SaLuSa, 9 januari 2015

SaLuSa

9 januari, 2015

Kanal: Mike Quinsey

Det finns tecken överallt omkring er som pekar på en period av enorma förändringar som ni genomgår, och gamla problem som har plågat er under årtusenden kommer till sin spets. Mänskligheten konfronteras med förhållanden som ej kan tolereras, och de kommer att fortsätta tills att ni tvingas ta er ann dem. Fredliga lösningar kan hittas, men det kräver en vilja hos de som leder er att söka efter mer acceptabla och hållbara lösningar. Ni kan inte längre fortsätta på de gamla sätten, och i en del länder kommer det att krävas ett nytt ledarskap som kommer fram för att leda människan mot fredliga och acceptabla svar. En del av riktningsändringarna kommer från er, folket, som har mycket större makt än ni tänker er. När tankeformen av förändringar växer till sig blir det ett kraftfullt redskap som påverkar hela den mänskliga befolkningen. Scenen har gradvis blivit satt under många år då ni har fört er i en annan riktning än de gamla sätten av konfrontation. Fred finns i många människors sinnen då de har tröttnat på bristen av ledarskap som skulle ändra kursen mot en av fredliga förhandlingar. Det kommer, men som ni säger ”det är svårt att göra sig av med gamla vanor”.

Nu är det en tid för er att hålla ert fokus på era personliga mål, och ni bör vid det här laget veta precis vad det är. När ni är förankrade på er väg kommer ni att känna fulländning och bli opåverkad av händelser som pågår runt omkring er. Livet kommer att flöda mjukt och ni kommer att inse att även om ni är en del av den stora helheten så är ni fortfarande väldigt mycket en individuell själ som följer sin egen väg. Det finns dock andra som följer en liknande väg och tidvis kommer ni att dras till varandra. Det pågår i själva verket en separering mellan de som är redo att stiga upp och de som inte kan lyfta upp sina vibrationer. De kommer att lära sig mycket från sina erfarenheter som kommer att hjälpa dem växa och gå framåt snabbare än tidigare. Själar av liknande vibrationer har en tendens att hålla ihop, vilket får dem känna sig bekväma med likasinnade.

Vad som ligger i framtiden är oändliga avslöjanden om er historia i den nuvarande cykeln, vilken nu kommer till ett slut. Ni kommer att få lära er hur ni har hållits tillbaka av de mörka, och så många framsteg har gömts från er som skulle ha lett till en mycket högre levnadsstandard. Det har främst att göra med er levnadskvalitet, vilket har hållits i ett tidlås, annars kunde fri energi ha löst så många av era problem och omedelbart höjt er upp. Det kommer dock gå snabbt att ge er framstegen som ni har förnekats, och botandet av kroppens alla krämpor kommer till slut att leda till ett liv med perfekt hälsa. Det är på grund av att det finns en högre vibrationsnivå vid vilken de lägre inte längre kan existera.

Vi är väl förbereda för tiden som ligger framför oss när vi kommer till er, och ett antal avancerade teknologier förbereds för ert användande. De kommer att påskynda era framsteg in i den Nya Åldern, och samtidigt hjälpa rena Jorden och hennes Oceaner från år av missbruk och försummelse. Det finns mycket arbete att utföra, men modern teknologi kommer att kraftigt reducera tiden som behövs för dessa projekt. Renandet är vår huvudsakliga prioritet och när det väl är fullbordat så kan resten följa mycket lättare. Var säkra på att vilka motgångar ni än utsattes för i början så kommer ni inte att gå miste om något, och har i själva verket allt att gynnas av. Så var snälla att inte bli förtvivlade oberoende av erfarenheter ni genomgår i de tidiga stadierna, allt kommer att utvecklas till er tillfredsställelse.

Såsom era forskare har funnit så har vi en del av våra baser på havsbotten, men långt från ert räckhåll och vid djup där ni inte kan överleva. Som ni har lagt märke till så kan våra skepp flyga in och ut med lätthet utan några negativa effekter, då kraftfältet runt omkring dem är deras skydd. Som ni har också har lagt märke till så kan vi också lägga en sköld av osynlighet runt dem, vilket förklarar varför vi ibland försvinner från er radar, eller bortom ert synfält. Som individer kan vi också lyfta våra vibrationer så att vi kan gå igenom materia, och göra oss själva helt osynliga om vi tycker det är nödvändigt. På så sätt kan vi närvara vid dessa ”hemliga” möten som de mörka håller. Våra teknologier är mycket mer avancerad än era och de mörka bör följa rådet att hålla sig borta från dem.

Det är vår intention att introducera er till nya idéer och teknologier så snart som det är lämpligt, men vår första prioritet är att rena er Jord. Vi vill sedan etablera en livsnivå som innebär att ingen lider brist på grundläggande behov för ett tillfredställande liv. Skillnaderna mellan olika regioner på Jorden är ganska fantastiska, då en del liv fortfarande existerar under vad som bara kan beskrivas som primitiva förhållanden. Det har absolut försett de mest extrema förhållandena som mänskligheten kan förväntas att överleva i. Detta har dock gett många utmaningar för mänskligheten, och mänsklighetens motståndskraft och förmåga att övervinna dem har påvisats gång på gång. Dessa dagar kommer nu till ett slut då den Nya Åldern har etablerats och ni kommer gradvis att lämna dem bakom er.

Detta år bör ge er en klar indikation då det gäller vilken riktning det hela går i, och framstegen kommer att påskyndas då inblandning i ert öde inte kommer att tillåtas. Vi förväntar oss stora händelser som hitintills har hållits tillbaka, och ni kommer inte att tvivla på att framstegen in i den Nya Åldern har tagit fart. Det är en historisk period att vara vid liv i och uppleva och ni är absolut privilegierade att få denna chans. När ni väl går in i den Nya Åldern kommer ni dock att vara så upptagna med allt som händer att ni snart kommer att lägga era tidigare erfarenheter bakom er. Kom ihåg att vad som händer på Jorden är de mörkas sista försök att påtvinga er deras vilja. De kommer inte att lyckas, men i deras process av att försöka så kommer de att lära sig många lektioner från sina erfarenheter.

Jag är SaLuSa från Sirius och hoppas ni delar vår spänning inför förändringarna som äger rum. En del av dem är inte uppenbara men fortsätter att ske då grunden för dem är lagd. Ni kan vara säkra på då det börjar bli säkrare att göra öppna kontakter så kommer så att ske eftersom vi naturligtvis behöver många kontakter på Jorden för att utföra vårt arbete. Jag lämnar er nu med kärlek och välönskningar från personalen från vårt skepp som har stort intresse av era framsteg.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...