Arkturierna via Sue Lie, 3:e juni, 2017

 

Här i NUET – Arkturierna genom Suzanne Lie

17-06-03

 

 

Morgonmeddelande från Arkturierna

Genom Suzanne Lie

HÄR INOM NU

 

Välsignelser,

Vi, Arkturierna, är mycket nöjda med era öppensinnade tankar, och snabba framsteg till högre och högre medvetandetillstånd. Vi ber er nu att utvidga ert medvetande bortom tiden, och minnas när vi Arkturier såväl som ALLA era Galaktiska Familjer, började kommunicerade med er.

Försök att släppa ert vuxna tankesätt och låt ert inre barn minnas hur han/hon lekte med oss. Vi, er Galaktiska Familj, älskade så mycket att ”leka” med er, när ni var nya i era Jordfarkoster och fortfarande var det ni kallar ”barn”.

Vi uppfattar er inte ”enbart som barn” eftersom vi ser, och framför allt kommunicerar med ert Högre Dimensionella SJÄLV, som ständigt övervakar er långa resa, från födseln till en tredimensionell jordfarkost och till er fulla medvetenhet av SJÄLV.

Vi vet att några av er har valt att transmutera det stora mörkret som kom över kära Gaia, och valde en svår barndom, så att ni kunde gå rakt in i omvandlingen av mörker till ljus.

Tyvärr, så valde för många av våra Galaktiska Familjer att skapa liv, som blev så svåra att de gick vilse i 3D-illusionen. Några av våra modiga volontärer som förkroppsligades på Gaia, valde att infiltrera de ”mörka”. Dessa finns bland våra modigaste krigare.

Många volontärer föll tyvärr också in i mörkret som omgav dem under deras uppväxtår. Vi är NU dock nöjda med att kunna säga, att på grund av de många underbara bidragen från våra många uppvaknande/uppstigande människor, så uppväcks allt fler av dessa ”förlorade”, när ni väcks till er uppstigningsprocess.

Kom ihåg att er ”Uppstigningsprocess” inte bestäms av tid eller rum. Därför behöver INGEN viss ”tid” avsättas för er uppstigning, inte heller behöver ni vara på någon speciell ”plats”.

Självklart kommer de av er, som gjorde ett val av plats och tidslinje i er Uppdragsförklaring, att få markörer att följa. Kom ihåg att ALLA ni skrev er Uppdragsförklaring, innan ni tog er jordfarkost.

Några av er ville bara ”göra ett besök för att få vara en människa”, medan andra ville hoppa direkt in i 3D-spelet, och ta sig till uppdraget med ”Gaias Uppstigning”. På så sätt kunde de som hade lidit under många liv, utan någon bekvämlighet eller kärlek, slutligen få det behovet uppfyllt, så att de kunde få tillräckligt med självkänsla med att se inåt och uppåt, för att hitta sina Högre Uttryck av SJÄLV.

Fast, några av er har hittat, och lever i den Högre Anslutningen. Vi säger, Grattis! Nu kommer ni att kunna lära andra, det NI har lärt er.

Var och en av er kommer vända er inåt, till ert eget Multidimensionella SJÄLV, för att få den vägledning ni behöver för att kunna undervisa, hjälpa, heala, bli vänner och alla de andra sätt som ni kan hjälpa mänskligheten med, för att komma ihåg att hjälpa Gaia.

De som har använt sina liv till att älska och ta hand om planeten, som de ”valde” att förkroppsligas på, kommer att ha fått en så djup anknytning till sin Moders Planet, att de lätt kommer att kunna stiga upp med Henne.

Faktum är att några av er skrev i era Uppdragsförklaringar, att ni främst skulle arbeta med Gaia och alla Hennes många skapelser, andra har valt att främst arbeta med människor. Vissa har valt att hjälpa mänskligheten att komma ihåg att de ÄR Jorden, och att Gaia är deras Moder.

Alla människors liv kommer att anpassas till omständigheter och situationer, vilket kommer att placera dem där de valt att bli placerade, under denna MYCKET viktiga inkarnation på planeten Jorden. Vi ber, att var och en av er, tar en lång stund med att gå in i ert eget Multidimensionella SJÄLV.

Hur upplever ni att vara ”inuti ert Multidimensionella SJÄLV?

Det finns ingen uppfattning som är rätt eller fel i detta. Där finns bara ER uppfattning om ERT Multidimensionella SJÄLV. De av er som har volonterat för att lära andra det ni har lärt er/minns, kommer att upptäcka att ni får BÄSTA utbytet genom att undervisa andra.

De som har volonterat för att heala andra, inklusive Gaia, kommer att upptäcka att ni på BÄSTA sätt healar er själva, genom att heala andra. Förstår ni, vad som sker? Ja, Gaia börjar Sin uppstigningsprocess i detta NU.

Därför uppmanar hon ALLA sina Präster och Prästinnor, mänskliga och icke-mänskliga, att vakna till sig till sina EGNA Högre Uttryck av SJÄLV. Ert Högre Uttryck av SJÄLV, behöver INTE gå igenom den inlärningsprocessen som ni alla har kommit ihåg, sedan glömde, kom ihåg, sedan glömde …

Det är bara ert tredimensionella fysiska uttryck som glömmer. Ert fyrdimensionella astrala uttryck, kommer ihåg att det NU är dags att VAKNA helt, men alltför ofta kommer ert fysiska själv att avvisa drömmarna, fantasierna och det inre direktivet, som det fyrdimensionella själv försöker förmedla.

Därför rekommenderar vi, att alla ni skriver ner era fyrdimensionella drömmar och meditationer. Skriv ner dem, inte bara för er själva, utan också för de som ni har valt att dela er ”Interdimensionella Kommunikation” med.

Vi, Arkturierna, ber alla er att utöka er ”publik”, för er ”publik” är egentligen era ”elever”. Viss publik observerar bara, medan eleverna lär sig att försöka hitta hur de kan blanda in undervisningen dagligen, så att de också kan ”undervisa”.

Om ni gör er ”undervisning” för komplicerad, kommer ni inte göra det. Var därför realistisk med vad, var, hur och när ni ska dela/undervisa. Undervisning är ALLTID en form av delning, för när ni undervisar så lär ni er samtidigt.

”Multidimensionell Information” är som vinden. Den drar in och genom alla som tillåter den upplevelsen. Om ni förnekar denna ”vind” så blir ni som det gamla trädet, som inte längre kan anpassas till förändringarna, utan faller till marken.

Det är förstås inte slutet för trädet, utan början på trädets nya liv, som en del av marken. ”Död” är en tredimensionell illusion. För enligt Multidimensionell uppfattning, är döden bara ”att gå in i nästa upplevelse av verkligheten.”

Ja, verkligheten är en ”upplevelse”. Faktum är att om ni är många människor i exakt samma rum, exakt samtidigt, kan alla ha helt olika uppfattningar av att ”vara i det rummet”.

Men de som har en liknande upplevelse tenderar att knyta an till varandra. Det är ”perceptionens enighet” som skapar en gruppupplevelse. Men hur vet ni att er grupp är eniga om uppfattningen?

Ni FRÅGAR! Ni TALAR! Ni DELAR!

NU är det dags för var och en av er att:

BE om svaren på era frågor …..

TALA med andra om det som faktiskt händer i ert Hjärta, ert Sinne, era Uppfattningar,

och i ert dagliga Liv …..

DELA det ni har lärt er, kommer ihåg, upptäcker och upplever.

NI är skaparna av den Planetära Uppstigningen. Ni är ”skaparna” för att ni valde att lämna den Ovillkorliga Kärleken och det Sanna Sällskapet i er femdimensionella verklighet, för att hjälpa Gaia med Sin Planetära Uppstigning.

Varför gjorde ni, Galaktikerna som nu bär en mänsklig jordfarkost, detta val? Ni gjorde det för att NI är experter. Igen och igen, har ni frivilligt kommit hit för att ta en planetfarkost, på en planet på gränsen till uppstigning, för att hjälpa den med den Planetära Uppstigningen.

NEJ, Gaia är inte den första planeten som stiger upp till Sitt sanna multidimensionella uttryck, och hon kommer inte heller att vara den sista. Det är viktigt att ni börjar förstå att alla livsformer är MYCKET lika.

ALLA tredimensionella livsformer föds, växer till vuxna, har en upplevelse på toppen och eventuellt en nedtrappning, för att förbereda sig för återkomsten till sina högre dimensionella uttryck.

Kom ihåg att ”uppstigning” INTE betyder att lämna något.

Uppstigning betyder att ÅTERVÄNDA tillbaka till vem, och vilka ni alltid har varit – men glömt. Vi vet att tiden för återvändandet närmar sig, eftersom allt fler av Gaias invånare (mänskligheten är minst informerad) förbereder sig för det Stora Återvändandet.

Ni, Jordens uppvaknande invånare, är Ledarna för att Återvändandet! Detta ”återvändande” börjar med att ni ”Kommer ihåg!” Eftersom ni, de Multidimensionella Ledarna på Jorden, kom ihåg att minnas, det ni faktiskt aldrig har glömt, att ert återvändande börjar!

Det förekommer faktiskt mycket mer ”återvändningar” än ni kanske tror. Därför, ber vi Arkturier er, att ni alla delar det ni har fått från era femdimensionella upplevelser och bortom, med ALLA och envar, som ni kan?

Välsignelser till er alla, snart kommer ni att vara förenade med ert eget Multidimensionella Själv. Men kom ihåg att ”tid” som i ”snart”, är en tredimensionell term, och er femdimensionella kropp och verklighet, är i resonans med det femdimensionella HÄR och NU.

Vi ses NU i vårt delade HÄR

Arkturierna

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...