Utskrift av Jared Rands Inlägg, 18 november, 2017

Utskrift av Jared Rands Inlägg, 18 november 2017

 

“RTC Rand Utskrift 18 november 2017 av Spydr – 20.11.2017


Utskrift av Jared Rands RTC call från 18 nov 2017
JARED RAND:

Hallå! Hej hur mår ni? Jag antar att det är morgon, middag och natt.

Har lyssnat på alla som pratat. En liten bit om min bakgrund, jag heter Jared Rand. På ett bra sätt knutet till företaget Sperry Rand, Rand McNally, RAND Corporation. Jag blev involverad i övergången av detta land för 36 år sedan. Och jag var en av de människor som blev kontaktade på college om en process som måste utföras för att bära vårt land, efter över 150 års tyranni, in i en sann republik.

Så det är intressant med processen här, och jag har hört många människor prata och bekymren och hur många människor som har lidit och ni vet alla att många, många bröder och systrar på denna planet idag lider och dör. Långt innan det här monetära skiftet var planerat, och vi gör vad vi kan för att hjälpa dem som vi kan i stressiga tider eftersom vi är alla ansvariga för varandra, och vi kommer alltid att vara det på denna planet.

Och det intressanta är att när ni har så många olika styrande kroppar på planeten: olika kulturer, olika sociala strukturer, så har ni lagrade nivåer av de som bestämmer. När jag pratar om de som har befälet, så talar jag om utomjordingar, det galaktiska rådet, de asiatiska familjerna, de suveräna europeiska familjerna, de så kallade väktarna av planetens rikedom.

Sedan har ni de goda människor som blivit goda, som inte var alltför goda för en tid sedan, men som bestämde att de inte ville att denna planet skulle förstöras, och de ville börja göra bra saker för mänskligheten. Så jag tror inte att någon av oss har en stjärnbakgrund, vi har alla gjort misstag i våra liv. Faktum är att när ni har så många skrymslen och vrår, om du så vill, spridda över det här landet, i Nordamerika, där ni har ruttenheten och slemmigheten som just vuxit helt utom kontroll. Och i varje by, kommun, socken, staten, staden … det är massivt.

Och när vi pratar om de 1800 – för ett bättre val av ord – arresteringsorder, som det kommer att bli, förutser vi, folk, bokstavligen tiotusentals gripanden. Se, jag försöker ge dig en bra förståelse för omfattningen av detta, okej? I50 års ruttenhet och kriminalitet som har begåtts gentemot det amerikanska folket på en medveten basis, upprepade gånger, generation efter generation av dessa människor som gjorde vad de har gjort och som också visste att de har gjort det, okej?

Vi borde skämmas, vi somnade vid ratten, vi var inte vakna, vi blev självklara som människor, och vi drog oss undan från att styra vårt land. Och vi sa bara, låt regeringen göra det, låt regeringen göra det. Självklart är det inte vår regering och var det aldrig.

Så det som har hänt här är att du börjar med en bra idé. Precis som vad som helst. Du har en idé, det ser ut som en bra modell, du samlar människor som bryr sig om landet, och de sitter alla ner och de säger, du vet, det här är bra, men människa, det är ett stort företag. Jag vet inte om vi kan göra det eller inte. Och då har du de andra som säger, ja, vi kan göra det, vi kan göra det. Och som många av er väl känner till så finns det inte många ledare, sanna ledare. Antingen är du född som ledare eller är du det inte. Det är slutsatsen. Tyvärr finns det många C-studenter i landet som leder runt A-studenter.

Men ändå tog effekten av detta äntligen skruv. Och fler och fler goda människor började gå ihop. Och de började arbeta med en gemensam ansträngning för att befria det här landet från dypölen eller infektionen som har vuxit i exponentiell takt genom åren. Och vad vi har nu är ett land på gränsen till att äntligen bli en republik. Och vi alla i det här samtalet bör vara riktigt stolta över att vi är en del av detta. Att vi faktiskt kommer att bevittna ett skifte i ett land med över 300 miljoner människor och ett skifte av hela planeten, av varje land till en guldbackad valuta.

Och jag skulle verkligen vilja låta folk få veta att mängden rikedom på denna planet har ackumulerats över tiotusentals år. Alexander den Store, Attila, Caesar och det Romerska riket, som delvis finns kvar i Vatikanen. Och du börjar inse att en del av rikedomen är borttagen från planeten, men majoriteten av rikedomen är fortfarande här, begravd i underjordiska valv som jag är säker på att många har hört. Denna rikedom är för mänskligheten. Den är för dig, mig, alla: de människor som lider just nu. De människor som gör sig redo att förlora sina hem nu. Hela det amerikanska folket och folk över hela världen.

Och då har vi det, vi har teknologierna. Nu har vi en grund som vi har haft i många år. Vi har träffat många, många uppfinnare; vi har sett och upplevt mycket av dessa teknologier. Så vi har verifierat, bekräftat, autentiserat dem för att se till att de är i grunden vad de säger att de är. Och vi ser dem i aktion.

Nu är det nästan så spännande att veta detta, när du faktiskt känner till det, och du faktiskt upplever vissa aspekter av det. Du tar en helt annan typ av attityd. Du börjar känna dig ljusare, du börjar känna dig bättre, du börjar känna dig lättare, du får spänst i ditt steg på grund av att det är en engångsaffär. Och jag tror att vi ska få det rätt den här gången. Vi ska gå runt hörnet, och mänskligheten kommer att få det rätt.

Och det är så uppfriskande att höra att folk gör uttalanden med sanna, hjärtliga övertygelser i samtalet ikväll, för att i grund och botten göra påståendet att hej, det handlar inte om pengarna för mig, det handlar om att verkligen vilja hjälpa människor och att vilja hjälpa människor över hela linjen. Du vet, vi råder människor om deras projektanvändning och allt, men det är väldigt enkelt med projekt. Du behöver inte en stor diskussion om dina projekt. I grund och botten vad du gör är att du börjar i ditt samhälle.

Det finns ett gammalt ordspråk: ”Hur äter du en elefant? En bit i taget. ”Och det är allt du behöver göra. Det är allt du behöver göra. Och det finns ingen … du behöver inte vara en raketforskare, du behöver inte ha fyra doktorsexamina, du behöver inte ha en MBA och många års erfarenhet, du måste bara ha det i ditt hjärta, och att veta att vad du vill göra, det ska du göra. Ni ska hjälpa människor, ni ska hjälpa varandra.

Så för att komma till den faktiska shish-boom-ba-bang-shabang, och det är det ekonomiska skiftet här på planeten. Och jag säger bara det generellt för hela planeten jorden, hela befolkningen. Problemet har alltid varit … är att, jag ska ge er ett exempel: Maria vrickade sin fotled i morse och den kvällen, med människor som pratar med människor om att Mary vrickade sin fotled, är hon plötsligt i intensivvård i en kroppsgipsning. Och det som många människor inte inser är tyvärr att information avsiktligt läckt ut för att få ut den, för att känna på vattnet, för att se hur allmänheten svarar på informationen. Vad som händer är att ryktena börjar, okej? Och de byggs upp. Det är den mänskliga naturen, det händer hela tiden. Jag är säker på att ni alla har upplevt det själva. Sanningens är en sak, men slutresultatet är en helt annan historia som bara blommat ut till något, helt löjligt, okej?

Så när ni måste samordna med alla olika regeringar och kulturer … föreställ dig länder som aldrig någonsin har sagt någonting på planeten – aldrig – de har dumpats på, behandlats som hunddynga, deras valutor har helt bastardiserats och förstört i generationer, och nu kommer de till tals. De har faktiskt en mening om vad som händer på planeten jorden. Tänk dig att samordna allt detta. Innan du ens når penningaspekten samordnar du och försöker få alla dessa människor i lämpliga myndighetspositioner. Och vi pratar inte om de flesta av de nuvarande regeringarna, vi pratar om de nya republikernas regeringar för planeten och samordning av alla dessa människor. Alla med olika uppväxt, alla med olika inriktningar, attityder, idéer, så vidare och så vidare.

Det är massivt. Det är absolut massivt. Och alla signerar dokument. Alla måste skriva avtal. Du har en registrering, du registrerar allt detta, så det är gjort legitimt och lagligt och rent. Okej, så du har alla att underteckna dokument och underteckna det avtalet och det avtalet. Och då bestämmer några av dem att de ändrar sig. Allt måste göras om igen. Nu ser det för allmänheten ut som ett stopp, eller det ser ut som en massa skit igen, okej? För att de inte känner till fakta. Och det är svårt. Hur kan de känna till fakta? Det gör de inte. Det är alla trasiga bitar, ni vet, det är en massa brutna bitar.

Så de försöker sätta ihop två och två med de samtal som människor har, och konferenssamtalen och allting, och de gör det bästa de kan. Men vad som händer är att dessa saker fortsätter, och de fortsätter att läcka ut, och folk börjar ändra dem – vissa medvetet, vissa inte medvetet. Och då blir alla förvirrade. Då blir de frustrerade. Det är som pojken som ropade vargen för många gånger. Så efter ett tag säger folk bara, ”ja, visst”. Så vi är det vi tror, tyvärr. Det är väldigt kraftfullt. Så det vi tror skapar vi. Vi är alla skapare, vi har fått folk att förstärka det ikväll i detta samtal.

Så när du tänker på ett visst sätt kommer du att skapa det. Så vad får du? Om du tror ”kommer det någonsin att hända?” Eller ”kanske kommer det aldrig att hända” eller ”Åh min gud, vad kommer att… Jag behöver det nu, jag vill ha det nu, sluta bråka med mig och ge det till mig, Jag vill ha det nu, jag kräver det nu ”- ja, när du inte riktigt känner till hela bilden, den fulla räckvidden av vad som verkligen händer på planeten, och penningdelen är en del av det men inte allt så blir det riktigt frustrerande.

Så, du tänker på samordning av allt detta och alla dessa olika nationaliteter, alla dessa olika kulturer, människor, regeringar och så vidare, positionerar dem, sätter militärer på rätt plats för folket, vilket är ett annat företag när du har en militär som faktiskt tycker att den är för folket, och den finner att den inte är för folket, ok?

Nu vet alla ni i det här samtalet en sak: ni är vakna. Ni är alla vakna på vissa nivåer, okej? Så ni är inte den allmänna befolkningen. Det som händer med den allmänna befolkningen är, är att – och jag tror att alla vet det här-är att när ni skickar information till allmänheten är det farligt. Ni måste vara försiktiga, för ni har en så varierande grad av perspektiv. Det är massivt. Det är inte enhetligt. Det är perspektiv, olika syn, olika attityder, olika idéer. Du ger den här informationen i en vaniljsmak, men den tas inte på så sätt. Och det är väldigt svårt.

Så varje bit av information som går ut där blir vriden, den blir vänd. Och det orsakar problem. Och det orsakar avbrott på grund av det. Så du fortsätter att försöka hitta ett sätt att få informationen ut till folket så att folket kan förstå det och förstå vad som faktiskt händer. Så vad slutresultatet blir, det blir ett samtal som ikväll, där alla har fullkomligt fått nog, uttröttade, utbrända människor som varit med i det här under åtta år, andra under 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 år. Ni har välfärdspaketet, människor som har varit i det här, några av dem, i 45 år. Och så är det … ja, ni kommer till en punkt där ni säger, ”ja, du vet …”. Det är en knäpp på strömbrytaren.

Och så vad du har är, att du får en situation som är, hur säkert kan vi få det innan vi kan släppa det? Hur säkert kan vi få det innan vi kan tillåta det? Och säkerheten är för alla. Jag är säker på att ni alla har sett bilder på Black Friday. Den ökända Walmart-videon där människor bara kämpar om tv-apparater, okej? Vi vet alla vad som kan hända i panik. Om ni var i närheten av ’68 upploppen i Detroit. De av er som var, vet vad som hände, okej? Vad kan hända med grupper av människor som är förvirrade och missinformerade, okej? Allt som krävs är en liten droppe, en liten droppe och ni kan förstå vad som kan hända med befolkningen.

Och det är som en massiv infektion som sprider sig som en löpeld. Och när den sprider sig är det nästan urtidslikt i massorna. Så alla är eldens väktare, för ni kommer att vara vägledning för så många människor. Ansvaret är skrämmande. Det är absolut av största vikt. Ni får era pengar, men då börjar det verkliga arbetet och det slutar aldrig. Det kommer att börja och det kommer aldrig sluta. Det blir resten av era liv. Och ansvaret är bara helt absolut.

Och jag tror att många av er är så orädda, att många av er förlorade allt, så ni vet, att när ni förlorar allt, blir ni den farligaste varelsen på jorden eftersom ni inte har något att förlora vid den tidpunkten. Någon som inte har något att förlora är den farligaste motståndaren du kan ha.

Så när ni tittar på allt detta och ni frågar, när ska det hända, när kommer det att hända? Ni vet, all denna information, den är bara skit, den är bara … vi hade samma sak utspelad för oss förra året, vi gick igenom samma sak och om och om igen … och alla spel har spelats.

Nu jobbar vi nära amiralen, gruppen där och de infödda amerikanerna, strukturerna i Texas och strukturerna i Atlanta, och vi jobbar väldigt nära de människor som verkligen är … och ni kommer nog aldrig att höra historierna, men det orädda arbete som de har utfört för att göra detta så smidigt som möjligt. Så att vi inte behöver få olyckskorparna till att komma ut och säga, ni måste spara mat och ni måste göra det och ni måste göra det, skrämma skiten ur människor och landet, precis som de gjorde med Y2K, okej?

Och saken är att det inte kommer att bli Harmagedon i Nordamerika och Amerika. Övergången … fiatvalutan, är för alla ändamål, förutom för massorna som inte vet om det på global nivå, lagd till vila. De guldbackade valutorna … nu kommer ni ihåg något, är att när ni har ett certifikat representerar certifikatet något. Ni har en sedel, det är en IOU (skuldsedel). Precis som FRN (obligationer).

Nu i USA, den nya republikens pengar, som kommer att representera vårt land, den nya republikens pengar, är vad som kommer att släppas till allmänheten. Och folk kommer att gå till banken, ni kommer till banken och ni säger; vad är det här? Nåväl, det här är dina nya pengar, guldbackad valuta, och allt det amerikanska folket vill veta är: är de värda detsamma som de jag tidigare haft? Köper de detsamma som de jag hade förut? Ja det gör de. Ingenting är annorlunda. Det enda är att de är guldbackade. Och då tror du att det amerikanska folket vid den tiden kommer att oroa sig för något annat? Nej, inte så länge den är lika mycket värd som den andra var.

Nu är den processen, och jag säger det med eftertryck, klar. Det finns inte mer att tänka på om den, det är redan gjort. Trump har gjort sin sak som han har blivit beordrad att göra, och han gör det bra. Han tar hand om saker som bör tas hand. Vi har en helt ny republiks regering som ännu inte har presenterat sig för allmänheten. Det är i deras läger som de bestämmer detta just nu, i detta ögonblick, när det kommer att äga rum.

Nu har diskussionen varit gradualisering. Ni vet vad gradualisering är. Så har de vant de flesta av det amerikanska folket. Man gör det lite åt gången, liten smutt åt gången, liten smutt åt gången. Ni vet, det var när de fördummade landet när de gick in i den nya matten år 1963. Det är en hund som jagar sin svans och slutar med en formell lösning.

Så i alla fall, vad som händer är att ni gradualiserar och ni gradualiserar och ni gradualiserar, och ni vänjer människor, och innan de vet ordet av, och de vet inte ens det, har de blivit tillvanda. De accepterar saker. Det är mycket lättare att acceptera saker på det sättet. Men om ni slår dem i ansiktet kommer det att bli mycket svårare, ni måste nästan tvångsmata dem. Så ni gör det genom gradualisering. Så det här är ett annorlunda sätt.

Detta kommer att bli en klapp uppåt i ansiktet. Det här är … vi kommer att ha, och vi har redan på plats, många lärocentra över Amerika där människor kommer att kunna gå in och de kommer att kunna utbilda sig själva och det kommer inte att kosta några pengar, man behöver inte skriva under en massa pappersarbete, man går bara in, som till ett bibliotek på ett sätt. Men du går in, och du lär dig den sanna historien om ditt land: vad som faktiskt ägde rum och vad som hände. Det är för att informera folket om de grymheter som begåtts mot dem, så att de kan vidarebefordra det till generationer och generationer efter dem, så att det aldrig kan hända igen.

Man måste utbilda och informera befolkningen om de skador som gjordes på dem. Och det är precis vad som ska hända. Och det kommer att hända på en gång. Är det en bra sak? Vissa tror att det är det. Andra tycker att det är ett riktigt dåligt misstag, för det kommer att chocka många människor. Men jag tror att majoriteten av det amerikanska folket och folket i det här samtalet, det finns andra människor som tyvärr inte kunde komma till samtalet, är medvetna om tillräckligt med saker för att hålla saker i ordning och sedan anpassa sig, så att säga, till någon form av sammansättning [?]. Men med vissa människor är det samma gamla tänkespråk med det här … det kommer att ta ett år till, det kommer att ta år, det kommer att ta tio år, okej? Och då blir folk upprörda för att, oh, jag kan inte hålla ut så länge. Jag kan bara inte hålla ut så länge.

Faktum är att, när kommer det att hända? Jag kan berätta för er just nu att allt detta ligger på gränsen till att hända inom de närmaste 24 timmarna. Nu, om (och det är det stora ”om”) om allt går bra följaktligen, efter vad jag kan förstå, och vad jag har blivit informerad om är det om pengarna, okej? Det är precis som det är. Och de har bestämt på ett visst sätt, med alla tre myndighetslagren, hur detta kommer att hända.

Det är detsamma med utbytena. Det kommer inte bli en stor sak. Det kommer inte bli en stor sak. Det kommer att bli så enkelt som att du går in i din lokala bank och säger, åh, jag förstår att det finns en ny valuta som har ett nytt värde. Jo ja, och titta på den. Se, det ser bra ut. Och har du en högre kurs än den för jag har en massa projekt som jag skulle vilja ta hand om och jag vill inte ständigt försöka få pengar för att betala för dessa projekt. Och kan jag få en specialkurs om det är möjligt? Och jag har bevis på några av mina projekt om du skulle vilja ta en titt på dem, för det har tagit mig mycket tid att sätta ihop dessa saker. Det är i princip allt.

Andra människor kommer bara in och säger, wow, det är en bra kurs. Kan jag få den? Ja, varsågod. Folk kommer att bli penningchefer. Och allt handlar om att hantera pengarna, folk. Det handlar inte om att ha pengarna, det handlar om att hantera pengarna. Det kommer att bli enormt, stort: revisorer, finansiera människor … det kommer att bli en boom i jobben, en absolut boom i jobben. Bara helt fenomenalt.

Förstå nu att alla högskolor och universitet över Amerika kommer att bli gratis. Eftersom det finns många människor som planerar att se till att det är gratis. Så de går in på universitetet eller college … Jag ska ge er alla en av dem, här är en av dem: du går in på ett universitet eller college i din stat. Du sätter dig ner med dekanen, presidenten, ditt nätverk eller du går in med människor. Du säger, se, vad jag skulle vilja göra just nu vill jag betala all collegeundervisning för alla studenters och akademikers, Ph.D-program, de närmaste tio åren. Oavsett hur mycket det är. Jag ska upprätta en fond, mitt folk kommer att hantera den fonden, och då kommer jag att kunna hålla reda på det, och du betalar ut det. Du kommer att kunna betala hela collegeundervisningen i detta land för varje student som vill få utbildning. Och det kommer också många förändringar på universiteten, för böckerna kommer att skrivas om.

Men faktum är att mängden effekt som, kan vi säga, de 700 personerna i detta samtal kan åstadkomma här är helt spektakulär. Och det här är de saker som vi diskuterar nu. Vi diskuterar inte, vet ni, när det kommer att hända, för det är redan i magen; Det är redan i rännan. Så det här är de saker som diskuteras nu: Jag ska göra det, och jag ska göra det, och jag ska göra det.

Och uppenbarligen vissa människor … ni vet, det finns en formel som etablerades för många år sedan. Av en miljon människor, som alla säger att de ska göra någonting, när de äntligen står inför allting och alla utmaningar och allt som kastas på dem, brukar vanligtvis en på miljonen fullfölja det.

Nu tycker jag att det är en helt annan historia med folket i det här samtalet för de är människor som har stannat i det här. Och jag tar av min hatt för er och jag hälsar er alla, att ni har stannat i det här i vått och torrt, under så många år eller månader eller veckor eller dagar ni har varit i det.

Det finns en anledning till det för att ni var alla utvalda att göra det. På något sätt, utseende eller form, har ni tagits till den här vägen, den här kretsen, inflytandekretsen. Och inflytandekretsen är var och en av er. Och ni har alla gjort ett fantastiskt jobb med den. Oavsett hur utbrända, trötta och sjuka och isärfallande ni är, oavsett er utmaning, vi har förlorat över 4000 personer som var nära vänner till oss under de senaste 36 åren, i alla slags olyckor, alla slags utmaningar. Det är inte en dag som går utan att vi tänker på var och en av dem.

Men vad vi har nu är att vi har samsyn och en flytande rörelse av massiva mängder av pengar. Nu ser ni en mycket stor mängd som bearbetas där ute, och då kommer alla att tas omhand. Det är ganska enkelt. Skrämmer skiten ur människor, ”alla slags dåliga saker kommer att hända med dig, du måste vara väldigt försiktig” … det är bara, det är bara det, det är bara, det är allt omhändertaget. Var bara medveten, titta runt, titta över din axel, var exakt … var tydlig med vad du gör. Tydlig med vad du säger efteråt. Det är allt du behöver göra, det är som någonting annat, du vinner lotto och du vinner 500 miljoner dollar, det är helt plötsligt så att du måste ändra hur du är: hur du agerar, hur du pratar, vad du lockar till dig.

Folk, ni är minoriteten. Inte majoriteten som ges denna rikedom, minoriteten. Så ingenting förändras egentligen utanför där ni är, okej? Det är fortfarande detsamma. Människor som kämpar, människor som lider, ni vet? Människor förlorar sina hem, människor som inte kan äta, veteraner som bor i kartonger under broövergångar. Ni vet? Jag menar att det fortsätter och fortsätter.

För att genomföra förändringen är ni folket. Ni är dem. Ni kommer att genomföra den förändringen. Ni kommer att få dessa veteraner ut från dessa övergångar; ni ska fixa broarna, vägarna; ni ska göra era län och era städer, era byar, rena och välskötta och organiserade; och grupper av människor som arbetar för människor med landets lag och inte havets.

Och det finns mycket arbete att göra. Låt er inte luras att tro att allting kommer att bli gjort för er, för det gör det inte. Det finns en enorm mängd arbete där ute som vi alla ska ha till uppgift att göra. Men i det långa loppet kommer det att bli mycket roligt, det kommer att bli mycket uppfyllande. Och det kommer att värma varje persons hjärta och ande i många generationer framöver.

Se, ni är alla pionjärer, och ni är alla entreprenörer, och ni är alla filantroper, och ni är alla humanitärer. Det spelar ingen roll om ni har 25 dinarer. Det spelar ingen roll. Den massiva, massiva, oändliga rikedomen … det är bara, det finns inte ens en siffra att hänga upp den på. Det finns inget namn för mängden rikedom. Den är bara helt oändlig. Jag har sett dessa platser under jorden, det är, det är som en science-fiction-film. Punkt. Och de dåliga killarna har försökt stjäla den i århundraden. Stjäla den, stjäla den, stjäla den, stjäla den, stjäla den. Och de har bara inte lyckats. De har bara inte lyckats.

Så positivt, förstärkande, fenomenalt – ni har alla haft en fenomenal inverkan och jag ber och jag fortsätter att tro på att ni har fenomenal inverkan under de närmaste timmarna här. Och då kommer alla bara att förhoppningsvis stanna tillsammans, arbeta tillsammans, nätverk – flera huvuden är bättre än ett, och vi har alla styrkor och svagheter. Ni vet, mastermind gruppen som National Steel använt för många år sedan, det är en bra sak att praktisera: Det får människor tillsammans i mastermind grupper som har mycket, det spelar ingen roll om de är 100 år, så länge de har visdomen och kunskapen och färdigheterna så kan vi använda varje enskild skicklig person vi kan få tag på.

Det största problemet kommer att bli anställningar. Massiva mängder människor kommer att behövas – massiva. När ni har tekniken som kan läka allt som är fel med dig, kan det återskapa extremiteter på din kropp. Om veteranerna har förlorat lemmar, så kommer alla lemmar att förnyas. Och de kommer inte behöva rehabilitera dem, de kommer att kunna använda dem omedelbart. Det blir som en ny lem. Dessa tekniker används. De har använts – jag lägger det så. Så det är inte något som någon tog ut ur en science-fiction-bok, detta är verklighet.

Vill ni förbli vid 35 års ålder? Ni kan stanna vid 35 år om ni förstår ansvaret för att stanna vid 35 år. Varje sjukdom som du har i din kropp, alla sjukdomar på planeten skapades som vi skapades, i en petriskål. Och de ville testa den mänskliga genetiken för att se hur vi kunde bekämpa dessa olika sjukdomar. Denna planet var aldrig menad att ha alla dessa olika sjukdomar. Jag skämtar inte. Och ni vet att grymheterna fortsätter om och om igen och det är inte meningen att … människor blir superförbannade … det gäller att få alla att komma ihop och säga, ja, vi kommer att avsluta detta, det kommer inte att hända längre.

Även om de, så långt som de berättar, har en teknik som är av ET-ursprung, att en person kan avlida, och efter några timmar, inte för länge, inte dagar och dagar och dagar, men några timmar efter att personen har avlidit, så kan de få dem till liv igen i denna kammare. Det är faktiskt en verklighet. Och jag ska ge er ett exempel där det först visades, och igen var det i en science-fiction-film. Men om någon av er får tag på en kopia av SG1 Stargate, filmen med Kurt Russell, okej? Om någon av er har sett den där filmen finns det ett avsnitt där utomjordingen håller sig ung genom att stanna i denna kammare och där de får ett par människor tillbaka till livet … den kammaren, den tekniken, kommer att släppas till den mänskliga rasen.

Jag menar, det här är så spännande, det är positivt, det är upplyftande, det är absolut mirakulösa saker. Vi borde ha lämnat förbränningsmotorn för 100 år sedan. Vi borde inte använda kolbaserade bränslen, vi borde ha blivit av med dem för årtionden sedan, okej? Vi har anti-gravitation. Tyskarna använde det för många år sedan, under andra världskriget, okej? Jag menar, det fortsätter och om och om igen. Elbilar kommer att bli en sak av det förflutna. Vi har en uppfinnare just nu som har en elmotor med ett batteri, ett bioorganiskt batteri, där du kan köra en elbil på obestämd tid utan att ladda, okej? Vi har sett den här saken i aktion.

Så det är helt ofattbart, det är bara så spännande. Det är bara helt fenomenalt. Jag ville se till att jag kunde dela med mig av detta i kväll, för det här är en upplyftande tid, det här är fenomenalt, energigivande, det blåser strumporna av dig, det får din peruk att fatta eld, otroligt. Bara otroligt. Det är bara fenomenalt, fantastiskt. Det är spektakulärt. Det är bättre än 5000 4 juli. Det är bara vad helst du kan tänka dig att vara glad över i ditt liv just nu. Om du skulle vilja ha en önskan att bli verklighet, så kommer den att bli verklighet. Den kommer att bli verklighet.

Så detta är bara vad jag kan säga och dela med dig ikväll, det är i princip sanningen om vad som har hänt. Det är allt.

[03:05:04]

Ha en bra dag!

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.St-germain.se

 

Du gillar kanske också...