Adama från Telos via Davey, 17 oktober, 2020

Adama från Telos via Davey

17 oktober 2020

Den inre stjärnportalen, flytta in i och bli er inre världs själv

Hälsningar, ni älskade på planeten jorden, jag är Adama från Telos och detta är mitt meddelande till er idag. Många saker sker överallt omkring er och allra viktigast, inom er. Detta är den verkliga hemligheten kära ni. Det som sker i ert hjärtcenter är det som verkligen gäller. Jag vet att det känns lite konstigt att använda de orden … vi vill närma oss er på ett mer jordat, humorististiskt sätt, för vi ser att alldeles för många av er blir distraherade av den yttre världen.

Vi har många gånger sagt hur viktigt det är att ni sträcker er inåt, att ni känner efter inombords, att ni känner den oändliga rymd som finns inom er, den som ni verkligen är.

Det är viktigt att greppa och till fullo förstå att händelserna omkring er är en direkt spegling av vad som finns inom er kollektivt och som individuell varelse. Ni kan förändra era yttre händelser genom att gå inombords. Och så här föreslår vi att ni gör detta … Inom er, kära ni, finns det en labyrint av ljus-möjligheter. Det kvantumfält som ni är och som ni befinner er inom är till brädden fullt av möjligheter. Men då ni hela tiden fokuserar på er yttre värld, som om den var er enda möjlighet, lägger ni ert fokus på den och omskapar den kontinuerligt. Kära ni, det är inte vad vi önskar er. Det är dags nu att gå inombords, att inse att den inre världen, den stora rymden inom er, väntar på att ni ska komma hem.

Likt en dykare som är rädd eller lite tveksam till att simma in i en outforskad grotta, på grund av den ”okända” faktorn, ser vi att många av er gör motstånd, eller känner er osäkra. Därför att ni känt er vara ”av” den yttre världen och att ni varit ”i” den yttre världen så länge. Vi förstår detta, kära ni, vi vet att det är svårt för er att gå bortom den yttre världen, men det är vad ni måste göra nu. Det ber vi er göra.

Det är MYCKET viktigt, kära ni …

Att gå in i er inre värld är lite som att smälta ihop i en stor och fantastisk sol som har oändlig rymd och oändlig förbindelse. Precis som moderns sköte är detta där all din kreativitet finns. När ni ser på er yttre värld, är den en holografisk projektion av vad ni väljer att skapa INOM er inre värld. Som motsvarighet till detta ser vi att många av er tror, vilket ni så länge gjort, att för att förändra er yttre värld måste ni göra något, att ni måste styra komponenterna i den yttre världen, flytta omkring dem, forma dem till det ni vill och då anses det vara ”att göra jobbet”.

Men detta är inte sant, kära ni …

Ni håller på att flytta upp i högre vibrationella sfärer i den femte dimensionen. Här skapas allting inifrån. Om en femte-dimensionell varelse vill skapa något så går de inom sig, de skapar den verklighet de vill uppleva INOM den oändliga rymden inom sig och sedan ser de den utvecklas mycket snabbt i den yttre speglingen som är er yttre värld (jag känner att detta är likt ett sköte av ren kreativitet av vilket den yttre världen totalt och troget blir till i holografisk form, likt en spegel som hela tiden skiftar för att bli det ni är på insidan).

Detta är ett mycket viktigt koncept att förstå, kära ni. Vi vill hjälpa er, hjälpa er att gå över från att vara fast och vilse i en yttre värld, till att vara varelser som är helt centrerade, helt anslutna till sin inre skaparkraft. Där ni kan skapa och generera den yttre verkligheten EXAKT som ni vill att den ska vara, kära ni, där ni inte längre blåser omkring som en fjäder på utsidan som om ni ger efter för yttre påverkan hit och dit. Det är inte så det fungerar, det är BARA ett symptom på att ni skänker bort er makt … Och vad innebär det att skänka bort er makt? Det är att förskansa er, att tro att ni är AV den yttre världen. Ni tillåter därför er makt, och ni gör detta mot er själva kära ni, ni tillåter era skapelser att ta befälet över ER. Genom att förskansa ert fokus, genom att förskansa er känsla av vad som är verkligt, er känsla av själv – det är den viktigaste delen – i den yttre världen, då blir ni AV er yttre värld.

Kära ni, ni blir knuffade runt så mycket av de yttre världselementen medan ni gör detta. Ni vet detta, ni upplever det. Detta har orsakat mycket frustration i den mänskliga rasen och vi ser det.

Det är därför vi hela tiden ber er, vänligen, kom tillbaka in i ert inre utrymme, er inre sanning, er inre värld.

Er inre värld är en oändlig rymd … Den yttre världen är bara en liten smula av hur det är att vara i er inre värld, kära ni. Och som en liknelse som denna har använt tidigare, den yttre världen är som ett virtuell verklighets-headset som ni tar på er. Den kan förefalla mycket verklig, faktiskt så verklig att ni i eoner varit insnärjda i det spelet.

Det här är en tid att vakna och vakna upp till er djupare sanning, kära ni. Vi talar till er som vaknat upp. Många av er ägnar fortfarande, inklusive denna kanal ska vi säga, alldeles för mycket tid till uppmärksamhet och fokus på den yttre världen, ni följer vad som händer, ser hur saker förändras. Det är ok att göra det, kära ni, men förlora er inte i det. Tillåt er inte att bli insnärjda i den yttre världens skeenden. Identifiera er inte med den, för ni är i er inre värld.

Den yttre världen är en rymd där ni kan uppleva er inre världs skapelser som en spegling … Vi vill att ni funderar på detta, kontemplerar detta. Ta er tid att meditera, gå inom er, gå in det där vackra hjärtcentret ni har, känn kärleken, potentialen, utvidgningen av den ni är. Lek med den, som ett barn för första gången i en sandgrop, kännande, rörande runt, sittande i den, täckande er själva med den, ha ROLIGT, kära ni!!! Sedan kommer vissa viktiga kraftfulla sanningar att gry hos er. Saker vi inte kan förklara här, genom denna kanal eller någon annan kanal, utan sådant som ni måste uppleva själva, måste inse själva. Och, kära ni, vi önskar så mycket att ni gör det här, och vi jublar i vetandet att ni snart kommer att göra det. Vi ber er bara … vi ber er bara att ta er tid för att gå inom er, att meditera. Vi vet att ni hör dessa meddelanden ofta, kära ni, och vi vet att många av er tycker att vi tjatar, men det här är SÅ VÄRDEFULLT för er, kära ni, det här är så viktigt.

VÄNLIGEN förstå att ER SANNING FINNS INOM ER.

Den har ALDRIG funnits utanför er.

Händelserna utanför er är bara små knuffar av energi i denna gigantiska omvandling, där det gamla kaotiska dolda kommer fram och löses upp och iväg, och ni ser det. Det är inte vem ni är, involvera er inte i det, såvida ni inte känner er vägledda att göra det.

Vänligen lägg MYCKET AV ERT FOKUS OCH ER UPPMÄRKSAMHET inom er, så ofta och så djupt ni kan, då ni känner att ni skulle älska det.

Vi älskar er alla så mycket och vi ska lämna er med denna sista tanke och känsla om vi får …

Vi ger en bild till denna kanal av en stark sol, en vacker kraftfull sol med ett universum överallt omkring den. Detta är analogt med era inre och yttre världar. Solen är er inre värld, när ni kliver in genom den portalen i en utvidgning, öppnas en oändlig rymd upp för er. Ni förstår ännu inte fullt ut vad solar är, många har en god aning, men de flesta vet inte. Och den yttre utvidgningen, rymden, runt solen är er yttre värld. Kära ni, var får ALLT i den yttre världen sitt ljus från, ja, kära ni, från solen.

Centret i er är källan till hela ert liv.

Ni är en sol i mänsklig form.

Vi uppmanar er att gå in i portalen i centret av er sol och inse ENORMITETEN, RYMDEN, OÄNDLIGHETEN, den KREATIVA KÄLLAN inom er, den är oändlig kära ni. Vi ber er lekfullt att kontemplera detta, känna det.

Hitta och anslut er till er inre världs portal, ert HELIGA HJÄRTA som många kallar det. Portalen till sanningen om vem ni verkligen är.

När ni gör detta tillräckligt ofta kommer ni att släppa era band till den yttre världen, ni kommer att till fullo inse vilken illusion och icke-existens den egentligen är …

Vi säger farväl till nästa gång, detta är vårt meddelande till er idag. Vi tackar denna kanal och alla för att ni lyssnat.

Vi älskar er så mycket och ser fram emot att få se så många ljusa stjärnor tändas mycket mer på djupet.

Vi säger adjö, hej så länge …

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...