Uppdatering Från Yosef 22 februari, 2016

Reval-22

Uppdatering Från Yosef

22 februari, 2016

 

Kära Sällskap gällande GCR/RV (Global Currency Reset/Revaluation)

Många har bett mig att fortsätta kommentera aktuella frågor gällande finanser, den Nya Republiken eller andliga frågor. . . med all respekt känner jag att det är dags för mig att stiga åt sidan och låta andra ljusarbetare ta ledningen. Men jag önskade ta ett ögonblick för att nå ut med ett slutligt ”FARVÄL i frågan om GCR/RV” innan vi engagerar oss i nästa fas på våra själars gemensamma uppstigningsresa.

Ni ska veta att denna finansiella välsignelse både är självklar och kolossal och så nära förestående att det inte ens är värt att kommentera det. Denna finansiella övergång från mörker till ljus kommer att gå lugnt till och den kommer med all säkerhet att äga rum inom kort.

Så, bröder och systrar, håll er lugna. Koppla av. Tillåt varsamt en gudomlig känsla av uppskattning och tacksamhet träda in i ert medvetande. För det som man under en lång tid har bett om, arbetat för, genomgått och genomlidit är slutligen här, utav den galaktiska nåden och prakten av detta kärleksfulla universum.

Gud är sannerligen med oss.

Tack för alla vänliga ord och generösa komplimanger till min förmån. Er personliga andliga generositet och hängivenhet för sanningen har varit och kommer alltid att vara vördnadsfullt inspirerande för mig. JAG ÄR så tacksam att få ses ens som den minsta bidragare till detta fantastiska GCR/RV – sällskap. Vi är Ett.

Och medan mitt utbildningsarbete på enskild nivå är utfört, finns det fortfarande mycket som vi kollektivt ska uppnå. Eftersom vi hör till de 144.000 änglavarelser som nu befinner oss här, för att ta emot och distribuera Kristus återställda Kungarike. Tillsammans existerar vi som en obestridlig styrka av finansiell nåd som är redo, kapabel och i färd med att tjäna och skydda våra familjer, samhällen, planeten och universum som en obestridlig kraft av rättfärdighet. Som det blev skrivet, så ska det bli genomfört.

Ja, vår ljusarbetarenergi måste nu övergå från våra hjärnor ner till våra hjärtan, medan alla aspekter av mänsklig existens tar sig en början i sin fulla upplysningsprocess. Så låt mig nu erbjuda er oändligt med uppmuntran och beundran för er personliga färd. Eftersom allt liv spelar roll för Skaparen, ska ni vänligen veta att ert liv, och ert livs arbete, är viktiga för evolutionen och uppstigningen för den mänskliga rasen. Annars skulle ni inte befinna er här eftersom Abba helt enkelt inte slösar bort någonting.

Var stolta när välvilliga krafter nu förverkligar GCR/RV till fysisk realitet . . . vi ska aldrig återvända till illusionen av slaveriet av ocker/skuld, som så har belastat våra förfäder. Som ett resultat finns det inte längre ett behov av oro eller rädsla gällande att vara beroende av sådana känslor för er dagliga överlevnad – allt ni behöver, har ni blivit välsignade med i och med aldrig förr skådade summor i överflöd! Halleluja!!!

Sålunda är ert vidhållande vid allt rädslobaserat medvetande helt enkelt ett val i enlighet med den fria viljan versus ett onaturligt medel av förtryck, som är ägnat att osynligt inskränka er sanna, rena och gudomliga innersta natur från att bli hågkommen. Det andliga tjudret som binder ert jordiska lidande har avlägsnats och ni är fria att röra er omkring på er vackra planet i frid, välstånd och harmoni.

Slutligen ska ni veta att dessa vidsträckta tillgångar som ni har längtat efter i så många år, oberoende av mängden eller tidsramen inom vilken de nu kommer att levereras, är obetydliga jämfört med den största tillgång som ni redan har i er ägo. . . det vill säga er själ . . . eftersom ni bokstavligen är en skiva av Guds eviga översjäl. Kristalliserad till mänsklig form i enlighet med Hans och er gudomliga överenskommelse (även känt som samskapande).

Vi är alla Kungar och Drottningar utav samma Himmelska mirakel. Vi är alla de ödmjuka som ska ärva jorden. Vi är kraftfulla bortom jordisk förståelse. Och tillsammans kommer vi att utföra ännu större dåd än Yeshua Ben Yosef enligt de Stora Uppstigna Mästarnas egna ord. Så ska det bli.

Må Gud välsigna ert varje andetag och hålla allt som är helgat för er tryggt och säkert. Må ert högsta goda manifesteras med aldrig tidigare skådad lätthet, och vidröra andra själar som behöver healing bortom sina vildaste drömmar. Allt är väl.

Aloha Ke Akua (Gud är Kärlek).

Yosef

 

http://inteldinarchronicles.blogspot.com/2016/02/gcrrv-good-bye-from-yosef.html

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...