Adama från Telos via Asara Adams, 26 mars 2024 

Adama från Telos 

Via Asara Adams, 26 mars 2024 

Egot, Illusionens Arkitekt 

 

 

 

Hälsningar kära ni. Vi är mycket glada över att få kontakt med er här idag, och vi sänder er vår innerliga kärlek från hjärtat av Telos. 

När ni färdas genom er uppstigningsresa, kommer ni att kunna se mer och mer hur egot fungerar. Egot är arkitekten bakom illusionsupplevelsen. Den skapades när mänskligheten föll i onåd. Och så uppstod en splittring i människornas sinne. En del är egots sinne och en del är Guds sinne. 

När vibrationsfrekvensen inom er och på planeten ökar, kan Guds sinne expandera mer. Egots sinne vill upprätthålla separationen från Gud och andra. Det vill hålla er separerade från medvetenheten om Gud och ert Gudsjag, men egots sinne håller på att tappa mark. Uppvaknandet från illusionen/drömmen (eller mardrömmen) sker just nu. 

Varje gång ni väljer kärlek istället för rädsla, drar ni tillbaka energin från egots sinne. Varje gång ni inser att egot är igångpoff, så bleknar egots sinne och illusionen lite mer. Att bli medveten om det gör helt enkelt susen. Ni håller på att vakna upp ur drömmen och in till Himmelriket på Jorden.  

Vi inbjuder er att erkänna ert Gudsjag och känna Guda villkorslösa Kärlek flöda till er och genom er till andra. Detta gör det möjligt för andra att också erkänna sitt Gudsjag. Er vision av Gud i er själva och alla andra, kommer att göra egots sinne obrukbart. Ni kanske inte omedelbart ser resultatet av denna handling, men var medvetna om att varje gång ni gör det här har det en djupgående inverkan på er själva och alla andra.  

Det skingrar illusionen och egots sinne. Kom ihåg vilka ni är. Ni är Guds söner och döttrar. Gud finns inom er och inom alla i vår värld. Vi kämpar för er seger i Ljuset. Välkomna hem! Vi sänder er alla så mycket kärlek. Ni bärs på Änglars vingar för att frambringa den Nya Jorden. 

Vet i ert hjärta att ni alltid är omgivna av era Änglar, Uppstigna Mästare, Vägledare, Galaktiska Ljusfamiljer och ja, även av er familj och era vänner i Telos och alltid kommer att vara det.  

Kära ni, vi vandrar med er på denna resa och ni är omåttligt älskade – alltid. 

Jag är er broder Adama från Telos. 

 

 

Översättning Ulla Krogh 

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *