Vad är det Gudomliga Mandatet för Guld att uppfylla sitt Gudomliga Syfte på Jorden, 31 mars 2024

 

 

Vad är det Gudomliga Mandatet för Guld att uppfylla sitt Gudomliga Syfte på Jorden?

31 mars 2024

av Caroline Oceana Ryan

https://www.ascensiontimes.com/messages-to-lightworkers-1

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Ärkeänglarna, Star Nations-familjerna, Jordens element, Feernas äldste, Änglalegioner och andra Ljusvarelser kända som Kollektivet:

KOLLEKTIVET: Hälsningar, kära ni! Vi är mycket glada över att få denna tid att prata med er idag.

Eftersom vi nyligen har erbjudit två webbseminarier för programmet ”Din 12-Strängars DNA: Kalla in Kraften av Guldfrekvensen”, ville vi dela med oss av detta kapitel från boken Meddelanden från Överflödets Andar.

Den talar om de kraftfulla Gyllene Ljuspartiklarna som strömmar till Jorden nu från er sol, Sol.

I den boken, i ett kapitel med titeln ”Om det Gudomliga Syftet med Gulds Närvaro på Jorden”, frågar en ljusbärare:

Vad är det Gudomliga mandatet för Guld att uppfylla sitt Gudomliga syfte på Jorden?

Svaret som följer kommer från the Lords of Gold:

Vi är glada att du frågade detta!

Vårt element av Guld är kraftfullt på många nivåer, och få människor förstår varför det är det, eller hur det blev det.

Vi har inget fördömande för det vi ser hända på er planet nu.

Vi ser många på en plats av kamp, och vi ser en eller annan människobedömd ”tillgång” värderas och sedan nedvärderas.

Detta är en pågående cykel av förvirring beträffande inte så mycket vad människor värdesätter på individuell nivå, utan vad de blir tillsagda att värdera som en ”solid investering.”

Detta är nonsens!

Det som ni värdesätter kommer alltid att hitta ett sätt att tillföra någon form av rikedom till era liv, ekonomiskt eller på annat sätt.

Det Gudomliga mandatet av Guld är ett utmärkt ämne.

Elementet Guld har värderats i tusentals år i er värld.

För närvarande är dess värde inte lika betrott eller förstått så fullt ut som det har varit tidigare, men många samlar fortfarande på det, investerar i det, åtrår det.

För det mesta är människor mycket omedvetna om Guldets sanna väsen – dess medvetande, dess förmågor och dess faktiska höga värde.

Vi talar om högt värde som det som håller en hög vibration och har en avsikt att representera högre Ljus.

Det är därför ni kommer att höra några människor tala om Guldets helande egenskaper och dess kraftfulla närvaro i Ljusbaserad healingritual och i meditation.

Ni kommer att se några lägga in färgen guld i sina hem, oavsett om det är en bild eller ett guldföremål.

Många gör det, antingen medvetet eller inte, för att förankra Guldets ekonomiska ”boost” i sina liv och för att dra in större rikedomar, i en eller annan form.

Andra njuter helt enkelt av färgen och glansen av Guld, utan att helt inse varför.

För de som vill dra nytta av dess närvaro kan det stärka ens energifält om man bara håller bilden av gulddamm eller flytande guld som flödar genom ens varelse.

Detta hjälper en också att resonera med den inneboende rikedomen hos Guldfrekvensen i dess högsta form.

Under tusentals år har kungligheter, magiker, healers, de med stora rikedomar haft Guld i sin närvaro nästan oavbrutet.

Detta för att säkerställa att vibrationen av antingen lyx och rikedom, eller av högre visdom och dold kunskap, flödade i deras liv.

Ofta hade de en kärlek till detta dyrbara element sedan barndomen, utan att helt förstå varför.

Guldinlägg i arkitekturen visade att högre tankegångar användes på de platserna.

I konstverk indikerade det förfining och förväntan på hög social ställning.

Det hade ofta också en andlig betydelse.

De organiserade religionerna är medvetna om detta och har använt guld i sina strukturer och inredningsförbättringar i många århundraden, men i vissa fall mer för att beteckna makt och rikedom än andlig utveckling.

Guld har en Maskulin närvaro på många sätt, men det har kompletterat kvinnors skönhet genom smycken och kläder sedan urminnes tider, med den Feminina essensen för att förstärka dess lockelse.

Vi skulle säga att Guld har en så hög vibration på denna planet att det inte behöver ges ett Gudomligt mandat.

Och ändå, ja – det har ett Gudomligt syfte, som du har anat.

Det användes i många forntida pyramider för att hjälpa överföringar av energier och meddelanden, för att underlätta kommunikationsteknologier och psykiska överföringar mellan personer och grupper runt Jorden, genom rymden och till och med mellan galaxer.

Det vördades också för sin förmåga att hålla information och för att underlätta förändringar i vibrationsfrekvenser, inklusive i portaler och stjärnportar.

Som med de flesta högre vibrationselement talar det ett sällsynt språk, ett språk som de kloka prästerna i Egypten förstod under tiden för Egyptens period av högt uppvaknande, och i andra stora civilisationer.

Det är en mottagare av och en koppling till visdomen i de högre världarna, när det talas till på sitt eget energetiska språk.

Även om guldet i många modernt tillverkade guldföremål har fått en del av den essensen vibrationsmässigt borttagen från dem, ansluter dessa föremål fortfarande eteriskt till sin sanna, högre natur och till närvaron av Guld överallt på planeten.

Dess natur är transformerande och måste riktas med positiva avsikter, för att alkemisten eller den andliga sökaren som arbetar med Guld ska dra nytta av och inte lida av detta element.

Det kan vara giftigt för personer med mörka avsikter och låga vibrationer.

För Guld vet alltid vem och vad det är.

Det återgår, som en kollektiv kraft, till sin sanna natur nu, när er planet rör sig allt högre i vibration.

Alla era andar kallar på Guldets närvaro och essens för att rena era hjärtans sinnen och själar, och för att hjälpa er att välsigna allt omkring er med luften och flödet av aktivt Överflöd.

Rätt tilltalad och respekterad på alla goda sätt, mediterande över Guldets essens och energi i dess höga vibrationsform, kan Ljuspartiklar öppna portaler till större självförståelse, rikedom, helande och uppskattning av allt som är dyrbart och sällsynt i högre världar, såväl som på Jorden.

Ni är här vid denna tidpunkt för att bli helade, för att rena er essens från allt det som över många Jordeliv har fått er att glömma er sanna essens.

Gulds Gudomliga syfte är att påminna mänskligheten och Jorden Själv om vibrationerna i de högre världarna, och att demonstrera en av egenskaperna hos den Gudomliga närvaron i Jordens liv.

Det vill säga transformationsförmågan, och renheten, som alla i de högre världarna ser Jordens varelser eftersträva nu – önskan att flytta Jordens liv till en högre nivå och att läka det trasiga på planeten och Hennes historia.

Guld skiner i all sin glödande värme för att göra mycket mer än att berika eller pryda.

I sin eteriska form önskar den att rena och läka, hjälpa och lyfta alla som åberopar dess väsen.

Det är essensen, färgen och Ljusstrålen associerad med det Gudomliga Maskulina, och bär som sådan energierna av Gudomlig handling, uppfyllelsen av Gudomlig ordning och den Gudomliga Designen av det Gudomliga Kvinnliga.

Det pryder och uttrycker inombords Skapargudens tron och närvaro, liksom Silver gör för Skapargudinnans tron.

Du har hört talas om de helande egenskaperna hos monoatomiskt guld, och det är så.

Ändå önskade de gamla alkemisterna inte att omvandla basmetaller till högraffinerade enbart för att hjälpa till med läkning, hur viktigt det än kan vara.

De önskade att gå in i Guldets mycket raffinerade och geniala högre medvetande och att förkroppsliga den närvaron.

Föreställ dig ofta att du bär stora ringar av Guld runt omkring dig i din eterkropp – avbilda (eller rita) denna metafor, och låt den påminna dig om att du går bland Drottningarna och Kungarna i denna galax och detta Universum, kända eller okända.

Att du är här vid denna tid för att bli helad, för att återintegrera alla förlorade delar av din essens, och för att rena din essens från allt det som, över många Jordiska liv, har fått dig att glömma din sanna essens.

Låt det vara din följeslagare och din assistent på din resa.

Det finns många gåvor från Naturen och de eteriska världarna.

Guldets anda och kvaliteter är särskilt vackra och stärkande!

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *