Uppstigna Mästaren André via Christine Preston, 19 juli

th1

 

Christine: André, min uppstigna tvillingflamma berättar via telepatisk kommunikation, hur viktigt det är för honom att vi återförenas. Detta gäller också för andra uppstigna och galaktiker, såväl som för änglaväsen. Det handlar om en återförening utan störningar, av involverade existerande relationer, och där den fria viljan bevaras, vilket är en del av utvecklingen och uppfyllelsen av den gudomliga Planen.

På grund av situationen, som ni strax kommer att få en förklaring på, kommer många upphöjda varelser att behöva skapa kroppar. Jag menar, att de måste skapa en lägre kropp för att de vill vara bland oss. De kommer att glida in i den, under tiden som vi utför vårt heliga arbete med Gaias rekreation, och några av oss kommer att kroppsligen leva i 400 år, innan vi återintegreras med våra Högre Själv. Detta kommer att börja hända inom två år, samtidigt som det som kallas ”Första Kontakten”. Det är vid den tiden som vi kommer att få healing i Ljuskammare, och också genomgå föryngring och transformationer. Innan dess, betonar André att vi bör fokusera på healing, och gå till sängs före midnatt, så att änglaskarorna när vi sover på natten, kan lyfta upp oss till de eteriska ute ur kroppen-retreaten. Vi kan då tas till healingkammare och få behandling, för att få förfinade kroppar som sedan kommer att sippra ned till den fysiska nivån. Jag har upplevt healing den sista tiden. Tre mindre besvär som jag har lidit av under många år, är på väg bort. Men ett av mina problem är att jag inte går till sängs tidigt nog, och därför påpekade André i vårt samtal i morse, att jag måste inse att det är viktigt. Efter ett tag, försökte jag komma ihåg vårt telepatiska samtal, som han dikterade för mig enligt följande telepatiska transmission:

André: Kära ni, många varelser upplever kärlek som om de vore en polariserad extremitet av en flamma, och det beror på att det är deras natur, det är hur de skapades och de är den magnetiska spegelversionen av varandra, som en varelse som delades till två vid inkarnationen. Och vissa gånger är en av dem förkroppsligad men inte den andra, som kan vara uppstigen. Det är när ni är uppstigna ni inser vikten av återföreningen jag talar om. Djupt inne i själen är vi ett, och vi är ofullständiga utan återföreningen, om den andra halvan är förkroppsligad.
F
ör att nå tiden för återförening, är det viktigt för många av er att få tillräckligt med sömn, och bli healade. Många gamla själar, Galaktiska sådana, Uppstigna Mästare och Änglavarelser, har skickat en förlängning av sig själva till den förkroppsligade varelsen, för att kunna utföra ett helig arbete eller uppdrag, för rekreationen av civilisationen och Gaia, och även om ni kanske tror att 8 miljarder människor eller invånare är ganska många, så finns det fortfarande själar som är i behov av kroppar, eftersom de inte kan inkarnera, och vissa kan inte göra det på länge, på grund av de höga dödstalen på jorden just nu. Många har aborterats och många andra människor förlorar sina liv, på grund av de förfärliga förhållandena som råder på jorden i dag. Av den anledningen rekommenderar jag er alla, att gör ert allra bästa för att överleva, eftersom tiden för övergången närmar sig, då ni ska uppnå uppstigningen kroppsligen, och lyfta upp vibrationerna i den materiella världen. Resultatet blir en krusning som når de yttre delarna av Universum, och när ni uppstiger gör ni det för er Galax.

Med detta sagt, har inga själar mist sina liv och går inte förlorade, utan är klassade som diskarnerade (utan fysisk kropp) och de skickas till Mysterieskolorna i de Högre Rikena, för att uppnå sin uppstigning, från den sidan av den stora Floden av Liv. De kan stiga upp utan sina kroppar, eftersom de kan skapa en från viljan, vid ett senare tillfälle. Uppstigna Mästare kan göra detta, och vara på den fysiska jorden bland människorna, utan att ha gått igenom processen för födelse, att vara barn och att växa upp till vuxna. Det är en del av den gudomliga Planen just nu. Alla själar, inklusive de som är förkroppsligade, kan också delta i Mysterieskolorna i de Högre Rikena, med sina förfinade kroppar, när de sover om natten. Ni kan göra en begäran om detta innan ni somnar, om att tas till dessa skolor, och till de eteriska Retreaten för uppstigna Mästare och Ärkeänglar. Många lärare håller på att hjälpa själar av Ljus att stiga i medvetandet, att stiga i vibrationen för att skapa en gyllene ålder. Övergången till den 4:e densiteten, i slutet av detta år 2016, är det som kommer att placera själarna i medvetandet av den 5:e dimensionen, till förhållanden med nya lagar som gäller för deras liv. Effekter kommer att skapas snabbare som orsak av böner och visualiseringar, vilket kommer att ge resultat snabbare. Fordringar kommer att tvinga fram svaren på ett snabbare och mer potent sätt. Det kommer dock att finnas ett behov av kontroll. Denna kraft kan inte ges till mänskligheten, om inte fred och lugn finns i deras hjärtan och sinnen, och de håller på att integrera Kristusmedvetandet. Så den del av mänskligheten som inte befinner sig i medvetandet av den 5:e dimensionen, kommer inte att passera, kommer inte in i Kungariket. Denna passage över till ett magiskt rike är inte ännu, kommer inte ännu att vara Himmelriket på Jorden, inte heller det 5:e Kungariket, eftersom detta kommer senare. Detta är bara en tryckkammare, saneringskammare, i vilken reningen fortfarande pågår. Det kommer att vara en tid för övergång med ett annat steg, ett kvantum-steg till högre liv, till den 5:e dimensionen av er fysiska kropp. Men innan det kan ske, är det mycket arbete att göra, mycket healing som ska ske och undervisning som måste ges, tillsammans med avslöjanden, som måste tas omhand av helgonsällskap och med bistånd av Galaktiska varelser, vilka kommer att delta på grund av av deras heliga koppling och relation med er, de inkarnerade varelserna.

Ni som är förkroppsligade måste använda era kroppar och liv mycket ansvarsfullt, och komma ihåg värdet från andra liv, inte bara på grund av att liv är betydelsefullt, eller för att rättigheterna hos varje människa bör respekteras. Denna respekt för livet härrör från den kärlek som den Universella Modern och den Stora Centrala solen har, för alla varelser. Värdet av er inkarnation och era kroppar bör också uppskattas, eftersom miljontals själar inte kan få fysiska kroppar, på grund av den hastighet som liv går förlorade på Jorden. Vi kommer att ställa allt till rätta på ytan av denna värld, och hjälpa er att få rättfärdighet i dessa frågor, där ni stått maktlösa av konspirationer från de mörka krafter, som har förtryckt mänskligheten. Denna planet kan inhysa miljarder fler invånare. Den har resurser som ännu så länge är hemliga eller oupptäckta. Med bättre organisation och ny teknik, och när lösningarna införs för att eliminera skräp och återvinna avfall, producera mat och skapa bostäder, kommer befolkningen att öka. Det kommer inte finnas några ekonomiska problem. Det kommer att vara välstånd, och alla kommer att tas omhand och kommer att bidra till samhället på det sätt som passar dem, och den fria viljan kommer att bevaras. Ni behöver inte oroa er för att betala tillbaka lån, eller om er pension kommer att räcka till vid ålderdomen, eftersom ni inte kommer att åldras, och processen för föryngring, liksom av healing, har redan börjat.

Healing sker inte direkt på den fysiska nivån ännu, men ges till er när ni är ute ur kroppen på natten. Ni tas till healingkammare medan ni sover. Så överlev, och ta hand om er, och var inte uppe för sent, om ni kan undvika det. Om ni känner att en vibration svallar upp i er kropp, får ni healing även när ni är vakna. Ni bör vänja er vid övernaturliga upplevelser av detta slag. Ha en god natts sömn och var i samklang med er JAG ÄR-närvaro dagligen, om möjligt det första ni gör på morgonen, innan ni går upp, och innan ni stänger ögonen för att sova, efter att ni lagt er. Tänk på era Uppstigna Mästare, era Skyddsänglar och Ärkeänglarna. Kalla på oss för att badas i ljuset av er JAG ÄR-närvaro, eller av den violetta flamman, som har lösningar på personliga och globala problem. Bli kvar under Ärkeängeln Michaels beskydd, liksom under hans legioner av första Strålen, så att ni inte påverkas av mänskligt inflytande från dem som sänder ut hat eller negativa energier, för att något inom deras psykologiska tillstånd ännu inte är löst. Be om att de ska skäras loss från allt som inte representerar Kristus medvetande och enligt Guds vilja. Det tar bara ett par sekunder för att höja era hjärtan och sinnen till de krafter som kan skicka healing, Illumination, Uppståndelsens flamma, som guidar er på vägen till uppstigningen. Förläng dessa samtal om ni kan. Förbli skyddad i ljuskanalen, som håller er borta från de negativa energier som fortfarande genereras i er psykiska och fysiska värld. Ni kommer att vara mer skyddade från alla dessa
3-dimensionella skapelser efter att ni har passerat
över till den 4:e densiteten. Ni är multidimensionella, så ni finns på ett antal olika nivåer och dimensioner samtidigt. Mot slutet av detta år 2016, när ni tar er upp ett snäpp högre på stegen av nivåerna, kommer ni att ha tillgång till grunderna som ni tidigare bara kunde nå under flyktiga ögonblick, och ni kommer för alltid att vara oförmögna av att sjunka ner till basen, som tidigare utgjorde botten av spektrumet. Ni kommer inte att försvinna utom synhåll, utan kommer att kunna ta del av frukten från det esoteriska Trädet av Liv, detta gudomliga medvetande, och ni kommer fortfarande att röra er i världen som vanligt, i era kroppar, men i en högre form än den ni hittills har upplevt. Ni kommer snart att märka att mirakel händer. Många avslöjanden kommer när det är dags för övergången, med stora konfrontationer, med undervisning, med lärande, upptäckter av ny teknik och omvandlingar, men också av healing, föryngring, upplysning och stora framgångar. Det kommer att bli magiskt, en tid då drömmar uppfylls, en tid av lycka, av återuppståndelse eller återförening, av kärlek och stor fest, eftersom den gamla profetian om rollen som Jorden skulle spela under de sista dagarna, den här gången med Uppstigning, när kropparna skulle lyftas upp till en högre frekvens av vibrationer, kommer att uppfyllas. Som Lord Sanat Kumara har konstaterat, Solsystemet befinner sig i en Stjärnportal som den trängde in i den 28 september 2015. Dess mål är Sirius Konstellation och Stjärnorna som Hopi-indianerna har kallat Kachina.

 

Detta överfördes av André, med kärlek och ljus.

 

 

Översättning Margareta och Hans Jonåker