Villkorslös Kärlek – Tredje Chakrat via Suzanne Lie, 18 januari

Oneness7sig

Villkorslös Kärlek – Tredje Chakrat
via Suzanne Lie, 18 januari 2016

VILLKORSLÖS KÄRLEK TILL ERT JAG

CHAKRA TRE

Välsignelser, vi kommer nu dela den tredje meditationen för ert tredje Chakra.

Ställ in er på meditationen genom att ta ett långt, långsamt djupt andetag.

Ta även en stund till att blunda och andas in ett, två, tre, fyra – håll, håll det inre Ljuset.

Andas långsamt ut – ett, två, tre, fyra, fem, sex – och slappna av.

Känn hur ert Solar Plexus, ert tredje Chakra expanderar upp med er inandning

och sjunker ner när ni andas ut.

Låt oss göra det en gång till. Andas in – ett, två, tre, fyra – håll, håll andan,

och håll den Villkorslösa Kärleken som flödar med detta andetag.

Andas nu ut denna Villkorslösa Kärlek in i ert liv – ett, två, tre, fyra, fem, sex. Och kom ihåg att säga,

”Jag Älskar Mig Själv Villkorslöst

Jag Älskar Mig Själv Villkorslöst

Jag Älskar Mig Själv Villkorslöst.”

Och nu när jag fokuserar på mitt tredje Chakra inser jag att detta är Chakrat för mitt Solar Plexus, för mitt egna personliga Solsystem för min egen inre Sol.

Och när jag känner den kraften inombords tillåter jag den kraften att dra in den Ovillkorliga Kärleken som jag nu sänder direkt in i mitt Solar Plexus – in i det område som också styr min mage.

Detta område, min mage är där jag smälter livet. OCH vad jag vet, vad jag känner, vad jag kanske inte insåg tidigare, vad jag smälter nu är det Högre Ljuset som kommer in till denna medfödda portal för min Sols Solsken i mitt tredje Chakra.

Jag känner den virveln när den öppnas med min Villkorslösa kärlek.

När jag sänder Villkorslös Kärlek in i den Virveln och känner hur den öppnas mer och mer.

Jag anknyter denna virvel till mitt ego-jag,

mina dagliga tankar för det dagliga livet som styrs av mitt tredje Chakra.

Och jag kliver modigt in i denna portal, in i den inter-dimensionella verkligheten där den gula, den gula nyansen av min dagliga tredje-Chakra-verklighet, förvandlas mer och mer

från min personliga essens till min Gyllene Själ-Essens.

Jag känner den kraften inom min Själ.

Jag öppnar den portalen så att min själ kan komma in i mina dagliga tankar.

I mina dagliga tankar kan jag känna min egen inre kraft.

När jag fokuserar på min inre kraft blandar, sammansmälter, samlar in, kombinerar jag denna kraft

med den Villkorslösa Kärleken som JAG håller till mig själv.

Jag inser att mitt tredje Chakra styr begreppen, tankarna på:

Kraft Över kontra Kraft Inombords

Jag känner meddelandena, minnena, tankarna, segrarna och sorgerna,

när jag känner av mitt liv i situationer där jag upplevt att

andra hade makt över mig,

eller när jag upplevde att jag hade makt inom mig.

Och jag ägnar en lång stund för att minnas en tid i mitt liv där jag kände som att någon annan hade makt över mig och det gjorde ont, det sårade mig, det gjorde mig arg eller ledsen eller rädd.

Men nu har jag lärt mig att Älska Mig Själv Villkorslöst och jag känner den kraften inombords.

Och med den kraften inombords går jag till den personen, jag går till den platsen eller jag går till den situation där jag en gång kände att den situationen eller den personen hade makt över mig.

Och jag Älskar Mig Själv Villkorslöst,

jag känner den kraften inom mig själv

och jag utvidgar den Villkorslösa Kärleken och Kraften Inombords

till just den personen, platsen, situationen eller saken som en gång sårade mig.

Jag vet nu att jag har tillräckligt med Villkorslös Kärlek till Mig Själv så att

jag kan läka mina sår och gå in i min fulla kraft inombords.

OM DET TREDJE CHAKRAT

LÄGE: Det tredje chakrat ligger mellan bröstbenet och naveln.

KRONBLAD: Det finns tio kronblad i tredje chakrat som när de snurrar kan se ut som en virvel. I numerologi blir nummer 10 reducerat till nummer ett. Nummer ett symboliserar början, som ”I begynnelsen fanns ordet”, och varje ord börjar med en tanke. Även om det är omedvetet föregås kommunikation av tanke. Det tredje chakrat representerar också vår kommunikation med den fjärde-dimensionella astralvärlden som alltför ofta är omedveten.

NOT OCH MANTRA: Noten för detta chakra är D och mantrat är ”ram” eller ”aum”.

FÄRG: Färgen på detta chakra är gul till guld. Om den ses med astralsyn i någons aura representerar färgen gul intellektuellt tänkande. Färgen guld representerar identifikation med ens Själs kvaliteter. En övervikt av gult i någons aura representerar att denne är fäst vid sitt egos rationella tänkande. Å andra sidan representerar dominansen av guld i en aura ett ego som har överlämnat sin kontroll av den fysiska jordfarkosten till sin Själ.

På en fysisk nivå står den gula färgen för försiktighet. Gult är mellan det rödas ”stopp” och det grönas ”gå”. Det behövs stor försiktighet för att integrera våra fysiska och astrala jag. Vägen till andlighet är kantad med försiktigt tålamod.

REGLER: Det tredje chakrat styr den MENTALA delen av vårt medvetande och styr tänkandet, både psykiskt och intellektuellt, och kraften, kontrollen och/eller friheten som fås genom våra tankar. Detta chakra är ”kraftchakrat”. Det styr vår självkänsla, den makt som vi har inombords och över våra öden, den makt som vi har över andra och den makt som andra har över oss.

Om en person har för mycket yin, kvinnlig energi, då kan han eller hon känna sig kraftlös. Å andra sidan, om en person har för mycket yang, manlig energi, då kan han eller hon ha en tendens att vara aggressiv eller girig. Det tredje chakrat som relaterar till levern, gallblåsan, magen, mjälten och bukspottkörteln reglerar hur centrerad vi känner oss under dagen i förhållande till våra mentala möjligheter och vår förmåga att vara självmotiverade.

Projektionerna av både vårt ego och våra vitala energier påverkas av detta chakra eftersom det styr hur väl vi kan behålla vår Självkänsla vid en maktkamp med någon annan. Striden mellan egon är svår att vinna om vi är barn och vår motståndare är vår förälder. Därför håller detta chakra hemligheterna till många maktkamper som vi hade och förlorade med våra föräldrar och andra auktoriteter som barn.

Det tredje chakrat är känt som en inkörsport till Astralplanet i den fjärde dimensionen. Det styr därför våra astrala känslor. Men dessa känslor är mycket annorlunda mot fysiska känslor som upplevs genom vårt andra chakra. Vårt andra chakra styr känslor av en överlevnads-, instinktiv typ; medan känslorna av tredje chakrat är sammanflätade med vår tankeprocess.

Dessa mer ”kognitiva känslor” känns som reaktioner på andra och som reaktioner på våra önskningar och mål. Det är denna kombination av tankar och känslor som öppnar vår inkörsport till den fjärde dimensionen. När den öppnats kan portalen börja blanda ut tredje-dimensionella varseblivningar med de högre sinnen i vårt mediala, intuitiva medvetande.

Integrationen av vår fysiska och astrala kropp kan skapa ännu ett kontrollbehov för tredje chakrat. Förutom kontrollbehovet av att olika egon försöker hävda sin personliga makt över en annan, finns det internt kontrollbehov av tankar kontra känslor, intuition kontra intellekt och yin kontra yang.

SINNE: Det tredje chakrat styr vårt synsinne. Det styr fysiska synen i vårt tredje-dimensionella medvetande samt den ”andra” synen, eller astralsynen, i vårt fjärde-dimensionella medvetande.

ASTROLOGITECKEN: Lejonet är ett astrologiskt tecken som ofta förknippas med detta chakra. Lejonet, som styrs av Solen, symboliserar vår värme och styrka samt vår strävan efter erkännande, makt och social status. Astrologiskt representerar vår Sol egots system som vi förkroppsligar i denna livstid.

Det tredje chakrat representerar kamp i det ego-systemet, först med andra och sedan med vår Själ. När vi hittar vår kraft inom oss själva behöver vi inte längre kämpa mot andra. Då måste vårt ego lära sig känna igen vår Själs milda och stilla röst och lära sig att överlämna kontrollen över vår jordfarkost till denna överlägsna Kapten.

ELEMENT: Eld är det element som associeras med detta chakra. Eld representerar den elektriska/neurala delen av vår tredje-dimensionella fysiska kropp. Elektricitet är associerad med vår förmåga att medvetet styra vårt beteende med våra tankar eftersom det är den elektriska avfyrningen i vårt nervsystem som låter vår hjärnbark välja vårt beteende.

När vi har uppnått ”viljestyrkan” att välja våra beteenden, handlingar, ord och attityder har vi medveten kontroll över våra liv. Å andra sidan, om vårt beteende, handlingar, ord och attityder inte är medvetet valda, då reagerar vi snarare än att besvara. Då känner vi inte att vi har ”kontroll” över våra liv eftersom vi inte kan välja ett svar som ger oss kraft.

Det tredje, solar plexus-, chakrat styr djurriket där mänskligheten sägs vara på toppen av hierarkin. Detta avgörs utifrån storleken på vår hjärnbark och vår förmodade förmåga att kontrollera vårt eget öde. Dock är kontrollen inte grundad enbart på storleken av vår hjärnbark. Valar och delfiner har större hjärnbark är vi och delfiner har faktiskt fler talmekanismer än människor. Men valar och delfiner har varit i händerna på mänsklighetens våld under många år.

Människor har även skadat, dödat och förslavat andra människor. Det tredje chakrat är chakrat som behandlar kamp både mellan och inom arten, för makt och dominans. Förmågan att kommunicera våra tankar och känslor genom talet har alltid varit en viktig faktor i den kampen.

MEDVETANDE: Området i hjärnan som associeras med detta chakra är nya barken vilket är början på högre mentala funktioner. Det tredje chakrat representerar vårt tredje-dimensionella medvetande samt hur vår fjärde-dimensionella astralkropp påverkar vår fysiska värld. Om vi förkastar någon medveten påverkan från vårt astrala jag begränsar vi vår verklighet.

PERSONLIGT TIDSLINJE: Detta chakra representerar åldrarna 6 år till tonåren. Detta är den tidsram när barnet börjar skolan och rör sig bort från den ständiga påverkan av familjen. I åldrarna 6 till 12 interagerar barn med lärare, vänner och deras vänners familjer men deras primära inflytande är fortfarande deras hem.

Barn i den här åldern blir allt mer medvetna om att de är annorlunda än sina föräldrar. Särskilt när de kommer in i början av tonåren och denna medvetenhet driver dem att hitta sin egen identitet inom familjen. Från 12 till puberteten växlar fokus från familjen till vänner. Om dessa unga tonåringar kan utveckla en självkänsla samtidigt som de bor i familjesystemet kommer de att få det lättare när de upprepar den processen utanför hemmet.

SOCIAL TIDSLINJE: Antropologiskt representerar det tredje chakrat civilisationerna för omkring 5000 år sedan när de stora imperierna i Egypten, Syrien, Grekland och Rom existerade. Dessa samhällen blev dominerande genom ”Makt Över” sina motståndare. Uppgången och höjdpunkten av dessa civilisationer markerade expansionen av mänsklighetens kognitiva förmågor.

Inom dessa civilisationer hade åtminstone vissa medlemmar i samhället ”tid” för att utöva något förutom överlevnad. Flera gudar och gudinnor och även djur dyrkades av de flesta i dessa samhällen.

ENDOKRINA: Den endokrina körteln för det tredje chakrat är bukspottkörteln. Bukspottkörteln spelar en viktig roll i matsmältningen. Bukspottkörteln utsöndrar hormonet insulin som reglerar nivån av blodsocker i systemet, och metabolism som behövs för att smälta kolhydrater. Enzymer som utsöndras av bukspottkörteln är viktiga för balansen av fetter och proteiner.

Denna endokrina körtel slås ut när alltför mycket socker tas in i systemet. Detta är ofta på grund av att personen vill ha mer sötma i sitt liv och inte vet hur man får det. Alkoholhaltiga drycker konverteras omedelbart till socker, och diabetes kan bli följden av alkoholism. Återigen, den här personen känner inte att de har makten inombords för att möta livet och måste ta ett ämne för att trösta sig själva.

NERVNÄTVERK: Solar plexus som ligger precis under bröstkorgen är nervnätverket associerat med detta chakra. Områden av kroppen som associeras med detta chakra är den nedre delen av ryggen, buken, matsmältningssystemet, magen, levern, mjälten, gallblåsan och autonoma nervsystemet.

TYDLIG: När det tredje chakrat är tydligt har vi en stark känsla av personlig kraft och självmotivation. Våra maktkamper med andra är minimal eftersom vi tar ansvar för att skapa vår egen verklighet. Därför känner vi oss inte trakasserade eller kontrollerade av andra. Om det finns ett problem i våra liv inser vi att ”om det kommer till mig är det mitt att ta itu med”. Vi har ivriga beslutsfattande förmågor, en stor viljestyrka och en bra självbild.

Eftersom vi tar ansvar för våra liv har vi god hälsa och livsenergi. När vi kan balansera yin och yang, tankar och känslor, intuition och intellekt, viljestyrka och överlämnande till Själen kan vi vara medvetna om de många meddelanden som kommer till oss från Astralplanet. Vi kan skydda oss från den ”psykiska dragningen” från andra eftersom vi har möjlighet att skilja våra känslor från andras känslor. Vi kan göra detta eftersom vi har lyssnat på vår egen Astrala Värld när den kommunicerar med oss genom våra drömmar och fantasi.

OTYDLIG: När det tredje chakrat är otydligt känner vi oss kraftlösa. Eftersom vi känner att vi inte har möjlighet att inhämta vad vi behöver när vi behöver det, kan vi reduceras till girighet, tvivel, ilska och sedan naturligtvis skuld. Våra kroppar svarar på den konstanta spänningen genom att utveckla magsår, gulsot, hepatit, diabetes, för lågt blodsocker och gallsten. Vår känsla av maktlöshet i världen orsakar överdrivet oroande, hypokondrisk smärta, irritabilitet och förhalning. Vi är alltför känsliga, gråter lätt, känner trötthet och är ofta oroliga och/eller deprimerade.

Vår oförmåga att integrera den inre kallelsen från vårt Astrala liv med yttervärlden skapar en överkänslighet för andras psykiska värld. Andra människors rädsla som är den mest ”högljudda” känslan vi kan känna i vårt tredje chakra, rider på vår egen rädsla. Då blir det allt svårare att vara med andra eller i grupp. Vårt sinne jagar oss med tvångstankar och bekymmer. Våra negativa känslor förstärker då våra negativa tankar och håller oss i ett konstant tillstånd av kaos.

Den makt som vi förlorade i vårt förflutna måste återvinnas så att vi kan leva i nuet. Vi måste gå tillbaka för att hitta de djupaste negativa uppfattningar som vi har om oss själva. Dessa uppfattningar påminner oss ständigt om att vi är otillräckliga för att möta livets utmaningar och att vi inte har den personliga kraften för att vara lyckliga och framgångsrika.

JORDENS CHAKRA: Jordens tredje chakra är Berget Kilimanjaro i Afrika. Kilimanjaro är ett av de största fristående bergen i världen. Det näst största fristående berget ligger också i Afrika, hjärtat av våra första stora civilisationer. Kilimanjaro påminner oss om den kraft som vi kan få till att vara fristående genom att hitta vår ”kraft inombords”.

DIMENSIONER: Detta chakra representerar våra tredje- och fjärde-dimensionella kroppar. Det tredje chakrat är porten till den fjärde dimensionen. Tyvärr upplevs ofta denna ”port” först i våra kroppar genom obehagliga känslor i tredje-chakra-området av våra kroppar. För att undvika att bli ett offer för andras psykiska värld måste vi inhämta vår egen fjärde-dimensionella kraft. När vi har kommit till freds med vår inre värld liksom med de tankar och känslor som har sitt ursprung i den världen, kommer vi att finna vår sanna kraft till att vara ”fristående” i den yttre världen.

SAMMANFATTNING: Vårt tredje chakra berör matsmältning, syntes, distribution, och utsändandet av vår personliga kraft. Vår mage, bukspottkörtel, gallblåsa och lever tar hand om vår matsmältning och syntes, och vår mjälte och autonoma nervsystemet distribuerar och utger vår kraft.

Vår personliga kraft höjdes eller begränsades i vår barndom. Tredje-dimensionellt har vår tidiga miljö antingen förstärkt oss om våra föräldrar var snälla, positiva och stödjande eller gav oss möjligheter att ta våra egna beslut för att uppleva framgång eller misslyckande. Vår tidiga miljö tog bort vår kraft om våra föräldrar begränsade oss med kritik, grymhet, okänslighet och orättvisa straff.

Fjärde-dimensionellt var vår kraft given eller stulen, av tankarna och känslorna hos dem som fanns omkring oss i våra tidiga år. Även om vi kan ha förkastat våra fjärde-dimensionella krafter genom vuxenlivet, var de en normal del av vår barndom. Som barn kunde vi ofta se älvor, prata med vår hund och uppleva vårt uppstoppade djur eller docka som levande. De vuxna kan då ha sagt: ”Vad gulligt. Vilken bra fantasi du har.” ELLER ”Håll tyst, det finns inga älvor och hundar kan bara skälla.”

Så vilket trodde vi på? Vad gav vi makten till, ”låtsas”-älvorna, hunden som älskade oss eller den förälder som gav oss ett hem och mat? Naturens regel är överlevnad. Vi kunde överleva utan älvor och pratande hundar men vi kunde inte överleva utan ett hem och mat. Därför lyssnade vi till ”dem”, de som uppfostrade oss. Deras verklighet blev vår verklighet.

Om vi hade turen att ha föräldrar som kände sig kraftfulla och gav oss kärlek, skydd och uppmuntran hade vi en lycklig och trygg verklighet där vi kunde blomma i vår fulla potential. Å andra sidan, om våra föräldrar var rädda, arga, maktlösa offer för andra eller för ”systemet”, då riskerar vi att återskapa denna värld eftersom det var vår enda modell. Vi skapade också den verkligheten eftersom porten till vår Själ, vår fjärde-dimensionella Astralvärld hade dämpats och kasserats som ”bara vår fantasi”.

Som barn var den fjärde-dimensionella psykiska ”porten” fortfarande öppen och vi kunde tydligt ta emot ALL smärta, rädsla, ilska och sorg hos vår familj och andra som vi var nästående. Det största problemet var att när vi ”psykiskt” plockade upp den astrala miljön omkring oss som var andras tankar och känslor, uppfattade vi inte det som andras tankar och känslor. Vi uppfattade det som våra egna. VI kände oss som offret, VI var ledsna, arga eller rädda och VI trodde att vi inte skulle kunna skapa ett bättre liv.

Därför skapade vi kärnvärden om oss själva som skyddade oss från vår obekväma emotionella värld. Dessa kärnvärden handlade för det mesta om våra egna begränsningar, till exempel: ”Jag är inte tillräckligt bra”; ”Jag förtjänar inte”; eller ”Jag är inte värdig”. Då vi kunde hålla den nödvändiga tron att det var vår otillräcklighet och inte våra föräldrars otillräcklighet som var källan till våra problem. Verkligheten är den att de kärnvärden som vi skapade var förmodligen precis samma kärnvärden som våra föräldrar skapat och psykiskt förde vidare till oss.

Likväl har dessa kärnvärden skapat en illusion av skydd mot en hård och främmande värld. Ja, för vårt inre jag som kom ihåg att vi är Gyllene Ljusvarelser kändes den tredje dimensionen mycket hård och restriktiv. Därför glömde de flesta av oss vår Ljuskropp eftersom vi inte kunde återvända till denna kropp och det bara orsakade oss smärta att komma ihåg den.

I ovanstående scenario lärde sig barnet att makt är lika med ”Makt Över” en annan. Om deras egna föräldrar var offer, då måste de också vara det. Dessutom, eftersom barnet fortfarande hade den ”andra synen” av Astralplanet kunde de se och känna rädslan och utsattheten som var grunden för föräldrarnas vrede och sorg.

Hur kan ett barn lära sig om ”kraft inombords”?? Hur kan ett barn lära sig positiva kärnvärden som: ”Jag är kraftfull, jag är smart och jag är älskvärd”? Föräldern kan ”agera som om” de är kärleksfulla, ”agera som om” de inte är rädda och ”agera som om” de är lyckliga. Men barnet ”känner” fortfarande sanningen eftersom han eller hon fortfarande är vaken för hans eller hennes Astral-Jag. Vid den tidpunkt då barnet har lärt sig att stänga den porten är skadorna tyvärr skedda. Vad kan en förälder göra?

En förälder kan gå tillbaka in i hans eller hennes egen barndom, hitta orsaken till sina egna negativa kärnvärden och heala dem. Då behöver föräldern inte ”agera” glad och kärleksfull. Då kan föräldern ”vara” glad och kärleksfull. Vi kan inte ge vad vi inte har. Om vi inte har pengar till oss själva, hur kan vi ge bort det? Om vi inte har kärlek till oss själva, hur kan vi ge bort det?

Vårt samhälle har sett kraften i pengar och kommer att göra allt för att få det, men hur många av oss har verkligen upplevt kärlekens kraft, kärleken från vårt JAG till oss själva.

http://suzanneliephd.blogspot.be/2016/01/unconditional-love-for-your-self-chakra.html

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...