Adama från Telos via Jahn J Kassl, April 24th, 2024

Adama från Telos

Jahn J Kassl 2024-04-24
Allt finns inom dig!
I Guds kärlek
Älskade människor,
I GUDs kärlek är människan fulländad och i GUDs kärlek är världen fulländad. Allt finns genom kärleken till GUD och allt tjänar Guds kärlek. Allt hänger ihop på ett unikt sätt i GUDs kärlek.
Vi är på väg mot händelserika dagar på den Övre Jorden, och det som dyker upp kommer att överträffa all din fantasi. Många människor utvecklar rädslor och vissa känner förväntan när de föreställer sig framtiden. Båda är berättigade, eftersom hur du uppfattar tiden bestäms av prismat, genom vilket du ser på aktuella händelser.
Många människor går nu igenom djupa existentiella kriser, kriser där allt ifrågasätts, där allt läggs på bordet och där kompromisslös introspektion utlöser en sann revolution.
Många människor är numera helt upptagna av sig själva, så att deras uppmärksamhet skiftar från det yttre till det inre och människor uppmärksammar naturligtvis knappt de yttre fenomenen.
Lidandet på olika plan ökar så till den grad att det är nödvändigt för personen att omvända sig.
Idag är fler och fler människor redo för denna förändring genom att lyfta de verkligt relevanta frågorna, och kompromisslöst söka efter de befriande svaren.
Den långa sömnen är över!
Människors långa sömn är över eftersom GUD har tänt livets eld i människors hjärtan.
Människans sökande efter sin sanna existens fortsätter att expandera, och fler och fler människor blir som de verkligen är.
På så sätt tar förändringen fart. Sanningen kan segra allt snabbare och ljuset kommer att spridas allt mer imponerande.
Medan allt fler människor är upptagna av sin egen utveckling förändras den yttre scenen. Många som ser sig omkring efter att omvandlingsarbetet har gjorts, känner inte längre igen världen och människorna. Den egna förvandlingen var så djupgående att allt förändrades.
En vaken persons ögon ser på världen annorlunda. Du ser hur det är, och inte vad som antyds av rädslor.
Denna förändring sker lugnt och stilla inom dig. Världen förändras i tysthet. Människor förs i tysthet tillbaka till sitt ursprung.
Tystnadens mirakel.
Detta andliga uppvaknande av mänskligheten har nu nått den skala som behövs för att frigöra den gamla världen. Det verkliga miraklet är – att medan de yttre hoten ökar sker miraklet under total tystnad, och i GUDs omsorg: betraktaren och den betraktade blir ett!
Vi från Jordens Inre Riken och era andliga familjer från ljuset, följer med denna stora omvandling, den heliga processen där människan blir Gudomlig och det Gudomliga i människan blir levande. Vi ser till att de yttre omständigheterna endast påverkar dig i den mån det är användbart för omvandlingsarbetet. Ingen skada bör och kommer att komma till de människor som vaknar i fullständig tystnad, och som nu förbereder sig för sitt nya liv och för sina Gudomliga uppdrag.
Världen verkar fortsätta vända i sin vanliga takt men ändå är allt annorlunda:
Ej synligt för ögon som bara kan se det uppenbara, inträffar förvandlingens mirakel. I tysthet finner människan sin kraft och återfår hjärtats styrka.
Välsignad är du människa, som reser dig och övervinner alla hinder, för sannerligen: allt finns inom dig.
Jag är ADAMA FRÅN TELOS
May be an image of 1 person and blonde hair

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *