Adama från Telos via Sharon Stewart ,14 april 2020

Adama från Telos via Sharon Stewart

14 april 2020

Adama: Allt liv behöver frid för att evolution ska kunna ske. Utan frid kämpar arter bara för sin överlevnad och har aldrig ”tid” till att bygga på den styrka och visdom de samlat på sig.

Jag: Jag läste detta i en bok om Telos och jag skulle vilja att du utvecklade detta vidare, Adama. Först kanske genom att berätta för oss när Agartherna listade ut detta?

Adama: Naturligtvis, Sharon. Tack för att du frågar. Som du kanske vet kom Agartherna, vilket inkluderar dem från Telos, ursprungligen från Lemurien, och Lemurierna kom till er planet från andra raser i galaxen.

Jag: Vilka raser?

Adama: Lyrianerna var en ras, Sirianerna en annan, någon till och med från Orion, men vi var särskilda raser med högre feminina egenskaper än de som fanns på vår planet vid den tiden. Vi var en fredlig ras men blev ändå besegrade av de mörka maskulina Atlanterna. Vi flydde till den inre Jorden för att fortsätta vårt icke-krigiska sätt att leva där, och även om vi tidvis vågat oss ut till den yttre Jorden är vi kvar på insidan av planeten som ett sätt att skydda oss mot ert krigiska sätt.

Jag: Planerar ni att någon gång komma samman med vårt folk igen?

Adama: Det kommer vi faktiskt att göra. Vi är alla Ett: Jordbor. Och vårt karma är sammanlänkat. Eftersom vi alla lever på den här planeten är det vår kollektiva uppgift att skapa balans.

Jag: Hm. Så vi på utsidan har inte gjort något bra arbete.

Adama: Nej, det har ni inte, så vad vi faktiskt ska göra är att undervisa er i framtiden. Ja, ni kommer att få hjälp av utomjordiska arter, men som de barn ni är kommer Telosianerna att verka lika utomjordiska för er som dessa andra icke-krigiska arter.

Beträffande uttalandet jag gjorde, så gjorde jag det för att det är sanningen. Krig handlar om förstörelse och död. För att utvecklas måste man ha liv, i liv krävs frid, annars blir den kollektiva vibrationen den av överlevnad. Det är frekvensen hos ert kollektiv nu: överlevnad. Det är därför ni fortfarande för krig med varandra och känner att det krävs.

När ni får ert fulla spektrum av ljusfrekvenser tillbaka på den yttre Jorden, kommer ni att tydligare se vad jag menar och kommer då att kunna agera därefter.

Det är era obalanserade frekvenser med vilka ni interagerar som har skapat denna obalans, och förstås, med Atlanterna fortfarande kvar på er planet, orsakande kaos i era sinnen, är er värld fortsatt i obalans.

Jag: Intressant. Ni ser dem som Atlanter.

Adama: Ja, det är vad vi kallar dem. Ni ser på Atlanterna som välvilliga varelser men det var faktiskt invasionen av Atlantis från krigförande utomjordingar som skapade obalansen där, och antingen fick de kännedom om allt eller vägrade att lyda, men många lämnade ön innan den slutligen sjönk. Atlanterna är en blandad kompott, som ni säger. Lemurierna har alltid varit fredliga, och de sinnen som rådde på den tiden på Atlantis såg förstås vårt sätt att leva som underlägset. Så de invaderade också vårt paradis.

Jag: Jag undrar hela tiden varför alla dessa gamla öar är sjunkna?

Adama: Ja. Sorgligt nog är det möjligt att sänka en landmassa på den yttre Jorden. Det finns ingen kärna som fäster i den andra sidan av världen. Era landmassor är bräckligare än ni tror. Återigen, Sharon, handlar det om balans. När en landmassa sjunker, stiger en annan.

Jag: Tja, vi har två som är på väg upp så det betyder att någonting kommer att sjunka?

Adama: Ni kommer att förlora land de kommande åren. Jordens yta kommer att förändras igen.

Jag: Varför?

Adama: Vattnet kommer att stiga. Det kommer att flyttas av den stigande landmassan. Det är helt enkelt så den yttre Jorden fungerar. Gaia arbetar alltid med att återställa ideala förhållanden på planeten. När landmassorna är alltför förstörda, skiftar hon bara dem så att någon sjunker och någon stiger upp. Ni är väl medvetna om att det finns många sjunkna städer under havsytan nu.

Jag: Det är sant.

Adama: Förändring är helt enkelt så som planeten fungerar.

Jag: Är det så i den inre Jorden?

Adama: Inte på det här sättet. Vi är inte på skorpan. Det är mer stabilt i kärnan.

Jag: Intressant. Så vi är i en stor tid av förändring nu?

Adama: Ja, vid slutet av en tidsålder, Fiskarnas Tidsålder. Nu, med förnyade energier som når hennes stränder igen, kan Gaia återgå till sina mer naturliga cykler.

Jag: Intressant.

Adama: Det är intressant. Jag ska gå nu. Du har inga fler frågor och jag vill inte trötta ut dig. Tack för att du låter mig tala till ditt folk.

Jag: Du är mycket välkommen. Jag försöker göra mer men uppstigning kan verkligen vara uttröttande ibland.

Adama: Jag säger adjö.

Del två

Jag: Fråga: Ser du vad som pågår på ytan nu med avseende på Ljusets övertagande av den Amerikanska regeringen och på hur människor över hela världen reagerar på det?

Adama: Det gör jag.

Jag: Kan jag få dina kommentarer, snälla. Och ni därute, det här är hans kommentarer. De lägger inte ut framtiden på den yttre Jorden; det är hans kommentarer.

Adama: Visst är de det. Vid den här tidpunkten (april 2020) har ni en större världsregering som verkligen visar sig löftesrik, emellertid är den delad i två fraktioner. Med er djupa stat, som den fungerade tidigare, fungerade den åtminstone som en enda enhet, om än med många politiker som kände sig ignorerade eller hotade, vågar jag säga, för att de utförde sitt arbete så som kände var bäst. Er regering under kabalen har varit ett maffia-liknande system där hotelser mot andra för att hålla dem på plats var vardag.

Jag: Jag har alltid undrat vilken den sanna historien bakom Gabrielle Gifford är och varför hon sköts i huvudet vid ett offentligt tal som hon höll. Jag har aldrig glömt det och det har alltid förbryllat mig. Jag är säker på att någon gång få veta. I alla fall …

Adama: Ja, det är faktiskt vad jag talar om. Nu har ni en tvåsidig Amerikansk regering där en sida inte kan röra presidenten. Han är väl beskyddad och det sägs inte var han är när han inte är på kontoret, av många skäl. Men han står också under utomjordiskt beskydd.

Jag: Det är bra.

Adama: Vad gäller din fråga, det jag ser är att eftersom regeringen är delad i två, kommer folket också att vara det.

Jag: Ja, så har det alltid varit förut också, med oppositionspartiet som motsätter sig regeringspartiet.

Adama: Men nu försöker båda partierna ta makten, med lagens hjälp eller inte. Reglerna har ändrats, om du inte har märkt det.

Jag: Sant. Du sade att frid är nödvändigt, annars sker ingen utveckling. Vi är långt från fredliga just nu men vi förändras nästan dagligen. Människor har frågan om globalism i ansiktet hela tiden nu med den här pandemin, och eftersom hela världen har ombetts stanna hemma, är det en fråga som påverkar oss som hel värld. Men det finns ingen frid. Människor är verkligen inte fridfulla. Vissa börjar verkligen bli arga när de är tvungna att stanna hemma.

Adama: Det är de. Ni befinner er i tillstånd av förändring just nu och människorna funderar på sina inre frågor med hänseende på några mycket basala ämnen, sådana som att vara kontrollerad och dominerad. För att frid ska råda måste dessa frågor göras offentliga och det sker nu. Det kommer mera, oroa dig inte. Den här oron är inte över än. Ni är fortfarande i processen att få sanningen avslöjad för er och den kommer att vara oroande. Krig kan bryta ut eller kanske inte. Det beror på hur allt hanteras.

Ja, jag hör dig. Krig har förklarats mot människorna med detta virus, med kränkning av era rättigheter och reserestriktioner. Det har dock alltid funnits där. Du inser att om du inte har rätt papper kan du inte ens korsa den gräns du bor en kilometer ifrån.

Jag: Sant.

Adama: Så dessa frågor börjar komma ut till allmänheten, diskuteras och hanteras. Människor börjar komma i kontakt med känslor som varit undertryckta inom dem så länge på grund av sinneskontroll. Dessa blir upplivade och formeras till ett gruppmedvetande eller motståndare. Det kan leda till uppror eller till och med inbördeskrig, eller inte.

Det finns de som redan är medvetna, som är i frid med denna process därför att de redan gått genom denna personliga process och befinner sig bortom den. Det är deras uppgift att hjälpa till att lugna dem som fortfarande befinner sig i den. Det är en orsak till att ljusarbetaren kommit till Jorden – att hjälpa till på det sättet.

Jag: Sant. Jag ser fortfarande inte detta som att vara fridfull. Men jag tror fortfarande att det leder någonstans.

Adama: Just nu är det tillräckligt fridfullt. Det pågår färre krig på den yttre Jorden nu än på lång tid. Människor måste hantera sina känslor runt de nuvarande restriktionerna och eftersom de är hemma kan de inte slåss med varandra.

Jag: Det är sant.

Adama: Jag ser allt bli bra så småningom. Vi ser fram emot att ni visar verkliga framsteg de närmaste tio åren eller så.

Jag: Jag också.

Adama: GESARA kommer att sättas i verket, och alla regeringar kommer att vara med. Alla Djupa-Staten-organisationer såsom FN kommer att göras om eller upplösas. Med införandet av Saint Germains fonder kommer människorna över sina problem med brist. Vi känner redan högre vibrationer komma från ytan. Den har förändrats och blivit mer kärleksfull.

Jag: Det är bra. Man kan aldrig veta sittande i soffan.

Adama: Det finns många människor som hjälper sina grannar, främlingar, hemlösa eller sjuka. Ni ser det. Antingen är det deras jobb eller så gör de det frivilligt. Ni ser mer och mer av det. Ja, människor är arga också, men ilska kan vara en kallelse att agera.

Era regeringar är medvetna om att de sitter på en het situation just nu och hanterar det så bra som de kan. Olyckligtvis är vissa parter tillåtna att gå ut med offentliga påbud avsedda att begränsa, göra sjuka eller döda andra på ytan, och dessa människor måste ni vara medvetna om. Förstå att era regeringar arbetar mot att följa GESARA och att de är medvetna om vad som sägs. De har personal som läser tidningarna och tittar på Nyheterna, och de har människor inplanterade i oppositionspartierna som rapporterar till råden, så att lämpliga åtgärder kan vidtas vid behov.

Jag: Tack Adama.

Adama: Var inte oroliga, läsare, ni kommer förbi det här. Er värld kommer att förändras. Att väcka upp miljarder människor till sanningen om deras liv måste göras långsamt och försiktigt.

www.sharonandivo.weebly.com

Youtube: SharonandIvoofVega

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...