Adama – arbetet med tallkottkörteln, 1 juni, 2023

Adama – arbetet med tallkottkörteln
2023-06-01
Arbetet som görs idag med tallkottkörteln är globalt, och alla människor på jorden upplever en ökning av intuition och en ickeverbal kontakt med andra människor och riken. För vissa är detta skifte oroande; för andra är det svaret på en bön. Nu är värdefull kontakt lättillgänglig med hela självet och de olika former av andlig information som finns i Akashic-registret, och i de levande bibliotek som finns i planetens eteriska världar.
Faktum är att termen kanal eller medium snart kommer att sluta existera, då alla kommer att ha förmågan att kommunicera och få kontakt med alla världar. Tänk er ett liv i en värld där alla är andligt vakna. Vi är tacksamma för de som frivilligt anmält sig för att tjäna mänskligheten som sanna kanaler för ljuset; denna tjänst bidrar i hög grad till mänsklighetens andliga uppvaknande.
Kanalisering, som blivit alltmer vanlig de senaste decennierna, kan jämföras med en fyr som lyser upp vägen för en sovande mänsklighet. Trots detta ser vi denna tjänst som en tillfällig fas i mänsklighetens andliga uppvaknande. Tiden kommer snart då alla blir sina egna ”fyrar”, och återfår de färdigheter och gåvor som redan finns i hjärtat.
Om några år kommer de som förblir inkarnerade på planeten att vara helt telepatiska. De som har hjälpt mänskligheten som kanaler kommer fortsätta sin tjänst på ett annat sätt.
Denna ökning av aktivitet i tallkottkörteln motsvarar ökningen av vibrationer i det heliga hjärtchakrat. Dessa två energicentra som arbetar tillsammans, låter ökningen av tallkottkörtelns aktivitet fortgå i vibrationen av Gudomlig Nåd. Utan balansen av kärlek, medkänsla och sann respekt för det heliga hos andra, skulle den ökade mängden information kunna manipuleras av det mänskliga egot, och evolutionens gång kunna hindras ännu en gång.
I alla civilisationer som kommunicerar icke-verbalt, är totalt stödjande och kapitulation till det högsta bästa av helheten nödvändig. Det måste vara de högsta nivåerna av interpersonell vård och sanningssägande. Alla måste hedra det individuella hjärtats integritet, för att denna nivå av kommunikation ska vara verkligt öppen och effektiv.
Den information som tallkottkörteln får måste alltid bekräftas av hjärtat. På så sätt är det sanna sinnet det sanna hjärtats tjänare, och möjligheten för samhället och den Gudomliga Nåden på planeten får näring.
Hypofysen har en annan roll i utvecklingen av människokroppen. Det mänskliga endokrina systemet har varit ett förråd för många av de begränsningar som läggs på människor under upplevelsen av dualitet och separation. Sanningen är att uppkomsten av autoimmuna sjukdomar, har ett direkt samband med den långvariga sorg som många själar har upplevt genom dessa känslor av separation.
Men hypofysen frigörs nu från sina begränsningar, och den fysiska kroppen kommer återigen att kunna regenerera och reparera sig själv till fullo genom energierna.
Återigen, energin av medveten intention ger utgångspunkten för dessa förändringar. De förstärkta organen i människokroppen kommer att fortsätta reagera mycket kraftfullt, när de informeras av individens medvetande. Det mänskliga systemet är komplext, och två organ kan inte hållas separerade från de andra. Mycket arbete måste göras på individuell basis för att detoxa och ge näring till kroppens alla organ.
Kommunikation med organens funktion för att avgöra vad som är bäst för varje individ, är ett rekommenderat steg. Konsultation med en energispecialist, healer eller kroppsterapeut är starkt rekommenderat. Det finns nya energiverktyg på väg upp till ytan, som kommer att förändra hur ni behandlar fysiska, mentala och emotionella obalanser. Leta upp dessa och använd dem. Nu är det dags för alla att på den djupaste nivå erkänna vilken sann gåva människokroppen är.
Era uråldriga skrifter som hänvisar till kroppen som ett tempel för det Gudomliga, var korrekta. Ert medvetna deltagande i kroppens läkning och transformation, är vad som gör att ni kan skapa de kroppar ni önskar leva i.
Från Telos Bok 2 av Aurelia
Och tilläggas bör att den viktiga tallkottkörteln kalkas igen av FLUOR.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *