SaLuSa, 16 januari 2015

SaLuSa

16 januari, 2015

Kanal: Mike Quinsey

Det har tagit en lång tid att nå denna punkt i er utveckling, men vi observerar en ny energi som tilltar och tar plats på Jorden, som ger samarbete och fred. Efter år av krig och konfrontation så väcker de nya energierna upp folk till att fredligt följa sätt för att åstadkomma harmoniskt samarbete mellan alla folk. Då krig hotar så finns det fortfarande folk som reagerar på samma sätt, men samtidigt så fortsätter många, många fredliga lösningar. Vi kommer absolut att göra vad vi kan för att influera och hjälpa de som söker fred och ett totalt stopp för krig och fredliga lösningar. Rösterna från de som är trötta på död och spolierandet av er Jords resurser genom aggressivt agerande ökar i inflytande och makt som kommer att leda till fredligt samarbete och diplomati. Det kommer att ta tid att övertala en del människor att krig enbart gynnar ett fåtal som har kraftigt investerat i det. Tiden kommer dock föra fram många sanningar och avslöja de som gynnas.

Å ena sidan så attackeras ni av handlingar från en liten minoritet som är fast beslutna att ge er terrorism, medan de som leder fredens sak samtidigt arbetar mycket hårt för att genomföra det. Det finns naturligtvis också karma inblandat i alla dessa frågor och det gör det svårt för er att precis förstå vad som händer. Vår närvaro kommer att se till att saker och ting inte spinner ur kontroll, men som ni måste har insett vid det här laget så måste de gamla energierna bortföras på det ena eller andra sättet. Så som ni också måste ha förstått så är rädslan den största fienden och hjälper de som kallas de mörka. De frodas från att skapa rädsla och utan det skulle de förlora kraften att blockera Ljuset. Deras tid har nästan tagit slut vilket är anledningen till att vi ofta påminner er om behovet av att hålla era vibrationer så höga som möjligt och förneka dem alla tillfällen att späda på sina behov.

Förändringar sker runt omkring er och inte minst de som gäller Moder Jord. Hon förbereder sig för ett stort upplyftande av sina vibrationer, och vitt spridda förändringar som redan är uppenbara för de som studerar sådana frågor. Var inte rädda för slutresultatet då i motsats till tidigare Åldrar då stora översvämningar, bränder eller katastrofer har inträffat vid sluttiderna så kommer ni att uppleva en fredlig övergång till den Nya Åldern. Det har varit den Spirituella Hierarkins intention att se till att ni avslutar den gamla Åldern med framgång, och det har i stort sett handlat om er uthållningsförmåga och fasta intentioner att gå igenom denna period med högt höjda huvuden och raka ryggar. NI har förstås fått all hjälp och många själar från de högre dimensionerna har deltagit. När ni tänker på hur mycket stöd ni har fått så får ni en uppfattning om hur viktigt er utveckling anses vara. Ni kommer dock finna det svårt att fullt förstå er framgång, då den har nått mycket längre än ni kan tänka er.

Era kära och nära ser på och är medvetna om hur det går för er, och det blir ett stort firande då det är genomfört och ni träffas igen. Naturligtvis så häller de sig informerade om era framsteg, som de följer med stort intresse. Så Mina Kära var snälla att komma ihåg att er familj och vänner inte bara är medvetna om era framsteg utan de försöker ofta imponerar på er med sina meddelanden och trösta er då ni är bekymrade. Om ni inte redan är medvetna så kommer ni att bli överraskade över att finna era kära och nära helt i form och hälsosamma, oberoende av deras tillstånd när de gick bort. Dessutom kommer de att vara helt medvetna och alerta såsom de var då de var mycket yngre. Det finns så mycket att se framemot att ni inte behöver ha något behov av att bekymra er över de som gått bort tidigare. Ingen ses som att vara överlägsen någon annan och rikedomar är inte någon faktor alls, då pengar inte har någon plats alls då alla behov förses genom tankekraft. Det kanske också lyfter upp en del av er att veta att bebisar som har dött växer upp ganska snabbt i Spirit och de flesta kommer att möta er som vuxna. Tankekraften är effektiv på Jorden, men fungerar sällan så snabbt som den gör i de högre vibrationerna.

Om era framsteg inte hade påverkad skulle er utveckling ha avancerat mycket snabbare, men istället har ni förnekats sådana möjligheter. När ni väl tillåts att dra nytta från framsteg som har hållits från er och enbart använts av Illuminati kommer ni dock att ta igen förlorad tid. Som vi tidigare har nämnt så sker de mest spektakulära förändringarna då ni gynnas från fri energi. Era vetenskapsmän känner redan till många användningar för det och maskiner och utrustning har redan designats och testats framgångsrikt. Framtiden väntar på er och håller många överraskningar, som alla kommer att förbättra er livskvalitet.

Så då ni tar er igenom de mörkas sista tokigheter så vet att ni i själva verket inte kommer att behöva vänta länge innan underbara förändringar börjar äga rum. För er blir det utan tvivel en lättnat att kunna leva i fred och blomstra i ett samhälle baserat på kärlek och ömsesidigt delande. Det kommer, men först måste de mörka och deras maktbaser och förstörelsevapen göras odugliga och avlägsnas. Många framsteg har hållits hemliga för er och nya teknologier är gömda för er. Till exempel så finns det underjordiska sätt att resa där hastigheter upp till 1100 km timmen kan nås, och detta täcker redan en stor del av er värld. Dessa framsteg kommer till slut att gynna er alla och framtiden håller så många överraskningar som ni för närvarande bara kan drömma om.

Vi kan se till att när tiden är rätt så blir ni medvetna om de nya teknologierna, och de kommer att introduceras till er. Ni förstår dock att det finns de som önskar att behålla dem för sig själva, och vi måste först föra bort dem för att förhindra inblandning med era framsteg. Alla dessa ting kommer att ta tid, och till sist så kommer ni att bli medvetna om vad som väntar er inom en nära framtid.

Jag är SaLuSa från Sirius och så glad att tiden är kommen att frisläppa information om vad framtiden har för er. Förbli starka i er övertygelse och vet att vi är med er. Jag lämnar er med vår kärlek och välsignelser.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...