Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 14 april 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 14 april 2020

 

Jag är Judas och det händer mycket på er Jord nu. Det är mycket som kommer fram ur det fördolda. Människor börjar se och förstå att saker och ting inte alltid är som de trodde. Förvirringen kan vara stor hos många och de förstår inte riktigt vad det är som händer i deras värld.

Världen har precis som du sina upp- och nedgångar. Alla nedgångar kan innebära ett visst lidande, men de kan också vara en av de största välsignelserna. Det kan vara då man har möjlighet att växa, att förändra sig och sin värld till ett högre och visare sätt att leva och att vara.

Det är nu ni har chansen, kära Jordbor, att göra något bättre för er själva och den värld ni lever i. Det gäller då att se igenom förvirringen och den smärta som den kanske orsakar er. Var stilla och iaktta det som händer utan att på något sätt döma det som bra eller dåligt. Bara registrera det som händer och var glad över att något nytt nu kan komma in. Något som är klokare och visare än det omedvetna jag eller den omedvetna värld som ni hittills har levt i.

Det är nu ni måste föra in kärleken i ert liv och i er värld. Det är nu ni behöver stå stilla i er egen frid och med trosvisshet följa den ledning som ni har inom er. Inom denna sfär finns det ingen rädsla och ej heller något dömande. Använd friden och kärleken som vapen för att vinna den strid som utspelas på Jorden idag. Allt annat tar egot över. Var försiktig med att döma dina medmänniskor, ni är alla sammanbundna i det kollektiva fältet, och ni har alla lagt era skatter där både de rena och de orena. Var i stället den vackra och visa människa som du innerst inne är och hjälp till att hela din värld med de rena energier som brinner inom dig. De vill nu stråla ut genom dig för att hela både dig och din omvärld.

Ljuset är här nu, kära människor på Jorden. Ljuset är här, sträck ut din hand och fånga ljuset, låt det leda dig steg för steg nu, så att en ny vacker gryning kan bada i ljus. Din Fader kallar på dig och håller ljuset högt så att du ej må gå vilse.

Lyssna inåt nu, kära Jordbor, det är det viktigaste som ni har att göra idag, det och att följa den ledning som ni har inom er.

Det är många som har en stor möjlighet att vakna nu, det är många som ser sig yrvaket omkring. Var nu en förebild för era uppvaknande bröder och systrar. Visa dem vilken väg som det är bäst att gå. Kärlekens och medkänslans väg är den enda väg som kan ge lindring för det som ni just nu upplever och som ni har svårighet att ta till er och förstå.

Jorden har varit i krig många gånger och utstått många fasor. Det är dags att stiga fram med kärlekens budskap och bringa fred på Jorden för både människor och djur. Ni kan göra det. Ni kan åstadkomma det. Ni har allt ni behöver inom er själva. Ägna en stund varje dag åt ert stilla rum och hämta den kraft och energi ni behöver för att stå kvar i ljuset och vara den lysande fackla som Jorden och er värld är i så stort behov av idag.

Gud er Fader är med er varje dag och evinnerligen.

Vi står vid er sida och inger er hopp och frid. Ni är så väldigt älskade.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...