Adamus via Kerstin Eriksson, 8 augusti, 2022

Adamus
Via Kerstin, 8 augusti 2022
Jag älskar er, jag är Adamus!
Många säger idag Adam, och det är så ni känner mig.
Ja, jag är Adam från Eden.
Och det var länge sedan, men ändå är det här och nu.
Och hur kommer det sig?
Tid. Tid och hur tid fungerar!
Vad är tid?
Tid är både lång och linjär, men den är också cirkulär.
Det finns många sorters tid.
Och ändå är allt här och nu.
Eden var i en annan dimension, och inte i den tredje dimensionen.
Eden var i den sjunde dimensionen, och tro det eller ej, men ni är på väg mot denna energi.
Allt är energi, en stol är energi, solljuset är energi, era ord är energi, era tankar är energi.
Era kroppar är energi, ett litet snäckskal på stranden är energi och det fortsätter och fortsätter.
Allt som någonsin har funnits är någon form av energi.
Men den enda energi som varar för evigt är: kärlek.
Om ni förblir i energin här och nu, tillsammans med ert hjärtas tacksamhet – kommer ni att nå många dimensioner.
Att vara tacksam är nyckeln till kärlek och evighet, och de högre dimensionerna är enbart baserade på kärlek.
Varje steg ni tar är en lärdom, som också jag har lärt mig under alla olika liv jag har levt. Och allt som återstår är kärlek.
Vad ni gjorde för kärlek finns kvar! Vad ni skapar med kärlek finns kvar! När ni älskar er själva är ni i ert hjärtas lycka, i tacksamhet över att existera.
I tacksamhet ligger allt viktigt: kärlek.
Jag älskar er!
Adamus
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...