Ärkeängel Michael via Natalie Glasson, 19 Februari 2016

 

 

 ÄrkängelM

Att ta Ansvar för Mänsklighetens Medvetande

Av Ärkeängeln Michael och den Galaktiska Federationen

  

Vi för fram vibrationerna av fred att tändas inom er varelse, och bränna upp alla former av oro och obalans inom ert väsen. Ni omvandlas dramatiskt vid denna tid som är Moder Jord. Inpackade i Kärlek av Venusvarelserna, är det vår kombinerade energi av den Galaktiska Federationen och Ärkeängel Michael, som övervakar en rörelse av fred inom alla. Vara raderad från mänskligheten är känslorna av oro, motstånd och disharmoni speciellt kopplade till Skaparen och uppstignings-resan. Vårt fokus är att ersätta kampen och strävan av en själ som har flyttat genom åtskilliga livstider, så att fred kan tändas och upplevas inom. Detta är inte en stillhet, inte heller en energi av att vara orörlig, i själva verket är det en aktiv energi med belåtenhet och lycka i.

Vår avsikt som kärlek är förankrad så djupt på Jorden, är att radera perspektivet och fokuserad koncentration, som många håller på negativitet, separation och lidande. Det största resultatet av vårt helande arbete med mänskligheten skulle vara ett skifte i en stor procentsats av mänsklighetens koncentration på positivitet, sanning och glädje.

Varje person på Jorden har en aspekt och energi av lidande, rädsla och disharmoni inom sig, detta projiceras in i medvetandet av mänskligheten kontinuerligt. De av mänskligheten som starkt genljuder med negativitet, lidande och smärta, upplever sedan projektionerna placerade in i mänsklighetens medvetande som bränsle för att skapa och ge kraft åt planer, korruption och förödelse på Jorden.

Föreställ er att er tro på lidande och ödeläggelse var så stark att ni attraherade som en magnet, all energi av lidande och förödelse som varje person på Jorden håller inom sig. Ni skulle ha befogenhet bortom er förståelse av makt. Tänk er också att med den makten fick ni idéer av att skapa mer förstörelse på Jorden. Dessa idéer skulle då stödja er i att locka fler människor med liknande vibrationer och övertygelser in i er verklighet. Det här kan kännas omöjligt och ändå händer det på Jorden nu, orsakar kaos, smärta och lidande inom verkligheterna av de uppviglade och mottagarna.

Många är också drivna genom mänsklighetens medvetande på ett helt annat sätt. Det finns de som fokuserar med sådan intention på kärlek, att de drar kärleken vilken hålls inom varje person på Jorden, och automatiskt projiceras in i medvetandet på mänskligheten in i deras väsen. Kärleken projiceras av många in i mänsklighetens medvetande, fungerar som deras bränsle för att uppmuntra och göra det möjligt för dem att skapa skönhet, upplysning och helande i världen, att röra mångas hjärtan.

Vi kan se att mänsklighetens medvetande skapar en kraftfull energi, som en laddning av elektricitet, som kan påverka Jorden och mänskligheten oerhört. Mänsklighetens medvetande fungerar som bränsle, vilket kan användas för positiva eller negativa upplevelser, det är övervägande ett kraftfullt vapen, fött av mänskligheten för att användas av mänskligheten. Det finns de som ännu inte har upptäckt fokuset av deras väsen, och därför projicerar de både negativa och positiva energier och avtryck in i mänsklighetens medvetande. Ibland är de inriktade på kärlek och andra gånger rädsla, detta bränsle både negativa och positiva upplevelser på Jorden och inom deras egen verklighet. Sådana människor är också influerade genom kraften av mänsklighetens medvetande, blir styrda, kastade, skakade på varje sätt. Det är därför upplevelser av osäkerhet, ängslan och motstånd mot Skaparen uppstår inifrån dem.

Den värdefulla insikten att begripa är att varje känsla eller idé som varje person upplever inom sig, antingen den är flyktig eller ihållande, är projicerad in i det medvetandet hos mänskligheten, som är besläktad med ett nätverk eller en energikropp. Varje person på Jorden är ansluten till nätverket eller kroppen av mänsklighetens medvetande. Varje person tar också emot energi och information från mänsklighetens medvetande, samt blir påverkade omedvetet eller medvetet. Det finns många nivåer av energi inom mänsklighetens medvetande från tankarna och energin av avundsjuka, rädsla och vånda, till snabbare vibration av ren upplyst kärlek och enhet med Skaparen, liksom allt annat däremellan. Ert dagliga fokus, övertygelser och känslor bestämmer nivån av mänsklighetens medvetande, som ni ansluter till och drar nytta av, till att stödja er verklighet på Jorden. Detta betyder att era negativa tankar kan stödja en situation av smärta och lidande på andra sidan av jordklotet. Till exempel, dessa som är ansvariga för terroristdåd eller våld mot andra, drar från mänsklighetens medvetande smärtan och lidandet som varje person har upplevt, inklusive er egen inre smärta och lidande, vilket ännu inte har släppts och helats. Så vi kan säga att energin inom er och andra skapar kaos på Jorden, på samma sätt som det skapar kärlek och vänlighet på Jorden.

Alla är anslutna och alla samskapar upplevelserna på Jorden tillsammans.

Vi medför detta till ert förverkligande, inte för att skapa rädsla eller skam inom er, det är för att stödja er i att inse att ni är kraftfulla. När ni tar ansvar för energierna inom er varelse, så förändrar ni mänsklighetens medvetande och allas upplevelser på Jorden. Tänk om en stor majoritet renade sina tankar och känslor, och skapar och projicerar kärleksfulla egenskaper. Mänsklighetens medvetande skulle omvandlas till en källa av kärleksfulla kvaliteter. Det skulle innebära att de som vill skapa skada och förstörelse, bara skulle ta emot kärleksfulla egenskaper från mänsklighetens medvetande, detta skulle inte längre driva deras intentioner, utan skapa läkning inom dem, förverkligande av deras tidigare agerande, och en positiv förändring i deras perspektiv. På så sätt skulle kaotiska och förödande upplevelser, incidenter och situationer på Jorden bli färre.

Det är dags att ta ansvar och inse att det helande arbete ni uppnår inom er skapar fred på Jorden. När ni ser eller hör om en situation på Jorden, oavsett om ni uppfattar det som negativt eller positivt, om det är er granne, i ert land eller ett annat land, önskar vi för er att ni funderar på situationen. Vilka är de energier som skapas genom den här situationen? Sedan, känn igen att samma energi kan vara inom er varelse och att ni energetiskt spelade en del i manifestationen av situationen, såsom alla andra på Jorden gjorde. Energierna som ni upptäcker anslutna till situationen, kan ha hållits inom er varelse i det förflutna och projicerats in i medvetandet hos mänskligheten, dock har de sedan blivit läkta inom er. Kanske känner ni igen att energierna finns kvar inom er. Om de är positiva kärleksfulla kvaliteter, jubla över deras manifestation på Jorden, deras närvaro inom era väsen och mänsklighetens medvetande. Fråga efter era änglar och vägledare för att förstärka samma energier inom er varelse och mänsklighetens medvetande, be att de manifesteras på Jorden kontinuerligt för alla att uppleva.

Om energierna är av en negativ vibration eller kvalitet, då är det först viktigt att ärligt inse, att dessa energier existerar inom er, eller har gjort det tidigare. Om den tidigare har läkt, dela då er medkänsla med er själv och uttryck det in i mänsklighetens medvetande, som ett helande och rening. Med erkännande av energierna inom situationen och det samma i er varelse närvarande, kan en kraftfull helande-process börja. Er uppgift är att hela och frigöra energierna, samt att radera dem från mänsklighetens medvetande.

Med stöd från min själ, Ärkeängel Michael, den Galaktiska Federationen och Skaparen, känner jag igen de energier inom mig, vilka jag präglar in i mänsklighetens medvetande. Energierna inom mig som jag känner igen är …..

Jag tillåter också mig själv att bli belyst, angående hur dessa energier förhindrar och påverkar min egen verklighet och kontakt med Skaparen. Ta er tid att låta alla förverkliganden som krävs, att bli igenkända för att uppstå inifrån ert väsen.

Jag inbjuder helandet av min själ, Ärkeängel Michael, den Galaktiska Federationen och Skaparen, att rena och radera dessa energier från min varelse, och från mänsklighetens medvetande. Energin som jag valde att fylla min varelse och mänsklighetens medvetande med är ………… Jag upplever detta helt nu.

Tack.

Ett sådant fokus som vi har försett er med ovan, stöder förverkligande och helande av energier inom er. Ibland är förverkligandet allt som fordras, andra gånger behövs ihärdigt fokus, inbjudande läkning och inre medvetenhet.

Er inre helande-process läker världen, skapar fred för alla att uppleva. Vi, Ärkeängel Michael och den Galaktiska Federationen stödjer skapandet av fred, då Venusvarelserna fortsätter sin nedladdning av kärlek till Jorden och hela mänskligheten.

Evig fred finns inom.

  

Översättning: Mie Fjällvide
Archangel Michael and the Galactic Federation

More From Archangel Michael

More From the Galactic Federation

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’Thank you.

 

Du gillar kanske också...