ÄÄ Mikael via Michael Love, 29 september 2015

ÄrkängelM

ÄÄ Mikael

29 september 2015

Kanal: Michael Love

Välkomna till den Nya Jorden – Septembers Kosmiska Vågs Integration

 

En ny dag har nu vuxit fram över jorden, inuti hjärtan på första omgångens ljusvarelser. Tillsammans hade vi tillräckligt med ljus i våra kroppar för att nå en 5D medvetenhetsnivå och absorberade tillbaka all energi av superfotonvågen vi skickade ut för detta storslagna syfte.

Idag är det den första dagen av den Nya Jordens uppfattning för 2,3 miljarder själar på över 1/2 miljon år. Om man fortsätter att titta på 3D från en 3D-vibration kommer man inte att se något annorlunda. Titta nu genom de gamla ögonen som ser från ett högre perspektiv. Var som de stora tysta observatörerna och titta noga. Ni kommer att se den och känna den på alla sätt om ni fortfarande kan se den!

Har ni fått kläm på 5D sätt att vara ännu? Självklart inte! Ingen har. Det är därför den första vågen har sex månader i linjär tidsuppfattning, att integrera och vänja sig vid denna nya, mycket snabbare frekvens. Efter detta kommer de föra fram den 2: a vågen för att möta dem.

Schumanns, Gaias Resonans och hela kosmos är nu i den nionde dimensionen vilket har överraskat både de vetenskapliga och andliga grupperna!

Allt hände precis som det var förutsagt vid den stora 2015 års Tetrad av många stora siare, mästare och våra avancerade vetenskapsbröder.

Det som kommer att visa sig för er nu är större än vad någon profet såg. Vi bröt igenom händelsehorisonten som kommer från den galaktiska kärnan och vi är nu här i denna superhöga frekvens av gammafotonljus som omedelbart utvecklar DNA till en högre livsform!

I ett ögonblick var allt uppfyllt och allt som ska göras är redan gjort. Det är avslutat!

Allt ni måste göra nu är att gå försiktigt i detta stora rike av skönhet, kärlek, frihet och fred! Att gå i , betyder helt enkelt att bli medveten om den högre vibration av nuet här!

Vi säger, under de kommande sex månaderna kommer ni att fullt ut integrera och anpassa er till det nya 5D sättet att vara. Den enklaste undervisning vi kan ge er om det här är, ”förstå att ni redan är i 5D vibration och det som är internt blir enligt universell lag den upplevda holografiska matrisens verklighet för den fysiska behållaren”. Denna kunskapen om att ni är här nu är en höjning av ert medvetande till snabbare vibration, som vi har talat om. Omedvetenhet betyder helt enkelt, att inte veta.

 

Ja, vet nu att det är så! Var som om det är så och ni ska se det hela! Lev ert liv från detta högre perspektiv på alla sätt. Vara oklanderliga i allt ni gör. Disciplinera och styr er i enlighet med 5D sättet att vara på.

Var i detta, var detta. Ni är detta!

Den extremt höga energinivån är här och ihållande för er nu, tack vare de stora nyckelbärare som är de högsta kärleken på jorden. Allt ni måste göra är att bara börja anpassa er med de nya lättare och trevligare vibrationerna. Ni är programmerarna och operatörerna av er ljuskroppars skepp, så förändra, var medvetna om vad ni tänker, känner, säger, eller gör! Närma er alla dessa saker från 5D perspektiv och detta kommer att anpassa er mycket snabbare till den Nya Jorden och då kommer den att uppfattas! När ni börjar se den kommer ni att vara förbluffade! Till en början kommer ni inte att tro vad som händer men detta är den vetskapen vi talar om!

Det som är gjort, är gjort inom var och en av oss och kommer nu att manifestera sig snabbt utåt på jorden då universum gör det magiskt.

Supergamma vågens intensitet slutade stiga i dag och kommer att plana ut under en tid nu så att ni kan hämta andan!

Genljöd 2,3 miljarder själar med 21 hertz frekvensen vid Tetraden 28 sep 2015? Absolut!

Kopplades vår 5: e DNA sträng in till 5: e chakrat? Absolut och precis enligt schemat!

Måste man låta allt integreras?

Ja och det kommer att ta 6 månaders av regelbunden sömn att helt integrera denna super kosmiska gamma ljusvåg på atomnivå i kroppen och för att det ska anpassa den fysiska kroppen till 5D nivå.

När ni sover pluggas ert DNA sig tillbaka in i motsvarande chakra och ni är en helt ny utvecklad version av er själva.

Det är viktigt att notera eftersom vi har sagt att varje nano sekund av varje nuögonblick är ni i ett helt annan universum och verklighet! Ni har fullständig kontroll över vad denna ram av nuögonblick ser ut och hur den beter sig! Detta kommer att vara en del av det arbete ni kommer att göra under de kommande månaderna, för att vara de mästarskapande Gudar som ni är!

 

Hela denna morfprocess utförs inifrån och ut så bara tro på vad vi redan vet. Det är verkligen klart, anpassa er bara till det!

Efter denna sexmånaders gamma integrationsperiod, kommer de från andra vågen att komma upp till 21hertz för att möta er, helt i kärlek och det är er plikt och nästa uppdrags fas att lyfta upp dem genom att dela ljuset ni nu håller!

Efter att den sista vågen når 5D, sommaren 2016, kommer vi att bygga om hela den fysiska matrisen. Alla städer på jorden kommer återbyggas för att vara livshållbara.

Det är otroligt överflöd som väntar er och dolda tekniker som kan göra otroliga saker kommer nu att ges till folket.

Ni behöver inte någon att styra eller leda er på denna punkt då ni är er egna auktoritet!

Vi kommer att stå bakom som det höga rådet och jordalliansen, som kallas den galaktiska federationen, för att hjälpa till på alla sätt då mänskligheten tar sina första stora steg i andlig utveckling.

Vi lovordar er alla och hedrar er för ert gudomliga arbete.

Varje dag uppmuntrar vi er att sanningen sanning om er själva vilket är:, ”JAG ÄR EN 5D VARELSE!”

Njut av den nya 5D Jorden!

Stora nyheter och god vilja till alla Gaias barn! Vi hedrar er!

Ärkeängeln Mikael

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

http://micahangel.weebly.com/michaels-blog

 

Du gillar kanske också...