Montague Keen via Veronica Keen 24 juli, 2016

wpd4bc9436_06

Montague keen

via Veronica Keen

24 juli, 2016

Uppvaknandet ökar i takt och tilltar i styrka. Man behöver bara titta på de tusentals, som överallt i världen samlas för att höra David Icke uttrycka sanningen. Människor förenar prickarna och ser för första gången att mänskligheten är helt och hållet kontrollerad. Man får nu höra hur bara 1% har manipulerat 99% till att ge upp sin frihet och kontroll över världen. Kabalen fruktar uppvaknandet, så deras svar på detta är att arrangera FALSKFLAGGADE händelser, för att skapa rädsla och förhoppningsvis ta människornas uppmärksamhet från det som görs för att förstöra mänskligheten. Kabalen har till och med sin egen man vid varje händelse med falskflaggning, på plats för att filma och kunna återrapportera till dem. För tillfället håller de honom upptagen med att rusa från land till land. Men de godtrogna accepterar fortfarande allting blint , oberoende av vilka bevis som placeras framför dem. Kontrasten är enorm mellan de människor, som är öppna för sanningen och som samlas för att lyssna på Icke, vars ljus är så stort, och de godtrogna. Så mycket hjärnkontroll fokuseras på mänskligheten, speciellt via television, regeringar, utbildning och naturligtvis, den MEST DÖDLIGA av alla, hjärnkontroll genom religion.

Det är dags för er att befria er själva. Öppna ert sinne för sanningen. Vägra gå med på den korruption, som har förstört livet på jorden. Man måste göra ett val: står ni med mänskligheten, eller sjunker ni i glömska med Kabalen? För Kabalen kommer inte att överleva; de vet att det är sant, deras tid har runnit ut.

Övergången har redan påbörjats och dess konsekvenser kommer att bli storslagna. Allting förändras på en global skala. Det är nödvändigt att mänskligheten öppnar upp sig till den, är förberedd och aktivt tar del i den. När ni gör det, så kommer de korrupta inte längre att kunna funktionera, efter som de utan er hjälp är tvungna att acceptera sitt nederlag. Ni vet vilka ni är, de av er som stöttar Kabalen. Ni vet att ju snabbare ni drar era tjänster tillbaka, desto snabbare kommer er värld att kunna bada i ljuset av SANNING, RÄTTVISA och KÄRLEK, för hela mänskligheten.

Jag ber er återigen att sända kärlek, ljus och rättvisa till den som hålls fången i USA. En vars roll i er övergång är så stor att en fälla gillrades för honom. Om ni känner att ni kan erbjuda hjälp i denna fråga; Veronica klarar inte längre av det. Behovet av juridisk hjälp är stort, speciellt rörande lagen i USA, eftersom den skiljer sig helt från den i Storbritannien.

Mänskligheten behöver få saker och ting att gå framåt så snart som möjligt. Kabalen sjunker till ett sådant djup för att vinna lite tid. De kommer att utnyttja och misshandla för att få vad de vill ha. Den mänskliga rasen behöver sin frihet, för att göra det möjligt att leva ett liv på Jorden som det borde levas. DEN OSYNLIGA HANDEN som kontrollerar er värld, måste upphöra med sitt styre av terror och dra sig tillbaka från Jorden. De som tjänar den borde också vara beredda att ge sig av, ifall de inte önskar be om nåd och förlåtelse för sina brott mot mänskligheten. De som öppet lever bland er, medan de öppet hävdar sin överlägsenhet, borde begrunda sina positioner, för även de lever på lånad tid. En stor lärdom som mänskligheten kommer att få erfara, är att all rikedom i er värld inte kan köpa er rättigheten att stanna kvar på Jorden efter att övergången har fullbordats. Det kommer inte att finnas någon plats för korruption eller de korrupta efter denna övergång.

Veronica måste nu ta tag i ännu en chock idag, gällande personen i USA. Vi, på den här sidan av livet, arbetar för att befria den som har blivit tillfångatagen, men Veronica är den som fysiskt håller i det. Ni har ingen aning om vad hon får kämpa mot. Det är en ONDSKA som är så mörk, så elakartad, så korrupt. Veronicas enda önskan är att befria mänskligheten, så att alla ska kunna leva i fred.

Min kära, jag vet vilken chock detta var för dig. Du behöver återhämta dig från den. Du ska veta att inget kan stoppa denna övergång, de kan endast placera hinder i dess väg. Det här är det som du får hantera.

Jag är alltid mer dig, min kära.

Din beundrande Monty.

Montague Keen via Veronica Keen, July 24th, 2016 – Freedom For Humanity 2016!

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...