Arkturierna via Suzanne Lie, 6:e november 2017

Arkturierna via Suzanne Lie, 6:e november 2017

 

HÄR och NU Bortom TIDEN

 

Arkturierna genom Suzanne Lie

Det finns ett NU som är mer relaterat till HÄR än till TIDEN. I den femdimensionella frekvensen av verkligheten, är styrsystemet helt annorlunda än i det i det tre/fydimensionella.

Eftersom människorna har haft många inkarnationer i Jordens tre/fyrdimensionella frekvenser, är det ofta svårt för dem att förstå och erkänna, att det finns ett NU utan någon tid.

I en verklighet som är i resonans till den femte dimensionen och bortom, är ”tid” ett begrepp som används för att människor ska kunna ”markera” sin koppling med kollektivet. Med ”kollektiv” menar vi de som har förenats i en kollektiv verklighet, där människor inte längre är bundna till ledarna på den tre/fyrdimensionella planeten.

På denna ”kollektiva planet”, som är i resonans med den femte dimensionen och bortom, är NU den enda tiden, och HÄR den enda platsen. Med andra ord förekommer det inte någon förflyttning i tiden för att komma till en viss plats. Vi vet att det är mycket svårt för de som har haft många tredimensionella inkarnationer, att förstå dessa begrepp.

På grund av att hela mänsklighetens haft många tredimensionella inkarnationer, har många människor blivit vana vid ”HÄR” som en plats eller upplevelse. Också att denna plats eller upplevelse, vanligtvis är markerad på något sätt, av den ”tid” de tillbringade på platsen.

När de var på den platsen, så var det NUET av den upplevelsen, eftersom ”NUET” var ”den tid de var närvarande där.”

Men, i den femte dimensionen så betyder HÄR och NU samma sak, för det finns INGEN tid och INGET utrymme för att kunna skilja HÄR från NU. Den femte dimensionen är ALLTID här just nu, för det finns INGEN känsla av ”tid” som företräder avståndet av var ni var, vart ni gick och var ni är NU.

Det blir ingen skillnad eftersom HÄR har korsat den femte dimensionens INGEN TID. Jo, det finns fortfarande en känsla av ”individualitet” i varje livsform, men i det femdimensionellas Ingen Tid, uppfattar ni huvudsakligen genom ”auran”, som alltid överlappar, sammanfogas och smälter samman med andra auror.

Därför, även om människor och föremål kan tyckas verka något åtskilda, kan ni lätt uppfatta hur aurorna hos alla personer, platser och saker, överlappar varandra för att blandas in i ETT av HÄR.

Inte ens den mest klärvoajanta personen, skulle kunna se ”separationen” mellan livsformerna, för allt liv har en aura, som blandar sig och minglar med alla andra auror. Eftersom alla auror blandar sig inom ETT av HÄR, är alla varelser som delar sin aura med andra, alltid i kontakt med någon annan.

Vi Arkturier, förstår varför tredimensionella människor inte tillåter att deras auror överlappar och slås samman med andra människors auror, om de inte på djupet vet och helt litar på den ”andra” personen. Men i den femte dimensionen kan alla se (Klärvoajans), känna (Klärsentiens) och höra (Kläraudiens), alla andra hela tiden – i NUET.

I den femte dimensionen är tid och rum, nu och sedan, inte separerat. Till exempel sammanflätas tid och rum och blandar sig i NUET. Detta NU av HÄR sammankopplas till ETT, i det femdimensionella ”INGEN Tid”, för att transmuteras till NU av HÄR.

Ert femdimensionella tänkande passar inte in i den tredje/fjärde dimensionen så lätt, eftersom den tredje/fjärde dimensionen styrs av tid och rum. Därför har dessa dimensioner ett helt annat operativsystem, eftersom den femte dimensionen fungerar via HÄR och NU.

Det är av den anledningen som den tredimensionella människan inte så lätt uppfattar, eller minns, sina femdimensionella perceptuella upplevelser. En uppfattning är något som ni kan uppleva, men kan eller kanske inte kan ta itu med, så länge att ni växlar mellan ert initiala Korttidsminne till det långvariga Långtidsminnet.

Det är av den anledningen som våra Jordvarelser ofta glömmer sina femdimensionella upplevelser och/eller kommunikation. Därför påminner vi er om att alltid ha penna och papper, för att skriva eller göra en inspelning, när ni medvetet uppfattar – hör eller ser – en femdimensionell Varelse eller ett objekt, som till exempel ett Rymdskepp.

Det vi observerar är att de Uppstigande människorna har femdimensionella upplevelser, men kan inte överföra upplevelsen till sina tredimensionella långtidsminnen. Därför glömmer de snabbt, inte bara budskapet, utan också ”känslan” i det. På detta sätt är den fysiska kroppen mycket hjälpsam.

När ni tillåter ett Interdimensionellt Meddelande att komma in i er fysiska kropp, kommer er kropp att minnas den ”fysiska känslan” som följer med flödet av ett ”högre dimensionellt budskap till ert fysiska perceptuella fält.”

När detta högre dimensionella budskap kommer in i ert ”fysiska perceptuella fält”, sammanfogar det alla högre dimensionella visioner och upplevelser, som ni har kunnat acceptera utan rädsla eller tvivel. Dessa visioner och erfarenheter lagras i ert Höga Hjärta och Multidimensionella Sinne som ”möjliga versioner av verkligheten.”

Vetskapen om det ni har upplevt som en ”möjlig version av verkligheten”, är mycket mer positiv än att tvivla på er själva och undra: ”Jag måste vara galen som tror att jag kan uppfatta sådant som jag alltid tänkt som omöjligt.”

Sanningen är att människans medvetenhet (i denna stora tidsera) utvecklas just NU till ett så högt medvetenhetstillstånd, att de medvetet kan uppfatta och tro på informationen som telepatiskt och osynligt skickas till dem, från de högre frekvenserna av verkligheten, särskilt från den femte dimensionen.

Innan NUET, förutom i de ”tidigare toppsamhällena”, så skulle alltför många människor blivit rädda på grund av sina uppfattningar om en person, plats eller sak, som de aldrig upplevt tidigare. Varför blev de rädda? För att det hotade deras uppfattning om verkligheten.

Men nu ser fler och fler människor medvetet femdimensionella personer, platser, situationer eller saker i ”ögonvrån”. Dessa uppfattningar sker vanligen under meditation eller under drömmar, när deras medvetenhetstillstånd är i resonans med den fjärde, eller till och med den femte dimensionen av verkligheten.

För bara några år sedan, om någon skulle ha pratat om den femte dimensionen, och då särskilt om de varelser som finns i den femte dimensionen, eller det faktum att de upplevde den femte dimensionen, så skulle INGEN ha trott på dem.

”DE skulle tro att jag var galen om jag berättade för någon”, vilket givetvis var information som spreds av Illuminatis propagandasystem. Den här rädslobaserade informationen gavs till oss på subtila sätt, till exempel genom TV-reklam. Om någon inte skulle vilja ha med er att göra för att era glasögon hade fläckar, vad skulle de då tycka om de fick veta att ni kunde tala med ”utomjordingar”.

Faktum är att 1950-talet skakades av skrämmande ”sciencefictionfilmer”, som egentligen var avsedda att skrämma mänskligheten till att tro på hemska varelser som skulle ta över mänskligheten. Lyckligtvis visade ET och alla Star Gate-filmer, att det fanns många underbara varelser i andra verkligheter, som ville ansluta sig till mänskligheten.

Innan dessa högre begrepp introducerades för människor, tänkte många som hade haft högre dimensionella upplevelser, ”Eftersom jag är den enda som uppfattat detta,” så skulle ”de” tro att jag var galen, om jag berättade för någon.

Men det finns andra ”de” som skulle blivit så tacksamma om ni hade haft nerver att dela med er av denna information. Eftersom vi Arkturier kan veta vad varje människa har upplevt, så vill vi att ni ska veta, att alla som har sina första högre dimensionella insikter och upplevelser, är oroliga för att dela sina upplevelser med andra.

Det är därför vi ber er, Ledarna och Beskyddarna av Gaia, att dela med er av femdimensionella insikter. Åter igen, de femdimensionella perceptionerna verkar ”omöjliga” för de som aldrig medvetet har kunnat erkänna att högre dimensionerna av verkligheten, löper simultant med den lägre dimensionen av verklighet.

Men vi ber våra uppvaknade varelser att INTE vara rädda för att dömas av andra, när ni talar från ert sanna SJÄLV. Det har varit de mörkas taktik, att förlöjliga och grymt döma de som har skrivit eller talat om den femte dimensionen, för att de VISSTE att sanningen NU så småningom skulle komma fram, då de uppvaknande varelserna kan acceptera den.

Synkronisiteten av den högre informationen erkänns simultant inom samma HÄR (plats) och NU (tid), och kommer att hjälpa till att ”ta fram nya koncept”, fria från rädslan och övertygelsen i det förflutna, och in i det modiga och öppna sinnet av NUET.

Naturligtvis finns det fortfarande de, som ännu inte har tillåtit sig att bli tillräckligt ”konstiga”, för att öppet tänka på det här nya ”interdimensionella sättet”. De kommer inte att kalla denna information ”interdimensionell”, om de inte tillåtit sig att medvetet inse att det finns högre frekvenser av verkligheten, som löper simultant med den tredimensionella versionen av verkligheten.

De ”högre dimensionella” kan uppfatta vilka som är i resonans med de lägre dimensionerna, och fler och fler människor får förr eller senare, högre dimensionella insikter om till exempel Rymdskepp och/eller Högre Dimensionella Varelser.

Vi ber att de av er (och det finns många, många) som har interdimensionella upplevelser, delar med er av era upplevelser till andra. Inom varje evolutionär cykel, som mänskligheten nu njuter av, kommer vissa människor att bli mycket rädda av den stora förändringen, och brukar hantera sin rädsla genom att bli arga.

Lyckligtvis finns det fler och fler människor som har tillåtit sin medvetenhet att expandera till högre frekvenser av ljus, så att de medvetet kan uppleva att Gaia solar sig i en högre frekvens av interdimensionellt ljus.

Denna ”högre frekvens, det interdimensionella ljuset” har alltid funnits på Jorden till viss del, men det förändrade inte samhället, eftersom att alltför många människor inte var redo att tänka på ett femdimensionellt sätt.

Naturligtvis talade vissa om femdimensionella sätt, men de kallade det inte femdimensionella budskap, eftersom dessa begrepp ännu inte kommit in i deras medvetande. Därför sa de att ”något har blivit annorlunda”.

Återigen, de visste inte på vilket sätt det var annorlunda, men de som var tillräckligt vakna för att vara medvetna om den nya uppvisningen av verkligheten, de som var i resonans med högre frekvenser, började få insikter och började tro att det fanns högre frekvenser av verkligheter.

Naturligtvis är många människor helt omedvetna om begreppet ”de högre dimensionerna” av verkligheten, som är i resonans bortom de mänskliga, tredimensionella perceptionerna. Å andra sidan uppfattar vi Arkturier, att fler och fler människor börjar öppna upp sin ”fantasi”, om inte deras tänkande, om möjligheten att Jorden är en multidimensionell varelse med många nivåer i Sin ”Planetariska Medvetenhet”.

Vi ser också att fler och fler människor tänker på sitt eget ”medvetenhetstillstånd”, ”möjligheten till uppstigning” och ”högre dimensionella verkligheter”. Dessa begrepp var till stor del okända för alla människor, utom för de ”andliga mästarna och/eller de andliga sökarna.”

Intressant är att varje dag, börjar fler och fler människor expandera sitt tänkande till att omfatta högre dimensionella begrepp. De kanske inte kan förstå de nya begreppen som kommer till deras sinnen, men många blir tillräckligt fascinerade av informationen, för att efterforska lite om ”de här nya, ovanliga, kanske till och med galna” tankesätten.

Trots att vissa människor fortfarande är rädda, och därför misstror informationen, söker fler och fler människor svar på vad som händer i deras verklighet. Och i stället för att titta på nyheterna eller i sina datorer, så börjar de gå inom sig själva.

OCH, till deras stora förvåning får många svar av de som skickat ”ett snabbt budskap upp till någon som kan vara intresserad”. Dessa svar är inte som de svar de får på Nyheterna, eller i fikarummet på jobbet.

Dessa svar kommer in från en högre verklighet, faktiskt från den femdimensionella verkligheten, på ett sätt som de aldrig fått förut. Femdimensionella ”budskap, svar, drömmar och visioner”, upplevs av fler och fler människor.

Men, vem kan de prata om det med? Kan de berätta för sina vänner eller familj? Kan de berätta för chefen eller sina medarbetare? Det vet de inte. De skulle gärna prata med alla om dessa unika upplevelser, men tänk om de bli dömda eller skrattas åt?

Naturligtvis är denna rädsla välgrundad, eftersom ny information ofta är skrämmande för människor. Därför hanterar man sin rädsla genom att döma ut informationen och/eller personen som gav den till dem.

Lyckligtvis så kommer det fler och fler uppvaknande människor, som tillåter sig att tro på sina inre röster, såväl som på de inre budskap som kommer till dem från en högre dimensionell verklighet, såväl som från sina egna Högre SJÄLV.

Föreställ er hur er verklighet skulle kunna förändras, om fler och fler människor trodde på, och förstod begreppet uppstigning? Vad skulle hända om ämnet ”möjlig uppstigning” blev populärare än ämnet ”vem vann” eller ”vem gjorde det mot någon annan?”

Tänk om människor försökte stiga upp mer än att leta efter ett nytt hus, försöka få mer pengar eller en befordran på jobbet? Tänk om det skulle bli deras ”vision av verkligheten”? Människor har mer eller mindre upplevda insikter, av drömmer eller röster från högre frekvenser av verkligheten.

Tänk om folk börjar minnas att de är skaparna av sina verkligheter? Hur skulle livet på den uppstigande planeten Jorden förändras, om fler och fler människor trodde att de är skaparna av den högre dimensionella verkligheten? Hur skulle deras liv förändras om de helt och hållet trodde att DE är skaparna av sina verkligheter?

Ta lite tid NU, för att fundera på dessa frågor och hitta ERA svar.

Det finns inget rätt eller fel.

Det är bara ERT svar på hur ni har valt att strukturera ert liv.

Men, vad betyder det att ni ”strukturerar ERT liv?”

Vi, Arkturier och er Galaktiska Familj, ber er att titta på ert liv ur perspektivet av att ni INTE är offer, eftersom NI är Skaparna av ER Verklighet.

Det var alltid menat att Jordens människor skulle ha friheten att vara skaparna i sina liv, men de mörka kom för att ta ner Toppsamhällena, och expandera separationen och rädslan.

Men, vi Arkturier och er Galaktiska Familj, vill berätta för er att:

”Frekvensfältet runt Gaia expanderar, för att acceptera mer och mer interdimensionellt ljus. Detta interdimensionella ljus skickas till Gaia, för att hjälpa de uppväckta människorna att kunna återvända och bli Mästare av SJÄLVET.

Detta återvändande till er egen inre Mästare, kommer att ge er modet och den ovillkorliga kärleken som NI hade när NI bestämde er för att ta en jordfarkost, för att hjälpa kära Gaia med Sin Planetära Uppstigning.

KOM IHÅG löftet ni gav till ert SJÄLV, innan ni tog denna inkarnation.

Välsignelser, Gaias älskade krigare.

Vi Saluterar er,

Arkturierna och er Stora Galaktiska Familj

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...