Tagged: Merlin

St Germain via Susan Leland, 23 Juni

Merlin: ”Era transmutationer i förändring” Ashtar On The Road Telefonkonferens 23 juni, 2015 ”Jag är Merlin, Mästaren av transmutationer i förändring! Som en aspekt av Saint Germain är jag mycket kunnig i alkemi, men...

St Germain, 10 mars 2015

Merlin: ”Ni är Gudomliga Alkemister!” Ashtar On The Road Telefonkonferens 10 mars, 2015 ”Hälsningar, Älskade Alkemister! Ja, Alkemister! Alkemister åstadkommer förändring, skapar förändring, begär förändring under synbarligt omöjliga förhållanden och situationer. Att förvandla basmetaller...