Hilarion via Marlene Swetlishoff, 4 oktober

hilarion2

Hilarion

4-11 oktober 2015

Kanal: Marlene Swetlisshoff

 

Mina Kära,

Grundandet av det högre kosmiska ljuset mot och på planeten har gått in i nästa fas. De som har gjort detta arbete är i position för att erbjuda gudomliga sanningar till dem som vaknar nu. De som vaknar upp nu kommer att söka efter det som de behöver för att sättas i en snabbare integration med de nya energierna och den nya medvetenheten. Som fyrar av högre ljus och sanning, arbetar ljusarbetare i världen tillsammans på de högre nivåerna av att vara, med att samordna sina insatser. De arbetar i enighet på omvandlingen av planeten och alla hennes invånare, för att gå vidare på ett sätt som gör det möjligt att öppna medvetandet och medvetenheten hos det största antalet själar. Det är dags att göra lärandet både roligt och upplysande samtidigt. Många av er som har etablerat er andliga närvaro och era meriter har nu möjlighet att göra detta med en större lätthet och elegans. Eftersom universum arbetar med er, genom er och för er, äger synkroniska evenemang rum på mirakulösa och verkligen magiska sätt.

Den gamla världens strukturer fortsätter att falla sönder och förfalla eftersom de nya och högre energierna inte längre stödjer dem. Ni ser bevis på detta varje dag och det finns nu ett desperat försök att behålla dem genom de metoder som brukade fungera tidigare. De som använder dessa metoder kommer inte att lyckas i sina ansträngningar, för strukturen att upprätthålla denna insats är inte längre lönsam. Det är det andliga perspektivet som nu kommer i förgrunden av medvetandet då människor blir medvetna om att det finns mer i livet på jorden än de tidigare trott. Intensiteten i deras ande strävar efter att manifesteras genom dem uti världen och då detta sker, öppnas deras hjärtan för ökad förståelse och perspektiv. Energin och kraften från Kärleken skapar kraftfulla uppvaknanden att blomma inifrån. När människor känner och uttrycker mer kärlek, glädje och fredlig avsikt mot varandra, blir ett högre uttryck i samspelet med varandra, vardagsmat.

När människor släpper de begränsande begreppen av dualitet såsom splittring, fiendeskap och konkurrens och börja att uttrycka de högre kvaliteterna av sin själ, ser de att det de själva lagt ned på livet, återgår till dem. De träder in i en ny fas av att leva i linje med anden och det gudomliga inom dem. Denna rörelse befriar dem och skapar en högre grad av expansion och ett uttryck för ny kreativ energi och medvetande. De börjar att se sina liv fyllda med obegränsade möjligheter att uttrycka sina unika själsegenskaper, talanger och förmågor. De ser att de kan välja sin livserfarenhet att manifesteras inför dem på ett sätt som de tidigare inte kunde föreställa sig. Detta skapar i sin tur större harmoni inom dem och då denna personliga harmoni strålar utåt, skapar det en glädjefylld interaktion med världen och detta ger dem en känsla av större uppfyllelse i sina personliga strävanden.

Då deras förståelse ökar i processen med att överbrygga och förena två verkligheter, hittar de nya inkörsportar av sanning som berör alla aspekter av livet. Dessa i sin tur skapar en lätthet i anden, vilket ger glädje och skratt och en större medvetenhet om rikedomen som bor inom dem. De känner glädjen av skapelsen då de manifesterar rikedomen av kunskap, erfarenheten och förståelsen som ligger inom dem och de delar den med världen. Då de kollektiva underverk som de innehar inom sig förs in i ljuset av deras nya medvetande, börjar en ny fas, en ny födelse till en större verklighet som ger och berikar alla. Frön av kärlek och visdom som kommer inifrån deras väsen planteras i det kollektiva medvetandet för att läka, välsigna och göra det möjligt för sina systrar och bröder att flytta in i den nya verkligheten med dem.

Då livet utvecklas i det nya medvetandet och verkligheten, sker det en större enighet med alla varelser. Det finns också en ökad respekt och vördnad för det gudomliga i varje människas hjärta och detta kommer att underlätta en större önskan att tjäna andra i viss kapacitet. När de ansluter till sitt gudomliga väsen och följer vägledningen och de maningar som ges, öppnas deras värld till nya dimensioner som tidigare varit oanade. Nya perspektiv öppnas för dem och banar vägen för att allt större perspektiv av den oändliga rikedomen i det universum som de bor i. De förstår också att de endast har skrapat på ytan av den oändliga brunnen av överflöd som omfattar deras individuella ande och att det finns mer som kan uppenbaras. När de hittar modet att dela detta med andra, blir mer kunskap i allt djupare nivåer tillgängliga via dem att nå ut i världen.

Tills nästa vecka …

JAG ÄR Hilarion

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

 

©2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Du gillar kanske också...