Det Stora Samtalet Anteckningar med Bruce och Yosef, 26 juli

Reval-22

Det Stora Samtalet Anteckningar med Bruce och Yosef, 26 juli 2016

Bruce: Vi vet att det har skett vissa framsteg med att valutorna rör sig fram internationellt, med USN (nya amerikanska guldbackade dollarn) och utan att tala om detaljerna. Vi hörde på morgonen att USN gjordes aktiv. Vi hörde att det skedde under natten förra natten. Detta sätter igång en ny situation. Det gör att vår USN som är guldbackad kan användas över hela världen, vilket krävdes att ha gjorts i huvudsak, innan RV och 800-numrena rullas ut. Vissa administrativa anser att vi hade sluppit, de har släppts. Sedan hörde vi att ytterligare en del fortfarande höll sig fast, som släpptes under natten förra natten. Det är en del av frigörandet av den nya guldbackade valuta vi kallar USN. Dessa två saker hände tillsammans.

Vart är vi nu? VI rör oss framåt i processen, snabbare än förväntat. I ett läge, kommunicerar, pingar (verifierar överföringar) mellan banker runt om i världen, så att alla fick ordentlig information om vår USN och kan ta emot den, bekräfta det och en ping; vi fick det och godtar det. Detta sker. Vi befinner oss i en tidsram då dessa pingar besvaras och ges svar tillbaka på. När dessa pingar helt tagits emot av alla banker runt om i världen, blir det är ett förfarande som gör det möjligt för vissa koder att matas in och då bör våra 800-nummer släppas. Vi hoppades att ha dem i kväll på vårt samtal. Senare intel påtalade längre tidsperspektiv. När vi får dem kommer vi att spela in ett improviserat festsamtal och skicka ut det med de 800 numren och ett särskilt inlägg som Yosef har satt ihop.

Jag tänker på ett tidsstämpel-perspektiv, lite mer som ska göras med pingarna och koder som skall inmatas. När detta inträffar, är vi gyllene. Ingen exakt tidsram, det utvecklas framåt, lite snabbare än väntat. Det är goda nyheter. Vi är i en bra position just nu. VI kan uppmuntras. Tyvärr inga 800-nummer i kväll. Vid denna tidpunkt är vi på en väntplats. Vi kan bli hedrade med att få siffrorna, då kommer vi att lägga ut dem för alla och göra festsamtalet. Jag är mycket glad över att vi klarade det, och vi är nästan hemma. Det känns riktigt bra. Jag utelämnade en hel del saker. En hel del transaktioner har skett, SKR (förvaringskvitton) har gjorts likvida under de senaste dagarna, inte specifikt för kredit men själva finansieringen. Stora pooler av medel har sänts runt om i världen. En hel del av humanitärt bistånd i världen finansieras.

Yosef: När detta finansiella system behövde ersättas, behövde ett nyare, bättre, ärligt guldbackat system skapas från grunden. Nu är vi vid den punkten att de är vid roten av planen, USN är levande sedan innan kl. 2.00 i morse. Otrolig bedrift av alla som arbetade på det. Ingen kommer att veta ditt namn. I princip kan hela världen nu få USN, tryckt av statskassan. Hela centrala banksystemet som det fungerade förut, har bytts ut. Hela världen märker att det opererar på ett nytt finansiellt system. Det brummade. USD har kastats ut och ersatts med USN. Vi kan börja göra transaktioner med god tillit. Vi letar efter de 800 numren, från att ha lite, till att ha en hel del. Detta är en mycket större process än att komma till de 800-numrena. Du går och får 800 nummer, tillgångar, sedan har du en massa pengar, och skickar de till var du vill. Med det nya systemet kommer det att gå snabbare och kvickare. USN är det lagliga betalningsmedlet i Förenta Staterna som hela världen behövde bekräfta, och kan skickas vart som helst i världen i ett nytt tekniskt system. Världen pingar tillbaka och bekräftar detta. När vi får våra pengar ska vi kunna skicka de som vi önskar med god vilja. Det är därför det är en viktig sak att USN nu är aktiv. Det är hela given. Du kan inte se det ännu. Ibland är det största, någonting mindre i det offentliga.

Bruce: Man skulle kunna tro att det skulle tillkännages innan normala människor ser det i bankerna. Vet fortfarande inte planerna för detta.

Yosef: Det finns en 20:a, 10:a, 5:a; de är annorlunda, men inte helt olika. För att hålla saker och ting lugna.

Bruce: Vi har en ny guldhandel som startade för två dagar sedan från Japan. Ni minns den nya guldhandeln från Shanghi, Kina. Nu kommer Japan in med sin nya guldhandel med 3 klareringshus, ett i NY och ett i Atlanta och ett i Dallas.

Yosef: Det är betydelsefullt eftersom den japanska yenen var mer försumlig än dollarn. Detta visar att den japanska yenen är guldbackad och USN är guldbackad. När USD blev tillgångsbackad, var det den sista som gjordes guldbackad. Nu är all guldvaluta guldbackad. Alla tillgångar kan betalas i guldbackad USN. Ledningen för Förenta Staterna har nu full kontroll över RV.

Bruce: Det har skett en överenskommelse mellan WF (Banken Wells Fargo) och HSBC (Brittisk Bankkoncern), General Dunford, tillsammans med de kinesiska äldre. WF är fortfarande ledande banken, kinesiska delen av allt arbetar tillsammans, dessa banker gör utbyten, ca 7000 utanför-anläggningen-inlösen-centra varav några är anslutna till själva bankerna. De människor som bemannar dessa inlösencentra har varit redo att sätta fart. Jag tror att de är i ett framflyttat läge med utbildning på maskinerna, och ytterligare 3200 fler som kom ut för att göra levande räkning av inlösenbeloppets avkastning, särskilt med ZIM (Zimbabwedollarn) eftersom de kommer att kunna spåra dem genom processen. Det är coolt att kunna se det i realtid. De kommer att kunna spåra den mycket snabbt med hjälp av bärbara datorer och stordatorer med Kina. Så mycket om det, vill inte bli alltför teknisk. En hel del information kommer genom röret. WF ordnar för att vara den viktigaste spelaren i allt detta. Vissa saker kan vi säga och vissa kan vi inte. Människor har utbildats på de nya maskinerna, och sedan flyttats ut så att de kan ta hand om personalen i nya områden. Flyttar till vissa områden kanske på en viss mils radie så att de kan hoppa in om det behövs. De är redo att agera när det gäller detta.

Yosef: Timning när och varför RV släpps. DEN 26:e, denna dag började igår i Asien, påbörjar det planetariska året. Det är början på det nya året i den gamla Maya-kalendern. De som styr det finansiella systemet uppmärksammar solens rörelser etc. Vi råkar bara befinna oss i en två veckors övergångsperiod från året och cykeln, speciella tiden från 26 juli till 8 augusti. En tvåveckors period. Det är exakt ett halvt år, 6 månader, av det kinesiska året som startade den 8 februari. Kanske RV inte kunde hända förrän nu.

Bruce: Vi vet att kineserna är mycket inflytelserika och tycker det är mycket viktigt att vara bundna till 8 augusti. Går också tillbaka till 8 februari, kinesiska nyåret.

Yosef: Det var den 26 juli i Kina, när USN blev aktiv. VI hoppas den faktiska privata inlösningsperioden antingen startar idag eller i morgon och klaras av på kort tid. Därför är det mer än 20% av inlösencentran som är för ZIM. De ville bearbeta det så snabbt på grund av dess värde och få bort det från gatan så snabbt som möjligt för säkerhets skull.

Bruce: De arbetar specifikt WF, HSBC, i Kanada TD Bank, Scotia Bank, HSBC i Mexiko; de är de som valts för ZIM.

Vår uppfattning är att WF valts till att vara det valda banksystemet på grund av vilka de är för ZIM och utnyttja det, medan Chase används för de andra 4 valutorna i första korgen. Det är vad vi har hört. Du kommer att behöva låta folk veta att du har ZIM när du ringer 800-nummer.

Yosef: En hel del korruption i USA och Mexiko, för att se till att RV kommer på rätt köl valdes bankerna ut för ZIM. För att garantera säkerheten i systemet, rör man sig framåt på lång sikt.

Bruce: Nu börjas det. Alla ska vara medvetna om något de borde veta om. VI är exalterade. En hel del information att ge, eftersom vi är säkra på detta och det går fint framåt.

Yosef: Vi har en bra känsla av att utförandet är verkligt och flyter. Om du inte har låtit dig förstå att detta är verklighet, särskilt om du har ZIM, är detta ett bra tillfälle att gå över från fantasi till verklighet. Låt dig komma till en fas av planering. Vi har försökt att förbereda dig så att dina ögon inte poppar ut ur huvudet. En hand på bankerna, en hand på allmänheten. Vi hoppas att vi har gett en bro där alla befann sig, och när du får e-post. VI kommer att ge dig ett ljudfil av den e-posten.

Bruce: Om vi ​​får någon exakt vägledning som ges till oss, kommer vi att ge den till alla så att ni har den. Det är något som WF kommer ge när de är redo. VI borde ha en stor mängd information redo på kort tid. Vi kommer att försöka göra något inom en 15 till 20 minuters tidsram.

Yosef: Den kommer att finnas på webbsidan så att andra bloggar och webbplatser kan plocka upp den.

Bruce: Jag ser fram emot tidpunkten vilken den än är. VI är vid den punkten att vi väntar på den tålmodigt. Vi vet att den är nära. Försöker att låta den komma och inte jaga den. Vi kommer att vara redo för den.

Yosef: Vi kommer att vara redo dag eller natt. Om du känner att du kommer att missa den, gör inte det. Vi har ett helt nätverk av människor som aktivt arbetar i processen. VI kommer att sätta ut det på Internet. Det kommer att vara som normal verksamhet och när ni tittar på uppdateringar, bör det finnas där inom en timme efter vi fått det.

Bruce: Inlösencentran letar efter det också. Vi bara söker efter det.

Yosef: Detta kommer aldrig att hända igen i vår livstid eller våra barns barns livstid.

Bruce: Det kommer att bli stort och jag ser fram emot det.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...