Meddelande från Gud – Ditt Hjärta via Jahn Kassl, July 3, 2023

Ditt Hjärta
Jahn J Kassl 2023-07-03
Hjärtat har alla lösningar.
All healing kommer från hjärtat. Det mänskliga hjärtat har alla lösningar.
Det är här underverken sker som för oss tillbaka till vår helighet, till vår helhet, till vår perfektion. Hjärtats kraft genererar kärlek och denna källa torkar aldrig ut.

Den producerar alltid ren energi som pulserar av kärlek, så att du kan uppleva din koppling till det Gudomliga. Ditt hjärta har alla nycklar du behöver för att leva i medveten enhet med Gud.
När dina tankar och blockeringar som hindrar din åtkomst är upplösta, kan ditt hjärta utveckla sin fulla kraft. Ju mer du frigör din energikropp från ”energetiskt skräp”, såsom blockeringar och mönster som inte längre är nödvändiga, desto mer direkt, tydligare och mer tillfredsställande blir din tillgång till ditt hjärta.
Uttrycket ”HJÄRTLIG” sammanfattar exakt vad det handlar om: att komma in i din VARELSE. Denna väg leder alltid genom ditt hjärta.
Så du har inte bara ett fysiskt hjärta som slår i bröstet, du har också subtila hjärtan, så att varje uttryck av din varelse kan få näring från den kraften.
Din förvandling till och din återkomst till ditt hjärta, innebär att du återvinner din fulla medvetenhet. Strålen av Guds Ljus finner sin manifestation i uttrycket av ditt hjärta. Ditt hjärta är alltså den manifesterade kärleken till Gud – den form i vilken kärleken blir ”påtaglig”.
Allt är LJUS och allt liv, i den synliga såväl som i den osynliga världen, är baserat på denna energikälla. Hjärtat är det synliga uttrycket för din essens, din eviga förmåga att älska.
Den ”grundläggande informationen” om det sanna ursprunget lagras i varje hjärta. När du får tillgång till ditt hjärta blir du medveten om din härstamning. Genom att öppna ditt hjärta öppnar du automatiskt alla slussar till kunskap. Självkännedom och din VARELSE – den varaktiga och enda verkligheten från tidernas begynnelse, från evighet till evighet – kan bara upplevas på detta sätt.
Att leva från hjärtat innebär att alltid vara medvetet kopplad till hjärtat och agera med kraften av denna kärleksenergi. Alla skador, irritationer och smärtor, alla vanföreställningar, rädslor och blockeringar som belastar ditt hjärta måste släppas, rensas och omvandlas.
Den aktuella tiden kräver detta steg av dig: DITT målinriktade arbete med att se ditt hjärta, din eviga essens, din elementära kraft inom dig, från vilken du bara kan vara den du är, den elementära kraften som ger dig kraft, i din kärlek och i ditt ljus.
Brist på hjärtenergi
Många drabbas av hjärtsvikt och cirkulationsproblem – by-pass görs – andra har ett brustet hjärta och det kan ses på en subtil nivå. Denna smärta rinner genom människors hjärtan som en ”tår”. Varje sjukdom och varje fysisk och psykisk sjukdom har sitt ursprung i brist på hjärtenergi – kraften, den kärleksfulla verkligheten i ditt hjärta saknas. Denna brist skapar alla sjukdomar på alla nivåer av dig.
Ett permanent smärtsamt hjärta föder sjukdom och kärlekslöshet.
Du börjar skydda dig själv och bunkrar ännu mer. För att ingen mer skada ska uppstå så blockerar du vägen till ditt hjärta. Istället för att lösa upp och upplysa så bygger du nya hinder. För din smärta är stor och din rädsla har dig i ett stadigt grepp. En stor brist på värme har drabbat dig – och för att undvika en upprepning av denna smärta, stänger du dina inre portar, och tillåter ingen värme i det dagliga.
Inget kan skada dig nu, men ingenting kan röra dig heller. Detta är resultatet av ditt beslut och detta mönster har följt dig genom många liv.
Att hela ett krossat och skadat hjärta på alla nivåer, kräver din fulla uppmärksamhet, och allt ditt mod att gå igenom smärtan igen och släppa den för alltid, släppa den så att den kan komma in i kärlekens hav – det är där all energi hittar sin väg tillbaka, varje uttryck av känslor, varje tanke, varje mönster och även varje smärta.
I kärlekens hav finns all räddning!
Det är nådens eviga plats för oss, för att vi ska kliva ut ur denna verklighet, verkligheten av negativa och smärtladdade energier. Att vända sig till sitt hjärta innebär att våga titta på smärtan, på dessa skador som har funnits i dig länge, och som hindrar dig från att ”VARA HJÄRTLIG”.
Därför är det absolut nödvändigt att åkalla ljuset, att bjuda in det och därigenom signalera din beredskap.
Ljuset läker och påverkar allt, det frigör och löser upp. Som en laserstråle tar den bort dina ”konstruktioner för skydd” som blockerar din väg till ditt hjärta. Ljuset och ditt hjärta attraherar varandra som av sig själva, eftersom de är av samma natur – båda är uttryck för kärlek: hjärtat som ett uttryck för din varelse och ljuset som en formlös, genomträngande stråle från den Gudomliga Källan. Detta äktenskap är akut nödvändigt, och ett krav för denna tid.
Jorden behöver friska människor som arbetar utifrån ett befriat hjärta. Ljuset är lösningen! Din avsikt krävs – återigen ditt ”JA, JAG VILL!”, ditt engagemang och ditt mod krävs för att städa upp på alla dina nivåer, på alla dina dimensioner, för att bidra som en komplett varelse – hel – till nytta för skapelsen.
Hjärtat är nyckeln
Öppnandet av hjärtat är det viktigaste steget på din väg tillbaka till enheten. Du kan utforska alla tekniker och kunskaper, gå igenom psykologiska analyser eller delta i ”seminarier för att utforska dig själv”, men vad du än försöker, så är allt värdelöst om du inte kommer in i ditt hjärta – värdelöst!
All terapi som bara verkar på symtomen är absolut värdelös! Det ger bara ny frustration – eller nya domningar, det blir som en immobilisering.
Varje process som inte är inriktad mot hela din varelse, och speciellt då för att återvinna kraften i ditt hjärta, är bara ytterligare ett bidrag för att hålla dig borta från din sanna, kärleksfulla varelse.
Ditt hjärta är den centrala frågan, allt som stör det ger obehag eller smärta. Konstant irritation föder sjukdom, gnagande rastlöshet, osäkerhet och kärlekslöshet.
Hjärtat är nyckeln till alla problem som för närvarande finns i sådan mängd på Jorden. Obalansen mellan folk, intoleransen mellan kulturer och bristen på förståelse mellan religioner, är ett omisskännligt tecken på att människors hjärtan fortfarande är fyllda av smärta och sår, och att dessa sår kräver läkning.
Alla konflikter som sveper över Jorden i en aldrig tidigare skådad omfattning, är den överväldigande uppmaningen till enhet. Det är den omisskännliga uppmaningen till kärlek, önskan om hjärtlighet.
Varje drama, personligt såväl som globalt, har sitt ursprung i den enskilda människans energifält. Så rensa dina energier, frigör dig själv och släpp rädslan! Hitta tillbaka till ditt hjärta! Rensa bort allt som hindrar dig från att göra det! Ditt helande är Jordens helande.
Moder Jord behöver dina rensade energier, din villkorslösa kärlek och din inre skönhet. Allt hänger ihop – och genom din hemkomst till ditt hjärta, återfår Jorden också sin skönhet.
Detta är inte på något sätt abstrakt eller världsligt. Det är den enda sanna och giltiga verkligheten. Om du rensar dina inre strukturer och dina energier, om du omvandlar dem till kärlek, kommer all destruktivitet, all negativitet och alla destruktiva tankar, ord och handlingar att upplösas.
Du upplever dig själv som ett med hela livet. Det här är ditt bidrag – och det här bidraget är viktigt! Utan din omvandling kommer ingenting att ändras. Om du tittar i det yttre efter mirakel, tittar du förgäves.
De sanna miraklen sker i och med dig, genom dig och genom din förståelse, genom att känna igen och befria dina sår. Varje smärta som lindras är ett oändligt viktigt bidrag till hela mänsklighetens räddning.
Se inte på världen med fasa och döm inte! Allt är ett uttryck för människans oförklarliga känslor. Så vänd blicken inåt, se vad som behöver din uppmärksamhet!
Vart kallar ditt hjärta dig? Du hör det knappt eftersom det fortfarande finns hinder uppsatta framför det! Var lurar din smärta, var har du ännu inte vågat leta? Vilken global smärta har ännu inte släppts i dig? Är främlingsfientlighet bara ett problem för andra? Är social status, berömmelse och makt, avund, ilska, svartsjuka, hat och girighet, bara en fråga för andra?
Alla dina konflikter bygger på dessa känslor! Var modig och vänd dig till din inre värld, din ”historia” genererad genom många, många liv. Betrakta utsidan, men titta alltid inåt – var uppmärksam och be om ljuset!
”Be, så ska det ges till dig!”
Detta är inte bara en ”trevlig” formel, utan den enda sanna och eviga verkligheten. Gör anspråk på Ljuset, åkalla det – och det kommer direkt att göra sin magi. Kalla på ljuset och du kommer att vägledas att se det.
Människor kommer in i din miljö som kommer att följa dig. De första stegen tillbaka in i ditt hjärta är särskilt viktiga. Du kommer att återfå ditt självförtroende och gradvis avskaffa all rädsla. Du måste förändras, omvandlas, återfödas, för att lysa i all din skönhet för de runt omkring dig.
Så lita på ljuset och den Gudomliga nåden!
Du kommer att vägledas och få alla levnadsvillkor som hjälper dig att utvecklas vid den bästa tiden för dig. Din rena avsikt förändrar också världen utanför. Observera och du kommer att förundras över underverken du möter.
Ditt hjärta rymmer alla lösningar. Ljuset tar dig tillbaka till där du kom ifrån – för länge, länge sedan och av egen fri vilja.
Ditt hjärta har alla svar och nycklarna till dem finns inom dig. Våga ta detta steg in i ditt hjärta, tillbaka till ditt inre, in i din varelse!
Oändligt överflöd och omåttlig kärlek är din gåva, som ges till dig så snart du öppnar dörrarna och går in i ditt helande och kärleksfulla hjärta.
No photo description available.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *