Den Galaktiska Federationen av Ljus via Blossom Goodchild 10:e mars 2018

Den Galaktiska Federationen av Ljus via Blossom Goodchild 10:e mars 2018

Blossom Goodchild (kanaliserat meddelande)

Hej mina vänner. Internet glöder återigen med prat om HÄNDELSEN, som ska komma inom kort. Er sista kanalisering sprids vida omkring, och folk är spända inför att ta emot nästa spännande episod! Jag lämnar över till er för att kommunicera flödet.

Hälsningar av/från den Högsta ordningen till Alla och Envar. Vi är mycket medvetna om spänningen som byggs upp inför denna ’HÄNDELSE’, och detta är bara bra. Att hålla vibrationen HÖG, är ett av de mest ULTIMATA syftena under er tid på Planeten Jorden, och det bådar gott inför kommande äventyr.

Jag vill ställa en fråga om jag får? Vissa säger att många ouppväckta själar kommer att tas ombord på skepp, när denna händelse uppstår … för att healas och förberedas etc, för de Högre Vibrationerna på Jorden … men kommer sedan tillbaka. Medan en annan källa säger, att vi kommer att flytta genom slöjan (typ), och komma någon annanstans. Vad säger ni om allt detta?

För det första vill vi meddela, att det inte blir någon förflyttning till ett annat ’ställe’. Med respekt, vad skulle det vara bra för? För anledningen till att ni Är på Planeten vid denna tidpunkt, är för att höja Vibrationen HOS DEN … för att LYFTA DEN till ett Högre rike/vibration. Det finnas inte någon anledning till att stiga ombord på skeppet, eftersom ni är här för att ’ta Henne med er’.

Men efter HÄNDELSEN skall det … inom/på … Jorden, bli en sådan stor förändring i atmosfären att det verkligen kommer att KÄNNAS, som om ni har gått vidare till en Högre Vibration.

Den ’svallvåg’ som vi talade om … är av en oerhört Hög Vibration … och när den väl har anlänt, kommer allt att kännas som om det har förändrats.

Kommer det att ha gjort det?

Verkligen. Men inom förändringen är allt detsamma … det bara känns och visas på olika sätt. När dammet lagt sig … kan sakerna verka vara annorlunda men är ändå inte det. Själens själv kommer att vara mycket annorlunda, och ’ser’ därför saker i ett annat Ljus.

Vi kan inte säga exakt vilka reaktioner som kommer. För varje själ vibrerar utifrån sin ”position”, och kommer därför att uppleva ’DET’ från sitt själs-självs synsätt.

Men i allmänhet … utan tvekan … så kommer det inte att finnas någon själ som förblir omedveten om detta.

Detta kommer inte bara att ske i de inre planen. Det kommer definitivt att bli en ’yttre’ fysisk upplevelse också.

Mycket av det vi ska säga har vi nämnt tidigare … genom åren.

Ledsen att behöva flika in, men det är det som gör mig lite bekymrad. Inte om det någonsin kommer att hända, för det vet jag att det gör … en dag. Mer då, beträffande tidpunkten. Med respekt, vi har peppats angående detta, så många gånger förut.

De är vi medvetna om, Blossom. Men som du säger … EN DAG KOMMER DET att ske, och DEN dagen närmar sig snabbt.

Jag tänker på att detta ord ’snabb’ är ungefär som det vanliga ’snart’. Jag menar inte att vara en Thomas tvivlare … bara det att denna väg har beträtts många gånger! Var snälla och fortsätt.

Det kommer att bli en uppvisning av ett slag, som dina ögon har aldrig tidigare skådat.

Hur länge kommer det att hålla på?

I dagar.

Oj! Jag trodde ni skulle säga, ett par timmar som mest.

Uppvisningen kommer intermittent, och kommer genom sig själv att upprätthålla stabiliteten för de som upplever den … inom/på dess olika nivåer. Det är viktigt att veta att ENERGIN den ger, kommer att tas emot på olika nivåer … på grund av olika nivåer. De vibrationella frekvenser ni levt inom… inom er själva.

Vi har sagt att en del inte kommer att kunna hantera/ta emot en sådan enorm ’vågstruktur’ och deras beslut kommer att bli att lämna Planeten, och fortsätta bli visade och vara en del av det, ’någon annanstans’.

Gäller det många eller bara ett fåtal?

Vi kan inte säga det … det blir ett individuellt beslut vid tillfället, om de kommer att stanna eller lämna.

Visst kommer väl de flesta att vilja stanna? Vi har väntat tillräckligt länge på att det ska hända. Varför smita iväg vid det magiska ögonblicket?

Eftersom inte alla har tillåtit sig själva, eller valt att … bli medvetna om att en sådan händelse ska komma, och ’överraskningen för den oinvigde av detta, kommer bokstavligen ’skrämma livet ur dem’.

Usch … det var lite hårt!

Inte alls. Deras ’övergång’ kommer inte bli svår. Den kommer att bli så skonsam, eftersom den kan inte bli något annat, på grund av Kärleken vid tidpunkten.

Många har ’anmält sig’ för att ta sig an sin uppgift EFTER händelsen, och SÅ MÅNGA, som du vet Blossom, är REDO OCH VÄNTAR och har gjort så tålmodigt, så länge … så att de kan få GÖRA det de kom hit för att GÖRA.

Det finns en stor majoritet själar som känner sig hjälplösa och hopplösa vid denna tid, och har gjort det under många år. De vet att de här för att GÖRA NÅGOT … men, vet inte vad detta något är.

EFTER DENNA HÄNDELSE… KOMMER DET ATT BLI SÅ VÄLDIGT KLART… ALLT KOMMER I LJUSET.

Det kommer att finnas så många vilsna själar … som letar/söker efter … ’DE’ som har förberetts i förväg för det som ’Kommer’. Och de kommer att hittas på grund av Ljuset som pulserar ut. Som vi sagt tidigare … SOM FRÅN LJUSFYRAR … vilket låter själarna förstå var de finns. Ingen själ kommer att bli förbigången.

Ni/Vi sitter alla i samma båt.

Helt av en slump dök just en fråga upp i mitt huvud. Här kommer den! Är ’Jesus’ inblandad i detta? Jag vet att denna HÄNDELSE nämns i skrifterna. (Kan inte säga var!)

Vi svarar då, ett stort fett ja!

Olikt er att svara så! På vilket sätt är han inblandad?

I den meningen, att HAN ÄR ENERGIMÄSSIGT EN DEL AV DEN.

Många många själar av HÖGSTA ORDNINGEN/PLACERINGEN, kommer att vara där för att se på.

De är där för att skydda upplevelsen genom att hålla Ljuset … genom att förankra det … på det bästa sätt de kan.

DETTA HAR ALDRIG TIDIGARE HÄNT.

Även om det varit ett huvudämne under eoner … så är innehållet fortfarande okänt.

Det finns så många frågor så jag vet inte var jag ska börja. Kommer det helt säkert att bli en utslagning?

Okänt! Det finns en stor möjlighet att det blir så. Men den … kan inte bli/kan inte vara … något ’skrämmande’.

KOM IHÅG … ALLA NI … KOM IHÅG …

ATT DETTA ÄR DEN STÖRSTA HÄNDELSEN SOM KOMMIT I/AV/GENOM/KÄRLEK.

KÄNSLAN som ’slår’ er … VÅGEN AV KÄRLEK som … träffar er/sköljer över er … liknar inget ni tidigare kommit i närheten av.

Om ’kraften’ kan liknas vid att blåsa en säkring för en stund … kanske även dagar … uppstår ingen känsla av bävan. Man kommer att finnas I EN SÅDAN GLÄDJE, med VETSKAPEN om att KÄRLEKEN ÄR ALLT och att en FÖRÄNDRING HAR SKETT … och en liten sak som denna … om den händer … kommer inte att skapa några bekymmer eller konsekvenser.

Vi kan inte ge er några tidpunkter som du förstår och … inget av intresse händer i era datorer, så det spelar ingen roll om de fungerar eller inte.

Det händer inget av intresse på aktiemarknaderna eller i det finansiella systemet … det kommer inte NÅGOT av intresse annat än KÄNSLAN NI FÅR, av att gå runt i en dimma … och bekräfta varandra.

Tillförsikten kommer genom ’kunnandet’, och då den ursprungliga KRAFTEN AV HÄNDELSEN börjar avta lite … kommer man att börja ’återfå medvetandet’.

INGET KOMMER NÅGONSIN ATT … VERKA VARA/BLI … DETSAMMA IGEN.

Det viktigaste … önskningarna, intressena har ändrat perspektiv.

Fokus kommer att ligga på KÄRLEK och KÄRLEKSFULLHET.

Saker som en gång var så viktiga… kommer att kännas triviala … jämfört med de som kommer i dagarna framöver.

I denna KRAFT som antänder och transformerar … kommer det ska väckas gåvor som både roar och entusiasmerar.

Tankarna kommer att förändras, från sådana som nu konsumerar er, för att bokstavligen kunna överleva och existera … till tankar om FÖRBÄTTRING FÖR HELHETEN.

EN FÖRENING AV SJÄLARNA.

Jag insåg precis, att vi inte talat om att några kommer att tas till skeppen för återställning?

Det vi skulle vilja säga om detta, är att det är en möjlig plan … beroende på vad som påverkar vilka och hur många.

Det finns många ’möjliga planer’ på plats. Men vi skulle vilja säga … det gäller under efterdyningarnas dagar … inte UNDER HÄNDELSEN.

Vilka andra möjliga planer finns det?

Definitivt sammanfogning av världar!

Varelser från andra ’platser’ kommer så småningom att ha en gemensam plats, för att mötas och kunna hälsa.

Kommer det att finnas skepp i luften under Händelsen?

Nej. Efteråt.

Kraften i denna HÄNDELSE är för stor för allt luftburet flyg.

Kommer det att vara så ÖVERALLT? I luften hos varje land?

JA.

Våra flygplan då? Det är många i luften hela tiden.

De kommer att hindras innan start.

Vi skulle vilja säga att ”tecken för påkallande av uppmärksamhet” kommer att finnas fram till HÄNDELSEN.

Dessa varierar kraftigt. Fast vissa kommer att vara av elektrisk ’karaktär’. Elektriciteten kommer att påverkas mycket fram till dess SHOWEN börjar!

Vilka andra tecken?

Inåt, på ett personligt plan, hjärtat kommer att KÄNNA det som kommer. Energin i det är så kraftfull … att inte någon missar att något är på väg att hända.

Många kommer att KÄNNA det som om det är början på en hjärtattack. Men det är det inte … bara den HÖGRE VIBRATIONEN som säger hej.

Det kommer att vara en fördel att andas djupt, före under och efter.

OCH NÅGOT SOM ÄR AV STÖRSTA VÄRDE, ÄR ATT BERÄTTA FÖR ANDRA ATT DE SKA ANDAS GENOM DET.

Kommer det bli skrämmande? Det okända kan vara det!

För vissa, ja. För de kommer att tro att världen går under.

Men långt därifrån, Älskade själar. Vi skulle vilja säga, att det bara är början … igen.

Sådana underverk ska bevittnas.

Det är så spännande. Inte bara ert internet glöder/surrar … ert Universum utstrålar en sådan glädje vid blotta tanken.

Jag vet att vi är nära slutet av sessionen, men jag har ännu en sak. Har denna HÄNDELSE något att göra med varför många känner sig så desperata, så … Vad …. ? Mycket tårar, och många är redo att ge upp och gå hem. Visst borde vi känna det motsatta om det kommit så här nära?

De slutliga stötarna frigörs nu. Kom ihåg att ni skingrar Energin i allt… inte bara i er själva. Vi skulle vilja likna det vid en skoningslös rensning, av de förlorade och försvagade själarna.

De som är mottagliga för alla Energier arbetar individuellt, men gör det för DET ENDA.

ALLT KOMMER ATT BLI BRA.

Vi är medvetna om att det finns så mycket att tala om, men vi vill påminna själarna om en metafor av White Cloud … det är bättre att äta bara några rutor choklad åt gången, i stället för hela stycket, vilket gör att man känner sig utmattad och slö … utslagen … och sedan önskar att man bara tagit i en liten bit åt gången … och hinna smälta den, innan man åt något mer.

Då ska jag alltså ta ledigt. Jag vet verkligen inte hur jag ska tänka om allt.

Får vi föreslå att när du tänker på det … VET att det är för/från det HÖGSTA GODA FÖR ALLT, och eftersom det kommer med GUDOMLIG TIMING … kommer det att VARA i den perfekta tiden.

ALLT ÄR VERKLIGEN MYCKET BRA.

Tack. Med Kärlek och Tacksamhet … i tjänst. Blossom Goodchild

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Please revisit The Invocation We are the Game Changers‘ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

 

Du gillar kanske också...