St Germain via Susan Leland, 23 Juni

Merlin: ”Era transmutationer i förändring”

Ashtar On The Road Telefonkonferens

23 juni, 2015

”Jag är Merlin, Mästaren av transmutationer i förändring! Som en aspekt av Saint Germain är jag mycket kunnig i alkemi, men jag kan försäkra er om att det Högsta slaget av transformation får kraft av Kärlekens Ljus och det är styrt av Anden. Därför är det så att Vetenskap och Anden är ett.

”Ni har levt många livstider – genom eoner av tid – med program som avsiktligen är designade att separera de två. De skall inte separeras! Det är ni, Älskade Ni, som storligen hjälper till att återinföra Sanningen på Planeten Jorden. Sanningen är helt enkelt den som jag nyss nämnde! Så var i glädje över att, då Ljuset alltmer kommer in, Sanningen alltmer blir synlig. Den kan inte annat än visa sig!

”Nå, som många av er känner till, är jag gladast när jag tar mig skepnaden av en speciell varelse som kan flyga och är mycket kraftfull och den är naturligtvis trollsländan! Jag förvandlar mig själv och lägger min ande inte bara i en, utan många trollsländor. För det är mitt sätt att framträda i många delar av Världen. Det är så att när jag kommer in i era fält – jag säger `synfält´, men det är mer än det – blir det en sammanlänkning från mitt energifält till ert! Och så är det, om ni ser mig – till och med om ni blundar och ni ser mig med era visdomsögon – vet att jag är med er i det speciella firandet i det ögonblick av Enhet, i Enheten av våra Kärleks Ljus-energier och i förpliktelsen till själva den förändrings- och transmuteringsprocess som ni alla genomgår i detta ögonblick och i de ögonblick som är på väg i era nästkommande nu-ögonblick!!!

”Naturligtvis talar jag om era ultimata Uppstigningar! Det är er återkomst hem till era Ljus Kroppar. Ingen mer täthet, inget mer varande, skall vi säga, i fängelse. Ni är lika fria att flyga som jag flyger och ni kan förflytta er Ande till vilka kroppar som helst som ni kanske väljer, på Planeten Jorden eller någon annanstans!!!

”Men först kommer ett mellansteg och det är naturligtvis Den Gyllene Tidsåldern som Ashtar talade om*. Nu är det så att era ultimata Uppstigningar är det som ni håller på förbereder er för redan nu! Och detta kommer att fortsätta efter att ni permanent har trätt in i Den Gyllene Tidsåldern, för majoriteten av er är ännu inte riktigt framme där. Ni håller fortfarande på med att uppleva några tredimensionella program, eller program som fortfarande är en del av det tredjedimensionella sättet att leva – låt oss uttrycka det så.

”Och om ni överhuvudtaget befinner er i den tredje dimensionen, så är ni till en viss del utsatta för dessa program. Det betyder inte att ni inte skulle kunna rensa ut de engagemang av rädsla som finns i er själva. Jag vill vara absolut kristallklar på den punkten. Ni alla har förmågan att rensa ut alla rädslobaserade program, emotioner, tankar, ord, uttryck och gärningar så att bara Kärlek återstår!!!

”Det är i era mest kärleksfulla energier som ni tjänar för att införa uppstigningen på hela Planeten Jorden, så att var och en som väljer, naturligtvis, permanent kan gå igenom den portalen och inte längre omfattas av något i den tredje dimensionen, av någon av dess nivåer eller program! Jämsides med detta, som jag har sagt, finns den transmutation i förändring av era fysiska kroppar, så att ni kommer att gå igenom dessa förändringar helt och hållet och alltigenom er själva.

”Nu är det Glädjefyllt att ta in Kärleken och att känna Kärleken cirkulera alltigenom era hela energifält. Och ja, jag kan se att ni alla fortfarande har en del täthet inom era fysiska kroppar, några platser som kunde behöva lite mer utrensning eller, som jag gillar att säga, en `upplysning´ men jag försäkrar er att ni alla kan göra detta! Det är helt enkelt frågan om att fortsätta föra in Kärleks Ljuset, att cirkulera det helt igenom er själva och att stråla ut det genom era energifält och sedan bortom dem. Ju mer ni gör detta, desto mer kommer ni att transmutera era fysiska kroppar så att ni alltmer kan bli kristallina kroppar!

”Nu, låt oss tala om det. Ni håller på att växla från att vara kolbaserade till silikonbaserade. Och det är naturligtvis en slags kristall. Och kristaller är underbara budbärare. De tar emot, de kan lagra vad ni kallar `data´ och de kan sända. Och ni vet att ni har olika teknologier, anordningar och så vidare, som använder sig av kristaller. Ni själva håller på att bli mer och mer kristallina! Några av er har öppnat sig mycket lite, några lite mer, förstår ni. Det kommer att ändras!!! Ju mer kristallina ni blir, desto mer kommer ni att veta och se. Planeten Jordens historia, till exempel, kommer att bli `kristallklar!´

”Just nu finns varelser som har förmågor som är rätt avancerade. De har vaknat upp till `gåvor´ – det är vad Ashtar kallar dem. Jag kallar dem `kristallina minnen´ om Vilka De Verkligen Är och vad de kan ha gjort, som till exempel i en position av en högt uppsatt präst i Lemuria eller Atlantis eller till och med Egypten, så att de kan befinna sig på två ställen samtidigt. Ni kan alla göra det! Ni kan komma åt den kunskapen utanför er själva, eller inom er själva!

”Ni har valmöjligheter. Kristallerna kommer alltmer att tas i bruk på så många sätt. Jag ska berätta specifikt för er, att när ni själva alltmer rör er in i era kristallina transmutationer, så kommer ni att bli mer och mer interaktiva med vad ni kallar era datorer. Det stämmer! Ni kommer mycket lättare att kunna kommunicera med era datorer. Ni kan göra det med era röster. Ni kan till och med sända era tankevågor telepatiskt. Allt detta är möjligt att göra nu och det finns de som gör det! Det finns mycket av det slag av Vetenskap som absolut nödvändigt behöver vara sammanlänkat med den Andliga Aspekten.

”Ja, vi vet att det finns de som använder den på ett sätt som kanske är icke-andligt och som inte är kärleksfullt. Detta håller på att upphöra på Planeten Jorden!!! När fler och fler kommer till Ljuset, kommer det inte längre att förekomma bruk av enbart vetenskap, utan faktisk ett införande av andligt inflytande till de vetenskapliga processerna av, låt oss säga, Högre Stående Varelser som har lärt sig att göra dessa saker!

”Detta har varit en tillfällig era – även om det är en långlivad era på Planeten Jorden – så är den bara tillfällig! Den är helt ägnad att föra in den till Ljuset och för att ytterst lysa Kärleks Ljuset över den så att den kan bli befriad, frisläppt och avslutad för all framtid.

”Så när ni framskrider mer era kristallina transmutationer i förändring måste ni göra några fysiska – låt oss säga, fysiska manifestationer. Och som alltid, måste jag hedra de mänskliga inrättningarna. Jag säger till er, att om ni har något som inte helt verkar fungera inom er själva, så kan ni alltid gå och få en bedömning gjord, en diagnos av dem som är kompetenta att ge den.

”Jag kommer att nämna en annan aspekt av de förändringar som äger rum och det är att ni kan komma att upptäcka fler och fler av det som ni kallar buggar i era system – era bilar och andra transportmedel kan plötsligt bli kraftlösa. Jag talar inte om att ni förorsakar olyckor eller något i den stilen; de bara inte fungerar tillfälligt. Några av era mojänger och elektriska apparater och er elektronik osv, kan få korta avbrott. De svarar förvisso på de inkommande energierna.

”De reagerar också på den omkalibrering som håller på att ske inom era egna kroppar! Så tag mitt råd. Om något inte verkar fungera – det har plötsligt stannat – så kan det förbli permanent, eller också inte. Men det är tillfälligt som ni kommer att bli besvärade av det, för om det inte kan åtgärdas, är det antingen något som ni kan klara er utan eller så är det något som skall kunna ersättas.

”Jag säger inte detta för att oroa er, och ber er att inte bygga upp en föraning inom er att dessa saker kommer att bli ett sätt att leva. När ni kalibrerar om er, så kommer allting omkring er också att göra det. Atmosfärerna och energierna omkring er och sålunda det som har överförts till alla dessa mojänger, kommer också att kalibreras om!

”Och jag skall tala om detta för er – den dagen kommer att gry när ni inte kommer att behöva elbolag för att driva era hushåll!!! Ni kommer att ha några mycket speciella anordningar och de kommer att innehålla kristaller. Om ni vill rosta en skiva bröd kommer ni inte att behöva ha er brödrostare inkopplad i ett elektriskt nätverk, utan den kommer snarare att fungera med hjälp av denna nya teknologi, precis som ni håller på att lära er att fungera med den nya teknologin inombords!

”Varför säger jag `teknologier?´ Nåväl, allt är Vetenskap, eller hur? Allt handlar om att ni skall fortsätta röra er framåt längs era vägar, till och med när ni befinner er mitt uppe i era egna transmutationer i förändring. Jag säger så för att ge er möjligheten att stanna upp vid de långa orden. Rätt underbart, eller hur?!

Från mitt perspektiv, kan jag tala om för er mina Älskade, att när ni transformerar era fysikaliteter, så förändrar ni också era tankar, era känslor och era andliga perspektiv utvidgar sig och blir så sköna, så sammanhängande, så harmoniska med den Kärlek som ni bokstavligen utstrålar och som andra strålar ut mot er!!! Ni är verkligen Mästar Skaparna av er själva! Ni skulle inte vara här på Planeten Jorden i detta ögonblick och genomgå era metamorfoser till kristallina kroppar, om ni inte hade skapat era livsstilar för att kunna vara deltagare i allt detta!

”Detta är den största, mest storslagna och verkligen den mest utmanande av transmutationer i förändring som någonsin har ägt rum på Planeten Jorden, för det gäller för var och en som väljer att ta del i den att göra så. Just nu är de som väljer att delta mellan 95 och 99 procent, kan jag säga. Några har valt, men har inte ännu vaknat upp till det och det är en mindre procent inom det som jag nyss nämnde för er, men det är så att åtminstone 95 procent av alla som vandrar i mänskliga kroppar eller lever i människokroppar på Planeten Jorden vid denna tid, åtminstone till en början har gjort upp den planen när de kom in till sina nuvarande livssätt, att göra detta, att genomgå denna transformation!!!

”Och vi försäkrar er om att den är pågående. Den sker just nu. NI – NI ALLA, när jag ser på er – är samtliga involverade i denna process. Ni har alla förmågorna att förflytta er genom den till era slutgiltiga Uppstigningar! Och jag kan försäkra er om att Hemma kommer att vara en högst Glädje-fylld plats för er att stiga upp till. Och om ni väljer att återvända till ert Hem som är Ljuset innan ni fullföljer processen, kan jag försäkra er om att det kommer att bli lika glädjefyllt och att ni kommer att bli lika välkomnade och hedrade och firade, för ni är här nu, förenade i Medvetandet av Ett, Det Ett Som Vi Alla Är!!!

”Så jag, Merlin, ser lyckliga dagar framöver på era vägar. Jag uppmuntrar er till att välkomna era förändrade, transformerade jag och att förena er med den visionen för att ytterligare ge kraft till processen som ni genomgår. Bjud in energierna av förändringens transmutationer att komma till er i exakt rätt mängd i varje ögonblick för att påverka de förändringar inom er med allra största lätthet, bekvämlighet och Glädje! Och jag, Merlin, försäkrar er att jag är med varenda en av er och att vi har påbörjat denna resa, detta äventyr, detta Stora Uppdrag tillsammans! Och vi skall tillsammans gå vidare, när ni förbereder er för att återvända till den plats i de Högre Dimensionerna, där en del av er redan är – och ivrigt teamar upp med er själva – när ni går framåt längs era vägar!!!

”Så var i Glädje och vet att allt är väl och Gudomligt och att ni är framgångsrika med att uppnå det som ni kom hit för att göra! Jag erbjuder er min Kärlek och mitt stöd och jag bjuder in er att ansluta er till mig i möjliggörandet av denna process för var och en av er och sannerligen för alla på Planeten Jorden som ansluter sig till oss i detta Stora Uppdrag!!! Så är det. Namaste!

*http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-golden-age-is-now.html

http://www.ashtarontheroad.com/merlin-your-transmutation.html

Transcription by Marta

Given through Susan Leland, June 23, 2015. www.AshtarontheRoad.com

©Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...