Metatron genom Adele Arini, 8 mars, 2018

Metatron genom Adele Arini 8 mars 2018

Den stora ljusvägen 

Var hälsade, ljusmästare!

Jag är överlycklig över att se den inverkan era högre jags uppvaknanden och förkroppsligande har på er planet och på galaxen. Allt är intrikat sammankopplat; det var och en av er upplever i er vardag känner även vi, era guider, änglar och era galaktiska bröder och systrar. Vi är uppspelta! Allt går så bra, långt bättre än våra mera realistiska förväntningar.

Allt fler av er har börjat leva ett ”äkta” liv där ni är sanna mot er själva och alltid följer vägledningen från ert inre och ert högre hjärta. Det har efter hand blivit lättare för er att släppa taget om allt som inte överensstämmer med er högre väg och syfte. Ni håller alla på att bli fullt utvecklade vuxna i den femte dimensionen, ni minns hur mäkta kraftfullt ert högre jag är och vad uppstigandeprocessen verkligen handlar om.

Era högre jag, era stora och mäktiga själar, skapades av Gud till Hans/Hennas perfekta like. Under de många livstider ni tillbringade i de högre dimensionerna har ni alla en gång skapat planeter, solar och galaxer. Ni är alla barn till Gud/Källan/Den Förste Skaparen, och likväl är ni alla gudar och gudinnor i er själva. Varje själ blev skapad med själva essensen av Allt Som Är; Källans helighet och gudomlighet.

Har ni händelsevis undrat varför Gud skapade så många själar, så många barn? Vad hade Han för syfte med detta? Det är verkligen enkelt, mina vänner. Vår Skapare längtade efter att få uppleva sig själv såsom den kärlek Han är. Han skapade ett oändligt antal olika uttryck av sig själv, för att han ska få uppleva livet genom var och en av er. Han gav sina ”andra jag”, d v s era högre jag, den fria viljan att göra vad ni ville med den livets gåva Han skänkt er. Gud skapade också många olika dimensioner, galaxer, planeter och universum. Han skapade oändligt många civilisationer över hela multiversum.

I det stora ögonblicket NU kan alla själar själva bestämma till vilken dimension, var och när de vill bege sig, vem eller vad de vill vara och vad de vill göra. Allt i enighet med deras eget högre syfte. 

Ni tillämpar alla den gåvan, den fria viljans gåva, på ett sätt som passar er egen gudomliga vilja, er egen själs väg. Somliga själar bestämde sig för att tillbringa större delen av sin tid i de högre dimensionernas riken. Det mänskliga kollektivets själar hör till den djärva, modiga och äventyrliga grupp som vill uppleva livet i en av de lägsta av de låga dimensionerna; på en planet där det finns oerhört starka illusioner av dualitet, rädsla, separation och brist.

Ni kom alla från en fulländad och perfekt förening med Gud/Källan/det högre jaget. Därefter bestämde ni er för att påbörja ert ”stora nedåtstigande” nedför de legendariska trapporna. För varje steg nedåt kom ni till en dimension som var lite lägre än den ni just lämnat, tills ni anlände ert avsedda slutmål. Den här legendariska trappan är er stora ljusväg. Hela denna process där varje själs vibrationer och medvetande sänks och era själar rör sig mot lägre dimensioner kallas nedåtstigning.

Varje själ som väljer nedåtstigning (genom att sänka sina vibrationer) måste först genomgå omfattande förberedelser och träning för att mildra chocken av att befinna sig mitt i det fysiska livet i en låg dimension som den tredimensionella jorden.

Att leva i den tredje dimensionen kan för er, stora själar, liknas vid att leva fastkedjade; med mycket inskränkta själsliga krafter och oerhört begränsad frihet. Ni kom alla till jorden genom glömskans slöja. Det var för ert eget bästa ni inte mindes ert underbara, sanna hem i himlen och ert gudomliga högre jag under de flesta av era tidigare liv på jorden.

En del av de förberedelser ni genomgick var att sänka era vibrationer. De naturligt höga vibrationerna hos er själ måste sänkas till en frekvens som passar frekvensen hos den mänskliga kroppen. Detta är naturligtvis för er egen säkerhets skull, och för säkerheten hos alla som finns omkring er när ni föds till den fysiska världen.

När ni väl lever på jorden lever ni livet i enighet med er egen vilja (antingen den högre eller den lägre viljan), beroende på om ni följer ert lägre jag, ”egot” eller er inre vägledning, den som kommer från ert team av änglar/guider och ert högre jag.

De stora äventyren med att leva på den tredimensionella jorden har pågått i eoner. Nu håller de på att ta slut. Den vackra, levande ljusvarelsen som är Gaia, själva planeten jorden, har ropat på hjälp till alla i de högre dimensionernas riken. Hon var mer än redo att återgå till sitt femtedimensionella jag och hon bjöd alla som lever på hennes planetkropp att följa henne.

Så gav vår Gud, den Första Skaparen/Allt Som Är sitt påbud och klartecken. Nu är tiden kommen för jorden och all hennes befolkning att förflytta sig till en högre dimension av medvetande.

Varje enskild människa som i dagsläget är inkarnerad på jorden har på en högre nivå bestämt sig för om det nu är dags för dem att ”stiga uppåt”. 

Mänsklighetens nästa steg i evolutionen är att gå uppför trappstegen, tillbaka uppåt längs er stora ljusväg; förbi den fjärde dimensionen för att slutligen anlända den femte dimensionen. Vi, himlens följe, hyser stor respekt för det beslut varje själ fattar. Att stiga uppåt eller inte är ett djupt personligt val, ett som är förbundet med er aktuella själsliga väg och er egen gudomliga vilja.

Förtvivla inte om det verkar som om era nära och kära inte är redo att stiga uppåt den här livstiden.

Ett berömt ordspråk stiftat av den franske teologen och poeten Alain de Lille beskriver perfekt situationen: ”Alla vägar bär till Rom.

Respektera den högre viljan hos era nära och kära och förstå att till sist når alla vägar och stigar till himlen/Gud/deras högre jag. Bästa tidpunkten för detta vilar i dessa själars egna, säkra händer. Det finns inga rätt och fel. De själar som valt att stiga uppåt nu, i det här livet, är inte ”bättre” än de som föredrar att fortsätta leka sina tredimensionella lekar.

Minns att alla själar återvänder till det fulländade tillståndet av att vara Ett med Källan, d v s återvänder till himlen, efter var och en av sina liv/inkarnationer. Vid slutet av varje ”genomgång av livet” får varje själ möjligheten att inkarnera i vilken dimension den vill. UPPFÖR eller NERFÖR själens stora, helt egna ljusväg. Er egen, unika ljusväg är helt olik alla andra själars. Jämförelser behövs aldrig någonsin.

Alla ni som läser detta har valt att stiga uppåt till den femte dimensionen medan ni befinner er i er kropp på jorden. Ni har kollektivt bestämt er för att återvända till det fulländade tillståndet av att vara ett med Allt Som Är/Gud/Källan nu genast, medan ni fortfarande är fysiskt inkarnerade på den här planeten. Med andra ord vill ni skapa, manifestera och uppleva himlen här och nu, i er aktuella fysiska verklighet.

Femte dimensionens jord, eller Nova Gaia, är inte en plats dit ni alla ska ta er. Det är ett högre medvetandetillstånd ni alla ständigt måste uppnå. Det är hela ert sätt att vara på. Det är höjningen av era frekvenser för att leva i ett ständigt tillstånd av högre vibrationer. Den villkorslösa kärlekens, den totala fredens, glädjens, frihetens, enighetens och överflödets vibrationer.

Var och en av er föddes med en inbyggd GPS. Din väg tillbaka HEM till ljuset och kärleken hos ert högre jag/Gud kanske inte passar andra. Följ alltid den ritning ditt högre jag skapat och berättat för dig, för detta kommer alltid att vara din egen alldeles särskilda väg hem. Den klarast lysande, lättaste, mest glädjefyllda och rika vägen för att stiga uppåt som är helt rätt för dig.

Använd ert omdöme; följ er intuition och högre vägledning när ni följer råd andra gett er. Det finns många böcker, budskap, artiklar, bloggar och källor där ute som hävdar att just de har rätt information angående uppstigningen. Om dessa budskap ger en ”hög genklang” med den sanning som finns inom er så följ då råden. Ni kommer instinktivt att känna vilka som har hög vibration och skapats för det högsta goda för alla som läser det. Om ni ändå tvivlar, ropa på oss (era änglar och guider). Vi är här, redo att ge klarhet och hjälp när sådan efterfrågas.

Ha tro och tillit var ni än befinner er just nu, hur redo eller inte redo ni än känner er och vad än era nära och kära bestämt sig för på en högre nivå angående uppstigningen. Allt är väl. Allt är perfekt. Alla själar kommer slutligen att återvända hem, tillbaka till Guds kärleksfulla omfamning, vid sin alldeles egen gudomliga och rätta tidpunkt. Alltid.

Jag är Metatron, en av de ärkeänglar som hjälper mänskligheten med uppstigningsprocessen. Kalla på mig närhelst er väg tillbaka hem blir lite för svår så kommer jag för att ge er styrka, vägledning och stöd, så att ni kan behålla fokus på er egen stora ljusväg.

Älskar er alla gränslöst

Metatron

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...