 september 2001.

Och den dagen som det nuvarande finansiella systemets villkor var planerat att vara pensionerat, och de Äldstes lånade guld återlämnat, fick vi 9/11.

Plötsligt. Över natten. Kabalen bestämde sig för att behålla allt guld och driva världens finansiella system ner i ett ohållbart skulddrivet dike (också känt som 2: a Stora Depressionen eller 2008 års Globala Finansiella Kris) för att permanent förslava mänskligheten och starta det tredje Världskriget i Mellanöstern, drivande kristna mot Muslimer, mot Judar, mot Rysk-ortodoxa, mot Buddister.

WW3 höll inte uppenbarligen, inte som de hade planerat i alla fall. Nu fick vi mer av ett valutakrig än ett landkrig, men nog försökte kabalen säkert att bränna ner det världsomspännande globala huset.

Så, mirakulöst och genom en kärleksfull Guds nåd, har vi nu ett nytt finansiellt system som också uteslutande handlar om säkerhet i Kinesisk Äldstes guld … och förstå detta …det fungerar redan och har gjort så i nästan två år.

Felfritt. Harmoniskt. Storartat.

Detta nya asiatiskt baserade digitala finansiella system inkluderar omvärdering av alla världsvalutor mot ett guldreferensmärke och har inträffat strax framför våra ögon.

Ironiskt nog verkar bara ett fåtal utvalda märka det … ja det skulle vara vi i Zimland

Så det gamla Bretton Woods värdesystemet, varigenom alla valutor i världen var lika värderade mot ett gemensamt guldmärke representerat av USD, bestäms nu av spotpriset för guld som fastställs av den nya Kinesiska Äldstes Shanghai Gold Exchange (SGE) … med alla valutor över hela världen lika värderade mot guldmarkeringen igen.

Ingenting har verkligen förändrats i den finansiella restaurangen utom kocken på baksidan av köket. Som naturligtvis gör att alla måltiderna smakar olika. Bättre. Friskare.

Det är inte tokerier, folk, det är bara den fulla verkligheten. Som vi kommer att förstå för NPTB är det verkligen OPTB (Old Powers That Be) och ersätter CPtB (Cabal Powers That Be) men de har fortfarande inte annonserat GCR-omkopplaren för allmänheten.

Det som vi har hört så kommer det att ske hösten 2017.

Tyvärr har vi varit tvungna att acceptera kabalens fiatversion av den finansiella verkligheten allt sedan Bretton Woods-tiden för 73 år sedan. Men snart kommer deras stora redovisningslögn att komma offentligt till ett kraschande slut … som det för länge sedan har gjort privat.

Plötsligt. Över natten. Och för alltid.

Men få kommer att märka det, för den här förändringen av ägande har blivit så subtil, så odetekterbar för blotta ögat, d.v.s. att botten blev topp och toppen blev botten … inga valutavärden kommer ens att verka förändras.

Det betyder att varje suverän valuta i världen (med god internationell ställning) redan har placerats tillbaka till sitt sanna guldbackade värde. Och sålunda kommer en omvärdering faktiskt vara ett återställande av den monetära sanningen.

Översatt kommer världens finansiella system inte att visas upp och ner … faktiskt kommer det inte att se annorlunda ut alls. Men allting om handelsvärden kommer att vara helt inverterat.

Plötsligt. Över natten. Och permanent.

Så jag frågar igen, är världen runt eller platt? Och ännu bättre, är US dollarn på toppen eller botten av alla andra valutor i världen baserat på de här Amerikanska Förenta Staternas hårda tillgångar?

Båda är rättvisa frågor, och båda ska besvaras snart. Gör er beredda att bli förvånade.

Gud är med oss

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling                         www.st-germain.se

Du gillar kanske också...