Adama

Adama, 4 januari 2015

Via: James McConnell

 

 

Detta är Adama och jag kommer till er från vårt älskade Telos. Jag, den Höga Prästinnan av Telos, har observerat er och väntat på detta tillfälle under en väldigt lång tid, precis som många av mina bröder och systrar. Och vi har arbetat hängivet med att föra fram de förändringar som kommer att ske för mänskligheten. Tillsammans med våra bröder och systrar ifrån ovan, från alla de som kommer ifrån de himmelska skyarna, vi har arbetat med att hjälpa till att få fram de många förändringar som kommer att äga rum på denna Jord, kommer att bli en del av denna Jord, kommer att bli en del av mänskligheten igen.

 

Under så lång tid upplevde vi dessa högre vibrationer, ni och vi i Lemurien, i Moderlandet Mu, denna upplevelse av att leva i ett förenat medvetande där det inte fanns något som kunde ansätta personligheten vid den tidpunkten. Men som ni vet genom många olika sätt och medel föll de Mörka Tidsåldrarna över Jorden. Och ni håller precis på att komma ut ur dessa mörka Tider och tillsammans med oss kommer ni att stiga ur den ihop.

 

Det är vad detta meddelande handlar om just på denna dag som jag levererar det till er. Det är meddelande som handlar om hopp. Det handlar om att se fram emot de ljusa tiderna som är framför oss. Det är ett meddelande om uppdykande. Det är vi som skall dyka upp till ytan än en gång. Under alldeles för lång tid har vi hemlighetsfullt fått gömma oss här under ytan borta ifrån de spanande ögonen. Från dem som skulle vilja göra allt som stod i deras makt för att lägga sig i vår tillvaro och föra sitt mörker in i våra liv. Men det var förstås aldrig meningen att hända så vi var tvungna att hålla oss undan ifrån människorna på ytan.

 

De utav er som nu skulle vilja förena er med oss, att vara med oss, den tiden kommer att komma när det kommer att vara möjligt för er att vara i vår miljö, men inte i ert tredimensionella tillstånd. Det kan inte ske. För ert vibrationella tillstånd i illusionen skulle inte kunna klara av de högre energierna. Ja, ni kan höja er vibration och det har gjorts många gånger förut för att någon skall kunna komma och hälsa på. Många gånger kommer de och hälsar på och stannar. Andra gånger är det för mycket och de driver tillbaka till ytan igen.

 

Men jag är här för att tala om för er att det inte handlar så mycket om att ni skall komma hit och vara med oss, som att vi skall komma och vara med er. Vi kommer till ytan. Först i små grupper, men när energierna ökar kommer vi komma alltfler till er. Precis som de uppifrån, de som ni kallar Galaktikerna, kommer också att vara med er. Och det har sagts förut genom denna inom denna grupp att sådana tillfällen kommer att ske när era bröder och systrar uppifrån kommer att förena sig med er. Precis som när det gäller oss, era bröder och systrar underifrån, som också kommer att förena sig med er. Och vi kommer bokstavligen att stå på er tröskel. Ni kan ta det både bokstavligt och bildligt. Vi kommer att stå på er tröskel. Och de många grupperna på planeten samlas för att fortsätta att höja vibrationerna, fortsätta att sprida ljuset, kommer även att vara dem som attraherar oss till sig. Det är nära nu. Dessa firanden som det har talats om, de har vi förberett. Och det är inte så mycket längre nu, för de av oss, för alla av oss, att vara med er, inte bara själsligt utan också i fysisk förståelse.

 

Men arbeta nu. Arbeta var och en av er med att höja er egen vibration. Gå inom er och hitta den där kärnan av er själva och när ni hittar den uppmärksamma era vibrationer och hur ni kan höja dem på en medveten nivå. Och då ni höjer er vibration och alltmer börjar använda er av dessa redskap som ni har fått med er, ert Hjärtcentrum, ert Tredje Ögas centrum, alla de som arbetar med kristaller och arbetar med energi.

 

Börja alltmer nu när ni höjer er vibration, att arbeta på att behålla den. Närhelst ni känner den där känslan av depression, känslan av nedstämdhet, bli medvetna om det och höj er själva omedelbart. Ni kan inte låta er själva vältra omkring i de lägre dimensionerna, de lägre vibrationerna. Det är dags nu att höja er själva över alla dem runt omkring er som tenderar att hålla er tillbaka. Det är för att ni håller er runt dem som fortfarande verkar vid dessa lägre vibrationer, fortfarande verkar inom illusionen och vad gör det er om inte håller er kvar allt hårdare i illusionen. Håll er bland dem som arbetar med att hålla dessa högre vibrationer, var mer runt den typen av människor, Ljusarbetare. Detta kommer i framtiden att leda till en mer gemensam livsstil.

 

Detta är mitt budskap denna gång. Vet att vi skall komma! Vi kommer att vara med er. Ni kommer att vara med oss. Och precis som förut kommer vi att vara tillsammans och hålla varandra i händerna, omfamna varandra. Men denna gång istället för att säga hejdå, goodbye, adieu, kommer vi att säga att det är underbart att vara med er, våra bröder och systrar igen. Det är underbart att vara i er närhet igen, för vi har varit åtskilda alldeles för länge.

 

All min frid och kärlek till var och en av er då ni fortsätter att arbeta för allt vad ni planerat för, allt ni har kommit hit för att göra. Den tiden är nu inne. Det är dags att vakna upp till era sanna jag. Tillåt det att skapas till sitt varande.

 

Jag är Adama.

 

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...