Taggat: förändringarna

Hillarion, 15 mars 2015

Hillarion, 15 mars 2015

Hillarion 15 Mars 2015 Kanal: Marlene Swetlishoff Kära Ni, När ni alla följer er egen stjärna och går inom er ofta, börjar ni njuta av att sitta i stillheten av er stjäl, där det...

SaLuSa, 16 januari 2015

SaLuSa, 16 januari 2015

SaLuSa 16 januari, 2015 Kanal: Mike Quinsey Det har tagit en lång tid att nå denna punkt i er utveckling, men vi observerar en ny energi som tilltar och tar plats på Jorden, som...