Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 21 november, 2017

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har fått många olika reaktioner från mänskligheten och vi är mest nöjda med er känsla att ni är relaterade till oss på något sätt. När en av er har denna erfarenhet så får vi på så sätt veta att ni tar emot vår energi perfekt, och att det gör precis vad det var ämnat att göra.

Vi vill aktivera inom er vad som är oss, det som är vår energi, det som är Arkturiskt, och vi vill göra så därför att vi vet att kedjereaktionen som kommer att äga rum som ett resultat av detta kommer att föra er närmare till uppstigning. Det Arkturiska Stjärnsystemet representerar själen och hjärtat av denna galax. Vi säger detta ut att skryta på något sätt. Det är bara så som denna galax sattes upp.

Så, ni kommer till det Arkturiska Stjärnsystemet i de inkarnationer då ni vill utveckla spirituell kunskap och att delta i spirituell tillväxt och utveckling. Energin här gör det lättare för er, precis som energin på planet Jord gör det till mer av en utmaning för er. Det är en av anledningarna till varför så många av er vill göra Plejaderna, eller Sirius, eller Arkturus till ert hem. Ni kommer ihåg på vissa nivåer hur mycket lättare det var att inkarnera på andra solsystem.

Men vad vi vill att ni inser är att ni fortfarande har energin från dessa stjärnsystem inom er, och vi hjälper till med att aktivera det, precis som Plejaderna och Sirierna gör. Det finns också naturligtvis många andra varelser från hela galaxen som vill hjälpa till. Vi förblir här, på sätt och vis, även vi inte är så fysiskt eller på plats. Vi vidmakthåller det Arkturiska Stjärnsystemets frekvenser så att ni kan känna av oss och komma ihåg.

Vi vill så gärna se hur ni fortsätter på er resa in i uppstigning, och vi gör allt vi kan utan att blanda oss i för att skjutsa på er framåt. Återigen så ger det oss stor glädje och nöje då vi hör hur ni kallar oss familj och hur ni kommer ihåg de goda tiderna i det Arkturiska Stjärnsystemet.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.

 

Översättning: Per Staffan

 

Du gillar kanske också...