Lord Adama via Christine Meleriessee Hayden 27 februari

Adama

Lord Adama via Christine Meleriessee Hayden

27 februari

Gå på Terra Christa – Magiskt Tänkande – Samtal med Lord Adama

Hälsningar Käraste Ni,

Det är jag Lord Adama med Rådet av Ljus från Telos. Vi är mycket glada att vara med var och en av er denna kväll då vi arbetar med elementen av Gudomlig Enhet.

Det finns många partiklar som skulle kunna upplevas eller diskuteras som inte utgör Gudomlig Enhet. Jag är säker att var och en av er säkert förstår inom er själva vad de är för er. Om vi tänker på att föreställa oss själva med många andra samlade tillsammans, börjar vi känna förbindelsen i hjärtat från andra till oss själva och det ger oss känslan av Enhet. Det är samma partikel av ljus att föra in er JAG ÄR Närvaro, föra in Källan av Ljus som ni är. Vi börjar alltid med Högre Jaget först för det är den enklaste högre frekvensen att få kontakt med och sedan genom Monaden och JAG ÄR Närvaron.

I kväll vill jag diskutera lite mer om vad som händer inom Jorden; förändringarna som sker, vad som har hänt sedan början av året och hur ni kanske anpassar er till dessa frekvenser.

Då vi kommer in i dessa energier skapar det med konflikt inom oss själva. Men hur sker er stabilisering är en sann fråga. Hur är er grund genom denna process? Det är det viktigaste elementet för när ni går genom var och en av dessa förändringar skapar ni en bättre grund. När ni accepterar något inom er själva som en sanning och ni känner det i ert fysiska liv, går ni genom det, och då blir det ni. Det är när ni inte helt accepterar den sanningen i ert dagliga liv och arbetar på det, använder det och andvänder det till dess bästa fördel, som det blir ett problem; för det kommer att komma tillbaka till er för att ni ska arbeta på det om och om igen. Det finns kanske element av delar av frekvenser av tankar eller känslor som ni arbetar på men det är inte hela fokuset som sker för er.

Det är viktigt under dessa tider att vara flitig med vad ni går igenom för att verkligen arbeta genom det från era undermedvetna tankar så att de kan bli mevetna. Och förändringarna som sker för närvarande orsakar dessa element måste mötas och det kan skapa konflikt. Det viktigaste elementet för var och en av oss är att hela tiden ställa in oss till den högre källan som vi är för att bli den energin. Det kommer att hjälpa er i den processen.

Jag tänker att vår käraste Dr Martin Luther King, Master Altebetahn, gav oss denna vecka verkligen representerade förändringen hur man helt för in de energierna in i självet. Så det är viktigt att reflektera över vad ni upplever. Varje gång ni är en del av dessa lektioner hur möter ni dem i ert fysiska liv? Vad händer er? Jag vet att många av er har en tendens att somna, många av er kan inte komma ihåg vad ni upplevt. Det är viktigt att uppleva dessa energier särskilt för dessa samtal, för den Nya Jordens städer. Det är därför viktigt för er att fortsättningsvis arbeta genom dessa frågor för ert liv kommer att förändras pga dem. Så detta ger mig dörren till att tala om ”Magiskt Tänkande”.

Det är sant för många mänskliga individer att ibland kanske ni tänker att gåvorna från Universum kommer till er för ni är på en speciell plats. Så ni säger, ”Jag fick detta och jag är tacksam”. Till och med något så enkelt som en parkeringsplats. Det är ljuspartikeln som representerar, inte magiskt tänkande utan skapande av er spirit, av ljuset av universum som gör den parkeringsplatsen tillgänglig för er. Så då blir det en fysisk upplevelse.

När jag talar om magiskt tänkande i termer av vad ni önskar ha i ert liv och sedan tänker ni Universum kommer att ordna det. Detta händer med många, många ljusarbetare pga  energiutbytet av vad som händer inom jorden, särskilt sedan 2012, då många individer inte tänker att de måste gå vidare med detta. De kallar på St Germain, Ärkeängel Mikael, Lord Metatron, de stora varelserna på Jorden. Lord Melchziedek, kanske mig själv, och sedan förväntar de sig att dörren som de har försökt att gå igenom att ske, för den energin kommer in.

Detta är ett fel, för vid denna tid handlar det mer om att var och en av er blir uppstigna varelser, de uppstigna mästarna på denna jord. Jag tror mycket av denna information kommer genom JAG ÄR samtalen. Detta beror på att de skrevs på 1950-talet. Mötena skedde på 30-talet, 40-talet och 50-talet, och energierna var annorlunda då. De var tvugna att bevisa för de invigna att magi kunde ske, att dörren kunde öppnas, och de behövde assistans med att dessa element skulle ske. Så är inte längre fallet.

I sanning, var och en av er är de uppstigna varelserna, även om ni kanske inte känner er så. Det är därför ni är på vägen att skapa att dessa element sker för er. Verktygen ges från de många mästarna av Broderskapet och Systerskapet av det Vita Ljuset och är där för att assistera er och sedan för er att införliva det och göra det möjligt i ert liv.

Varje gång vi ger en lektion genom dessa samtal och ni är mycket attraherade av det, är det ett verktyg ni kan använda på egen hand, som ni borde använda. Det är därför jag ber var och en av er, om ni har tid, att gå tillbaka och lyssna igen. När transkriptionerna finns tillgängliga, använd er av att läsa dem då de kommer att hjälpa. När ni ser de skriva orden, läs från ert Högre Jag, från er JAG ÄR närvaro, från ert andetag. Vad representerar dessa ord, inte bara budskapet från medvetandet från uppstigna mästare, utan ett budskap till er. Vad betyder det för er? Skriv ut det och markera områdena, gör affirmationer av dessa delar som verkligen kommer att hjälpa er. Sedan tar ni fokuset av magiskt tänkande till magiskt skapande.

Vad är magi?

Magi representerar förmågan av att skapa element att komma samman och röra sig, för att forma en process i den fysiska existensen. Vad händer när ni går till en plats i naturen för att känna blommorna, ni känner alla de energierna som är så vackra. Det är magi. Det beror på att alla dessa kreativa krafterna kommer samman i den stunden för acceptans. Och det är ljuset som kommer genom det Universella utbytet inom jordens utbyte. Det är vad magi i sanning är.

Ni måste ta det från att tänka på det till att skapa det. Vilket betyder: Att Vara Det. Det betyder inte att ni inte kan ha vad som delas i ett meddelande, men ni måste agera utifrån det själva. Ni måste vara den energin, ni måste vara i det andetaget, ni måste vara i den frekvensen och tillåta den förändringen att ske för er. Då skapas de elementen i er grund. Ni har nu accepterat något som ni tror på. Ni ser det ske. Det skapar acceptans.

Så kan ni säga till er själva ”Wow, jag ser det nu inom mig, Jag ser det framför mig, och jag ser att det händer i detta nu, i mitt liv. Detta är något för mig att komma ihåg att jag har tagit denna tankeprocess av magisk tänkande och låtit det vara en kreativ process i min fysiska existens.”

Det är då ni börjar gå mot Enhet och detta är verkligen vad alla dessa energier representerar. Så det är viktigt att ni använder dessa verktyg och då vi går framåt kommer ni att märka att vissa verktyg kommer att fungera bättre för er än andra.

Men i stunden, vad är den kreativa processen som händer er? Vad är er sanning? I den stunden hur känns det för er?

Er sanning representerar vad känslan är, vad handlingen är, hur den påverkar ert fysiska liv inom och utanför er – den kreativa processen som vi talar om så mycket. Det gäller att gå ut och ta in denna energi och den kommer att expandera genom ert fält.

Detta är vad jag delar med er för att den expansionen ska kunna ske, men ni måste göra jobbet, ni måste skapa energin. Det är som när ni väljer att säga en bön eller kommendering till er Jag Är närvaro att ni behöver en parkeringsplats nära ingången till affären, ni kommenderar det genom er fysiska kropp, ni känner det inom er fysiska kropp, och sedan blir det en verklighet. Detta är verkligen vad vi menar när vi säger, ”Ni måste gå utanför magiskt tänkande.” Det är inte dåligt att ha dessa tankar men ni måste fortsätta med processen och tillåta den att bli omsluten inom ert eget liv. Detta kommer att hjälpa er med förändringarna som sker.

Så det är en kraftfull tid, det är en mycket utmanande tid men jag vill att ni tänker på hur detta hjälper er på ett djupare plan. Vad är era styrkor som dyker upp; vad är era aspekter som ni har sett tidigare, men nu börjar ni se dem finnas i ert liv. Ni är Mästarna av ert öde; ni är de som gör förändringarna.

Jag talade mycket förra vecka om att vara oklanderlig och vara väldigt diciplinerad. Det är detta jag talar om. Detta är sanningen ni kommer att finna som kommer att hjälpa er att acceptera vad ni upplever. Ert lägre sinne kommer inte hjälpa er. När ni väl låter dessa energier att omslutas inom er, sker processen inom era egna erfarenhet av er livsväg.

Jag är djupt hedrad att gå med er genom denna process. Det är en underbar erfarenhet att se så många av er kunna se det för vad som presenteras i er värld. När ni inte ser det vet att ni inte är redo att se det. Det kommer att påminna er att ständigt leta efter det.

Tack så mycket

Aluna, Aluna, Aluna

Lord Adama med Rådet av Ljus frånTelos

Integrative Channel, Rev. Christine Meleriessee Heliohah

Walking Terra Christa provides many options to participate in their weekly teachings with an affordable rate for all individuals.  You can become aStudent by participating in the LIVE teachings and be part of our mentoring program OR participate in our Partner/Membership Program while experiencing the teachings on your own time via the recordings.

© 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery. WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara). Use for commercial websites, blogs and any printed or written reproduction requires written permission. Rights are granted to repost this information electronically on your non-commercial website or blog as long as you include this copyright statement and the referral links below to stay informed and share our messages:

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...