Aisha

En kort uppdatering av energierna

8 januari 2015

Aisha North

 

För tillfället, har så mycket som behövde ändras förändrats, och så mycket har ändrats, som återigen kommer att påskynda förfarandet avsevärt. För ni är en formidabel grupp av varelser kära ni, en som aldrig stannar när det blir tufft och en som aldrig upphör att driva på ännu längre, än de i förväg uppsatta målen. För ni är alla ivriga att sätta er själva på prov på mer än ett sätt, och som sådana, finns det bokstavligen inga gränser för vad man kan göra, som återigen tydligt visades i natt. För då samlades ni tillsammans i vad som bara kan beskrivas som en mycket framgångsrik grupphändelse som återigen gav den rätta knuffen i förfarandet på ett sådant sätt, att ni lyckades koppla ihop ett verkligt tåg av sammanhängande energimässiga spolar som i sin tur kommer att fungera som förstärkare till hela den tillgängliga samlingen av energi som ni har till ert förfogande.

 

Nu talar vi i invecklade termer igen, men låt oss bara säga att det ni åstadkommit var ingen dålig bedrift, och det ni åstadkommit var också bortom och ovan vad som förväntades vid denna tid, och, vi berömmer er alla för detta. För inte nog med att ni tillsammans lyckades skapa en annan viktig passage genom etrarna, ni lyckades också förmedla ett budskap till de högre sfärerna att ni som kollektiv är mer än redo att kliva upp, inte bara en, utan två pinnar på den energimässiga stegen, och detta ni gjorde på en formidabelt sätt.

 

Återigen kommer inga detaljer att ges om detta här, men ni kommer alla att informeras ingående på ett mer direkt sätt för att precisera vad er roll i detta har varit. Faktum är att många av er har fått era uppdateringar redan, men som vanligt händer detta på en plats i ert eget medvetande som ni ännu inte har tillgång via de mänskliga delarna av er medvetenhet, för att uttrycka det enkelt. Med andra ord, ni kan fortfarande känna att ni är “kvar i mörkret” om ni söker efter vissa medvetna minnen av vad ni har tagit del av, men på samma gång, kommer ni alla på något sätt att känna ett eko av denna monumentala händelse som skallar i hela ert varande på ett eller annat sätt. Och kom ihåg, dessa ekon kan också tjäna till att förvirra er ibland, för det sätt de rör sig genom ert varande kommer att vara på ett vågliknande sätt, porlande ut i alla riktningar med olika hastigheter, så att informationen i sig kan vara svår att ta på, bokstavligen talat. Hur som helst, ta detta som en bekräftelse på att gårdagens händelse var en av de mer viktiga som gjorts av detta underbara kollektiv av lysande själar under den senaste perioden, och det är också något som kommer att få långtgående konsekvenser framöver.

 

För ni har bokstavligen multiplicerat er insats och er prestation genom att göra vad ni gjorde, och som sådan kommer banan framåt återigen förändras, inte bara hastigheten utan också dess kurva. För detta är inte en “rak och smal” stig ni reser på som vi har sagt tidigare. Det är i själva verket ett vibrerande fält som ger er en hel del utrymme för att besluta på vilket sätt, i vilken hastighet och i vilken grad ni väljer att styra det på, och för att sammanfatta det, har ni gjort mer än bra val på alla sätt . Så än en gång gratulerar vi er alla till en uppgift som är bra gjord, och än en gång framför vi tacksamhet mot er alla på All Skapelse´s vägnar. För ni är verkligen lysande, de som inte kommer att ta den långa och slingrande vägen, utan ni föredrar snarare den väg som ger er maximal fart vid varje given tidpunkt. Så än en gång säger vi att, ge er själva en klapp på ryggen och ta lite tid att försöka njuta av era prestationer, men förstå samtidigt att återigen har ni inte mycket tid att vila på lagrarna. Men som ni har visat bortom all skugga av tvivel nu, så har ni inte kommit hit för att vila på någonting, allra minst några välförtjänta lagrar.

 

För ni är här för att göra det som krävs för att väcka allt till liv, och som sådant, kommer det inte att dröja länge för någon av er innan ni får chansen att sätta tänderna i ännu en saftig bit av medskapande. För nu är ni upplyfta att gå framåt, och fontänen av ljus inom er är redo att bryta fram i all sin makt, och det kommer inte att dröja länge innan ni får en ny chans att glänsa ännu ljusare än någonsin tidigare. För kom ihåg, att ju mer ni samarbetar med dessa energier, desto mer kommer de att strömma ut och så kommer era gemensamma ansträngningar att vara ännu mer effektiva. Och så fortsätter det, i en allt bredare spiral av upplysning som kommer att lyfta er alla högre och låta era andar sväva längre och längre bort. Så låt er kropp ha lite välförtjänt vila, och låt er ande fortsätta att lyfta er fantasi till nästa nivå, och nästa och nästa efter det. För nu finns det inga gränser för något eller någon, och när man ser på det, är ni alla redo, villiga och kapabla att hålla ljuset evigt fritt flödandes och in i evigheten.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

You may also like...