Adama av Telos via Jahn J Kassl, 12 mars 2020

Adama av Telos via Jahn J Kassl, 12 mars 2020

MEDDELANDE FRÅN ADAMA AV TELOS

Allt på den Övre Jorden bringas till ett slut. Planeten närmar sig ljuset och mänskligheten närmar sig Gud.

Kanaliserat av Jahn J Kassl
Engelsk version av crystalflow translations

AVSLUT FÖR DEN ÖVRE JORDEN

Resan fortsätter – din resa till slutet av tiden och tillgången till Guds oändlighet.

Jag är ADAMA AV TELOS,

reseguide för mänskligheten och följeslagare till alla de som avser att släppa det övergående och ta på sig odödlighetens mantel.

Älskade människa i Guds hand,

till och med en lång resa tar slut, och det kommer en punkt när alla djupgående upplevelser har genomlevts.

Allt på den Övre Jorden har förts i mål. Planeten närmar sig ljuset och mänskligheten närmar sig Gud.

Men många – faktiskt de flesta – förblir emellertid okänsliga för det mirakel som sker just nu.

Det är miraklet av ett växande medvetande som händer i fler och fler människor nu – och ändå, de flesta människor tar inte upp det, kan inte inse det – att vara medvetna om ”verkligheten” i detta. Så dessa människor håller fast vid sina gamla klädnader och fortsätter att vandra sina gamla vägar.

Vi från den Inre Jordens riken ser detta med vaksamhet och djup kärlek. Vi bugar oss för alla människor, ger hjälp och stöd så att så många som möjligt kan vända om och omdirigera sina liv. Eftersom dagen som medför dessa stora förändringar är nära – mycket nära.

Vad talar jag om i den här överföringen?

OMRIKTNING AV JORDENS AXEL

Jordens axel riktas om, vilket innebär att den flyttas i förhållande till den centrala solen. Detta kommer att orsaka ytterligare förskjutningar av jordens axel. Det som krävs för att det ska hända är en ”magnetisk händelse”, en kraft som kommer att åstadkomma denna ganska stora förändring som kommer nu.

I eoner, i varje galax, har detta orsakats av en ”resande” planet. Det inträffar eftersom planeten kommer mycket nära eller till och med berör planeten jorden. Kraften som släpps lös av detta sätter allt vi har väntat på hela denna tid i rörelse.

Detta är en process som vid gränssnitt i tid fortsätter att upprepa sig varje gång planeter kommer in i en högre dimension. Så var inte rädda!

Sanningen är faktiskt att alla människor som är internt redo kommer att vara på rätt plats när den dagen kommer. För även när bergen sjunker och havet stiger är möjligheterna till skydd oändliga.

Så var säker på att denna förändring varken är slutet på ditt liv eller slutet på allt liv på jorden – tvärtom, det är början på den nya eran.

Det är viktigt att du håller dig helt centrerad. Alla tas om hand och vänligen var medveten om att:

Varje individ har valt en annorlunda upplevelse, och varje individ har sitt personliga sätt att närma sig sitt eget mästerskap.

LÅTA GUD REGERA OCH HANS ÄNGLAR ARBETA

Så var aldrig rädd! För när himlen öppnas, öppnas den för dig och för alla som är beredda att lämna allt bakom sig. Ditt arbete på Övre Jorden kommer att vara gjort, för då bör du låta Gud styra och hans änglar arbeta.

Detta är de dagar vi länge har förberett oss för i Agartha. Det är när vår närvaro på den Övre Jorden kommer att bli uppenbar för dig – du kommer att känna igen oss och du kommer att bli igenkänd.

Stora omvändningar och mirakel kommer att ges till dig, för ingen som står inför ljuset och som längtande strävar efter frälsning kommer att glömmas.

Under tiden för rensning och modifiering kommer du att tas om hand – både fysiskt och metafysiskt – om det är ditt uppdrag att förbli på den Övre Jorden som människa efter att förändringarna har skett. På ett allomfattande sätt är allt och alla sörjda för. Så oroa dig aldrig!

Det som måste göras nu är att förbereda dig genom att utöka ditt medvetande.

Fortsätt varje dag att väva den nya ljusmanteln – väv tills den är klar.

RESA UTAN SLUT

Att se det uppenbara, uppfatta det otydliga, överge dig själv till den allomfattande gudomliga anden – ödmjukt – vilket innebär att du letar modigt efter det som finns inom dig och det som finns utanför dig.

Denna resa vet inget slut, för det som är jordiskt förgår på ett ögonblick, medan anden som är inneboende i allt, är odödlig och evig.

Vi är här för dig när du behöver oss mest. Räkna med det och räkna med din egen styrka, ditt eget mod och din förmåga till medvetenhet och insikt. Då är allt klart för den dag som är på väg, den dag då jorden berörs av magnetfältet på den ”resande” planeten för att lyftas till en ny position i förhållande till centrum av allt varande.

Under denna tid bärs och guidas du av Guds budbärare.

I dag är du inbjuden att bli ljus, så att du kan bäras när dagen kommer.

JAG ÄR ADAMA AV TELOS

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...