VITAL FROSI – GÅ INTE IN I RÄDSLANS FREKVENS, July 5th, 2023

GÅ INTE IN I RÄDSLANS FREKVENS
2023-07-05
Älskade Ni!
Den definitiva befrielsen av mänskligheten har ännu inte skett, av en anledning: Den kollektiva rädslan har tillräckligt med frekvens för att hålla mänskligheten fången. Tillsammans med skuldens energi är rädslan en del av kraften som håller igång den dominans som utövas av Mörkrets dolda krafter.
Mörkrets agenda baseras och upprätthålls av den energi som mänskligheten kollektivt släpper ut. Det har sagts här i tidigare texter, att i början av Archons invasion för 350 000 år sedan, brydde sig inte dessa entiteter Utan Ljus om denna Jordiska mänsklighet. De ville bara söka skydd här när de flydde från de Galaktiska krigen i Orion.
Den Gudomliga PLANEN har dock bestämt att detta är slutet för mörkret i detta Universum, och för att det ska kunna ske, är det nödvändigt för de själar som fortfarande konspirerar i mörkret, att komma fram till en lösning gällande deras frekvens i medvetandet. Under många årtusenden fick de leva fritt här bland den fredliga och renhjärtade mänskligheten på planeten Jorden, så att de skulle kunna återvända till Ljusets väg.
I över 300 000 år har Skaparen väntat tålmodigt på deras återkomst. Många av dessa mörka varelser, kände att deras hårda hjärtan gradvis mjuknade. Tillsammans med reptilier, drakonier, satanister och liknande, har vissa valt vägen tillbaka till Fadern, världarnas skapare. En stor majoritet av dessa raser accepterade dock inte att kapitulera. De föredrog att följa sin plan av uppror.
När de visste att de bara hade två sätt, dvs. att kapitulera eller bli tillfångatagna, skapade de en mörk agenda, för att säkra sig här. Så under de senaste 26 000 åren har de utvecklat många försök, baserat på att behålla sin dominans här på Jorden. Bland dem, kanske de viktigaste, var de genetiska experimenten mellan invaderande raser och människans Jord. Genom att skapa hybrider fick de en kraft de inte hade tidigare, för som utomjordiska raser fick de inte inkarnera på Jorden.
De hybrida representanterna kunde inkarnera, då de förvandlades till människor som alla andra men med reptil-DNA, vars främsta egenskap är den omåttliga önskan om makt. De har också en avvikelse i den känslomässiga kroppen, vilket gör att de inte kan känna medkänsla med kärlek och respekt för andra. Deras enda mål är alltid resultatet, oavsett vilka medel som används.
Sådana hybrider inkarnerade, de intog sakta de flesta positioner där det går att utöva makt över allt och alla. Under dessa 26 000 år, kom de dit enligt en sådan agenda. Skaparen har alltid haft kontroll över sitt skapande. Även om han har kärlek och medkänsla för sina barn, så var det nödvändigt att sätta gränser för dessa rebeller.
För 2000 år sedan kom ett sändebud från Skaparen, som vi känner som Gud, vilken inkarnerade hos mänskligheten, för att säga att tiden skulle rinna ut för denna dominans. Även om just denna mänsklighet satte sig upp mot den som är känd som Jesus, så trängde hans budskap in i många mänskliga medvetanden. Liksom frön för vinden så spred det sig snabbt i alla riktningar av planeten.
Med tanke på konsekvenserna så dröjde det inte länge innan Mörkret skapade flera religiösa doktriner bland de inkarnerade, med hjälp av deras hybrida representanter för uppdragen. Även om en människa inte passade för en viss religion, så passade den i en annan, och skulle fortfarande förbli under hybridernas beskydd.
Som vi sa tidigare, steg för steg har varje segment av det mänskliga samhället drivits uppifrån och ner av samma styrande grupp. Ju mer de kände att belägringen närmade sig, eftersom Skaparens order aldrig upphörde, desto mer påskyndade de sin agenda. Genom att orsaka lidande, så upptäckte de att rädslan var det som paralyserade mänskliga handlingar mest. Rädsla får folk att acceptera allt som erbjuds dem, när de säger att det kommer att rädda dem.
Det har aldrig funnits, inte ens idag, ett mäktigare vapen för dominans än rädsla. Deras egna religioner har genom sina dogmer gjutit in rädsla i sina anhängare. Onödig rädsla, för vi ska aldrig frukta Den som skapade oss, baserat på Kärlek och Ljus!
Allt som skrämmer oss är byggt på Mörker, just de situationer som orsakat smärta, tragedier, svält och elände för mänskligheten. Och som om det inte var nog, har de Utan Ljus hotat med att utrota mänskligheten om de positiva Galaktiska krafterna ingriper till människans fördel. De satte Jorden i karantän och skapade ett magnetiskt nät runt den, vilket också hindrade ankomsten av behövd hjälp.
Krig mellan människor själva, maktdispyter, hundratals påfund för att orsaka rädsla och smärta, ett finansiellt slaverisystem, sätt att kontrollera klimatet, svält och många fler skadliga handlingar, har alla utvecklats genom denna mörka agenda.
Men Skaparen överger aldrig sin skapelse. Han sade STOPP till den här rebellgruppen. Inget och ingen har mer kraft än den som skapar världarna. Och en deadline sattes med, antingen tillbaka till Ljuset eller kapitulera. Det finns inget tredje alternativ. Många har accepterat återkomsten till Faders hus. De kommer att ges möjligheter att kapitulera i världarna med prövning och gottgörelse som dock är en stor händelse, eftersom en stege ska bestigas, och den börjar alltid med de första stegen.
Borttagandet av mörkret som började för några år sedan, började med de starkaste entiteterna högst upp i Pyramiden. De togs ner till botten, och finns nu bland de inkarnerade hybriderna. Allt beräknas vara klart inom detta 50-årsfönster, som sträcker sig från 1975 till 2025. Även om ni inte riktigt kan se all den rörelsen, så måste vi lita på den Gudomliga Planen.
De Utan Ljus skyndade på sin agenda, eftersom de kände att tiden snabbt rann ut. Utan stöd från de icke-fysiska entiteterna som tidigare gav dem stöd och vägledning, med en agenda som planerade vissa åtgärder fram till 2050, ändrades till 2030, i ett försök att behålla makten. Det räckte inte, så de ändrade den ännu mer, till 2019. Det var inte heller till någon nytta som vi kan se nu, när situationen blir än mer kaotisk.
Faktum är att det inte finns någon agenda längre, och allt de försöker kommer inte att fungera för dem. Inga krig, ingen sjukdom, ingen finanskris, ingen matbrist, allt ni ser kommer att vara ett desperat försök för Mörkret att överleva. Så var inte rädda!
När vi känner oss rädda sänker vi kollektivets frekvens, och detta orsakar att de Utan Ljus kan överleva. Hjälp mänskligheten att befria sig från denna ondska! Släpp inte in rädslan! Inget kommer att hända, om det inte är tillåtet av Skaparen. Och han har redan bestämt att mänskligheten på Jorden ska vara fri. Ingen kraft är större än den från Skaparen. Vi är Gudomliga varelser och vi behöver bara lita på planen!
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa!
Namasté!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *