Moder Maria via Ann Dahlberg, 22 november, 2017

Moder Maria

Onsdag 22 november 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Moder Maria och jag hälsar Er alla världens barn idag. Det är mycket som pågår i er värld just nu. Många slöjor som dras bort från era ansikten. Avslöjanden som haglar över er som i vissa fall gör er glada och i andra fall gör er bekymrade. Sök er till de glada budskapen kära barn på Jorden, ty det är när glädjen inom er växer som ni ser allt med klarare ögon. Jorden befinner sig i en stor omvandling och så gör ni mina älskade barn på Jorden. Ni gör upp med allt det gamla och söker nya vägar som passar er bättre. Allt detta är gott och väl och låt det ta den tid det tar. Tålamod är en egenskap som prövas hårt idag. Tålamod är också en egenskap ni behöver för att utvecklas till de multidimensionella varelser som ni i grund och botten är. Tålamod är en egenskap som behöver tränas och införlivas i det dagliga livet. Allt rusar fram så snabbt i dagens samhälle så ni har glömt den ädla konsten av att ha ett stort tålamod. Hur många uppskattar inte den tålmodiga människan som om och om igen förklarar så att ni ska förstå. Ni är hela tiden oroliga för att han/hon ska tröttna men han/hon verkar ha en ängels tålamod. Hur många av er kan känna att det är en sanning för er själva? Ett fåtal skulle jag tro och därav kommer också ordspråket att ”det är de saktmodiga som ska förändra världen”. Det kanske är så att det är de saktmodiga som håller i trådarna och det kanske är så att det är de som har den spirituella insikten om var er värld befinner sig och vad nästa steg är i förhållande till det. Varifrån tror ni att deras ledning kommer? Ja de har naturligtvis en stark förankring i sitt hjärta och står med båda fötterna på Jorden samtidigt som de väntar in den ledning de får ovanifrån. Det här kräver mod och en stor andlig styrka. Det är dit ni alla är på väg kära barn på Jorden. Det är inom er ni har er styrka och er kärlek. Känner ni kärleken inom er och är fast förankrade i Jorden då hör ni ert hjärtas röst tydligt. Ni kan då gå den väg som ert hjärta talar om för er att gå utan att bry er om andras åsikter eller dömanden. Ni är trygg i ert eget hjärta och känner er väg. Det är när du inte riktigt litar på ditt hjärta som du blir en vindflöjel för alla andras åsikter och den kan ändra riktning flera gånger om. Det är då du tappar bort det viktigaste du har… kärleken till dig själv. Det är när alla människor följer sitt hjärta som riktningen för Jorden är given och alla hinder är borta. Ni har en stor uppgift här kära barn på Jorden, ni har en stor uppgift i att finna ert hjärta och att följa det. Det kan behövas lite träning och lite tålamod men som jag sagt innan tålamod är en egenskap som behöver tränas lite extra idag. Ni har alla varit föremål för den träningen.

Nu intensifieras reningen i era kroppar och ni kan uppleva lite svårigheter i era liv men det är övergående. Släpp allt som kommer upp och tala om hur ni vill ha det i stället. Var villiga att lämna över er till ljuset och den kärlek och glädje som ni finner där. Ni får extra mycket hjälp nu kära barn för tiden är kommen då en stor förvandling ska ske på Jorden. Denna förvandling har redan börjat men den accelererar nu mina älskade barn så var i stillhet så mycket som ni förmår och lyssna inåt på de råd ni får där. Vi behöver många starka och tålmodiga hjärtan som vandrar på Jorden idag. De behöver sprida sitt lugn och sin kärlek. Det behöver finnas många starka och tålmodiga varelser så att många vilsna hjärtan kan få det lugn de behöver för att hitta hem till sitt lugn och sin kärlek.

Vi hjälper er att vara i ert hjärta. Kalla på oss och du har horder med väsen som vill hjälpa dig på olika sätt. Jag finns alltid med Er och jag ser och hjälper er där det är tillåtet för mig att göra det. Ni har en stor medvind nu så mycket hjälp som det idag ges till Jordens barn har aldrig tidigare förekommit på den här planeten. Ni har alla möjlighet att finna ert hjärta om ni väljer att göra det. Alla fina egenskaper som Jorden behöver just nu finns inom Er. Det är därför jag skriver detta idag. Ni är alla så värdefulla och älskade, ni har alla det mest utsökta hjärta inom er. Er lycka och er väg finns där. Sök och ni kommer att finna er egen Heliga Grail. Guds kärlek väntar på er och den har alltid väntat på er. Kallelsen att vandra hem är väldigt stark nu kära barn och jag tror ni känner det inom er.

Jag sänder Er all min kärlek och må mina vingar bära Er hem.

Moder Maria

Du gillar kanske också...