Uppstigningsguiderna via Angel Skog, 30 november, 2020

Käre ljusbärare och pionjärer av den nya jorden.

Nu är det många händelser som avtar varandra och vi vill få er uppmärksamhet en stund för att påminna er om:

Att oavsett vad som händer i det yttre så handlar allt om er egen frekvens, vibration och energi.

Och även om jordens uppstigningsprocess är i full färd, så är det genom er själva som den fullt ut kan och kommer förverkligas.

Vi har många gånger sagt att det börjar med er själva, och vi säger det ännu en gång.

Käre ljusarbetare, det är inom er själva den femdimensionella vibrationen och medvetandet först börjar.

Ni är pionjärerna som ankrar och håller energin genom ert eget uppvaknande, upplysning och uppstigning.

Och uppstigningsprocessen kan ej nå sitt fulla mål om ni ej fullföljer denna uppgift.

Detta då ni är de balans- och ljuspelare som håller utrymmet och ankrar ljuset åt resten av mänskligheten.

Yttre händelser kommer att fortsätta att kanta er verklighet, precis som den gjort under nästan hela mänsklighetens historia.

Och vi ber er att lämna det arbetet åt oss, med tillit på att ni är väl översedda och att alla varelser och aspekter, till och med de mörkare agendorna har en gudomlig plan.

Kom också ihåg att ni aldrig kan förlora, er existens är för evig och oändlig, och det enda som får er att tro något annat är att ni för närvarande upplever en lägre frekvens och medvetenhet.

Ni behöver alltså ej ta till kamp, men är samtidigt fria till att göra det, genom er egen fria vilja till att välja vilka upplevelser som ni än önskar.

Men det som vi försöker att vägleda er mot är den fulla förståelsen över att ni är skaparna och de som manifesterar den femdimensionella verkligheten, genom ert eget uppvaknande, upplysning och uppstigning.

Detta skapar en kedjeeffekt av kärleksfulla krusningar som vibrerar ut ifrån hela er varelse och miltals omkring er.

Och desto mer ni lyser i kärlek, tillit, självkärlek, glädje och lycka desto starkare och längre bort når dessa kärleksfulla krusningar.

Er största uppgift är således att läka er själva och de emotionella sår som ni bär på från denna livstid och alla era livstider.

Er största uppgift är att bli lyckliga, fria, harmoniska och kärleksfulla varelser, som medvetet skapar sin egen verklighet.

En femdimensionell verklighet, och även om ni inte ser den i det yttre så kommer ni se den ändå, genom varandet i kärleken inom er.

Och detta varande läker mänskligheten, håller ljuset, ankrar energierna och skapar utrymme för era medmänniskor att gå i era fotspår, som i sin tur skapar utrymme för fler medmänniskor att vakna.

Och det är på den här vägen som jorden kommer nå sin uppstigning, steg för steg, människa för människa.

Men ALLTID tillsammans, i gemenskap och i kärlek.

Och när Sananda gick på jorden som en fullt uppvaknad Jesus, så nådde hans kärleksfulla krusningar länder över, och väckte miljontals av människor.

Och än idag lever de vibrationerna kvar i hela mänsklighetens hjärta.

Käre ljusarbetare förstår ni nu att det största vapnet ni har mot det som ni kallar mörkret, är er egen aura och vibrationen av hela ert varande.

Och att det största arbetet med att leda jorden och mänskligheten in i sitt fulla uppvaknande handlar om er själva.

Ni pionjärer av den nya jorden.

Så fortsätt att skala av lager och transformera allt inom er som är oläkt.

Och fortsätt att höja er medvetenhet genom att släppa taget om lågfrekventa tankar, drama, beteenden och känslor.

Vet ni inte hur ni ska gå väga, så be om hjälp och var öppna för den vägledningen som ni får.

Följ de kall och de känslor som väcks i era hjärtan, för även om ni inte hör oss, ser oss eller uppfattar oss, så skapar vi en känsla inom er.

Och den är oftast svår att missa.

Med all vår djupa hängivna kärlek.

Vi älskar er//Uppstigningsguiderna

www.sanangel.nu

You may also like...