“Stor Sak” – GCR/RV Intel SITREP – torsdag 24 augusti 2017

“Stor Sak” – GCR/RV Intel SITREP – torsdag 24 augusti 2017

 

Allt nedan har bekräftats via flera källor under flera veckor:

Banker över hela världen har fått en uppdaterad transaktionskodlista för alla andra deltagande RV-globala banker.

Det är en stor sak.

Alla RV-kurser har blivit låsta in i Hercules-algoritmen sedan fredagskvällen och en handfull frusna för privata inlösen.

Det är en stor sak.

Inlösningscentras stängning fortsätter. 30% har demonterats redan på grund av brist på förväntade deltagare.

Det är en stor sak.

Fullständig tillgång till huvudkontot har testats och godkänts av Farfar för att släppas permanent med AIIB-övervakning.

Det är en stor sak.

Marhalika Sovereigns (Filippinerna) mottog legala returdokument för säkerhetskonton avseende Bretton Woods-avtalet 1944 för lånat guld. De fick då nya koder som endast de kan ha tillgång till i det nya kvantsystemet.

Det är en stor sak.

Israel/Ukraina gav upp i går i Moskva med övervakningsvittnen från FN: s säkerhetsråd och Normandie Four.

Det är en stor sak.

En arbetsplan för att återlämna palestinskt land tillbaka till 1967 års gränser har godkänts av Kina, Ryssland, Iran, Syrien, USA och Israel.

Det är en stor sak.

Tidigare Ukrainaterritorier Donetsk, Luhansk och Krim har alla överlåtits till Ryssland i utbyte mot Ukrainas suveränitet med ny regering och ledare.

Det är en stor sak.

Slutgiltiga GESARA-tidslinjeutrullningsstrategier diskuteras fortfarande och det är vad väntan handlar om. Men problemen är små och handlar mer om interkontinental samordning.

Det är en stor sak.

Trumpsagan avslutas när den är planerad och i samband med frisläpp av RV (GESARA). Alla händelser är intimt kopplade och skriptade till lösning.

Det är en stor sak.

Tack så mycket för att ni fortsätter att skicka ”Tetelestai” 800 – nummer varnings registreringar och hemsidesmedlemskap e-post på theclarioncalls.com. Er respons har varit överväldigande.

Showme och jag uppskattar och värdesätter ditt förtroende och dina rekommendationer till andra Mänskliga Änglar som inte ens har valuta.

Barmhärtighetens rörelse har börjat!

Gud är med oss

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...