Lord Adama via Christine Meleriessee Hayden, 19 maj

AdamaGG

Christine Meleriessee Hayden ~ Walking Terra Christa ~ reflektion i er spegel ~ Lord Adama Talar

 

Hälsningar Mina käraste,

Aluna, Aluna, Aluna.

Mitt hjärta ansluter till var och en av er under denna mirakulösa kväll efter Wesak-energierna, vilka fortfarande pågår. På grund av dörren ni gick igenom, kan ni processa de ämnen som ni håller på med. Dessa ämnen som kommer in i er fysiska kropp, skulle mycket väl kunna vara högre accelerationsenergier.

Hur känns det för var och en av er?

Hur känns det inom er personligen?

Vad tycker ni om det ni har tagit in i er själva, accelerationen som gör att ni tar emot, och ändringarna ni går igenom?
Dessa faktorer måste alla beaktas vid denna mest viktiga tid.
Under hela denna månad, kommer accelerationen att gå in i djupare utrymmen hos vissa av er. Eftersom det energetiska utbytet, som inträffade hos planeten, nu kommer att skapa en efterklang av energier. Därför är det viktigt för var och en av er att förstå, vad ni upplever i era egna system.
Att förstå vilka ni är från stund till stund, upplevelsen, och tillåta er själva att gå till djupet av dessa energier, som är av största vikt nu. Det är viktigt att hela tiden vända energierna som kommer från era Högre Själv, i ert Hjärtas Essens, för att underlätta processen av att veta vad som är ert, och vad som inte är ert.
Globalt, kan många förändringar förekomma vid denna tid. Det är viktigt att verkligen hålla er grundade. Er grund förändras genom varje accelererande ögonblick, och ni kommer att uppleva att ni kommer åt nya delar av er själva, jämfört med innan. Det som händer under denna resa, är att ni kan gå igenom många olika delar av tankeprocesser, eller känslor; ni kan påskyndas i fråga om vad ni känner. Ni kan påverkas fysiskt i accelerationen, och andra faktorer som ni har att göra med kommer fram, som behöver rensas och tas bort. Detta är alla viktiga saker att tänka på.
Det finns många variabler för er alla, eftersom processen av att vara på denna väg leder fram till förmågan att förstå sig själv. Det spelar ingen roll vad någon annan går igenom. Var och en kommer att uppleva det på helt olika sätt. Det är viktigt för er att hålla fast vid vilka ni är, och att föra fram de Gudomliga Essenserna som ni vill ha, vilka kompletterar er fysiska kropp och hjälper er genom förändringarna.
Vi har talat om lagen om motsvarighet, och jag tror att jag har sagt tidigare att det är perfekt timing för att förstå den universella lagen, på en personlig basis, genom att uppleva Wesak. Oavsett vad ni än går igenom personligen, är det spegeln ni skickar tillbaka till JAG ÄR-Närvaron, som sedan kommer tillbaka till er igen.
Ni måste tänka på det på det här sättet. Om ni går igenom utmaningar, med bristande förståelse, eller är upprörda över vissa delar som händer i era liv, då kommer den energin att gå utanför er själva; den kommer sedan tillbaka till er.

Det är viktigt när dessa förändringar inträffar, att ni tar er tid att reflektera över vilka ni är – vilka ni kommer att bli.
Vill ni uppleva denna energin just nu?
Vill ni tillåta att energin går utanför era fysiska själv?
Om ni var en utomstående person skulle ni vilja ha energin som ni skickar ut?

 

Det är spegeln, och att förstå vad spegeln representerar är mycket viktigt.

Just nu går ni alla igenom en period av justering. Efter Wesak, inträffar det alltid en rörelse av eufori från den vackra meditationen. Vad kan meditation göra för er? Vad kan denna händelse göra för er som själ, som finns inom er kropp, då dessa energier kommer in för er egen personliga upplevelse. Det inre kommer att ändra det yttre; ni kan inte pusha på denna frekvens, ni måste låta den växa inom er.

 

Hur kan vi bäst få igenom denna process och inte låta det fysiska sinnet ta oss över?

Till exempel, när ni ser den 3-dimensionella processen av dualitet, som pågår i omvärlden, måste ni stanna upp och andas och vara inom er själva. Om ni stundtals känner agitation, frustration eller känslor som inte passar på en högre nivå, då måste det åtgärdas. Då tar energin er till en djupare del av er själva. Det är den lärdomen ni går igenom. Varje ögonblick ni reflekterar inom er och vad ni upplever, så behöver ni vara era egna bästa lärare, era egna bästa coacher.
Genom att säga till er själva, ”är detta något som jag bearbetar eller är det utanför mig? Har jag drabbats av några lägre energier; var har jag varit; vad har jag gjort?

Om ni upptäcker att ni inte har kommunicerat med andra, eller varit någonstans utanför ert eget utrymme, så är energin er egen. Då måste ni gå djupare in i den. Man tar vad man har lärt av erfarenheterna från Wesak, och denna kraftfulla måne som kommer, och låt det gå djupare inom er själva. Öppna upp den. Tillåt energierna att tas bort; lösas upp, så att ni kan hitta glädjen ni önskar finna. Detta gör att ni kan vara spegeln av er JAG ÄR-Närvaro och inte spegeln från era lägre fysiska själv.

 

Sa jag att det här var lätt? Nej, naturligtvis inte, särskilt inte att hantera i er värld.

Så ni måste hitta stunder under dagarna eller veckorna, och verkligen centrera er själva, på ett ställe där ni känner glädje, känn energin som ni kommer in i så att ni verkligen förstår hur det känns att vara i glädje, och hur det känns när man inte är det. Målsättningen bör vara där ni vill vara. Det är en steg-för-steg-process, och ibland verkar det som om stegen är mycket små, pyttesmå, men det är på detta sätt ni måste ta itu med det ni går igenom. Annars kan ni missa något som är viktigt.
Eftersom denna måne handlade mycket om en dörröppning, så betyder det att öppningen är här, så att ni kan gå igenom denna dörr, och med den resan kommer de delar som behövs för att en djupare läkning ska kunna uppnås. Ni kan inte gå igenom dörren utan att ta bort de delar, som har stoppat er tidigare från att gå vidare.
Det är skönheten i det. När ni upptäcker att ni inte varit stabila på mycket länge, och sedan händer det något, det är tillväxt. Det är den potentialen som sker inom era fysiska själv, och ni måste göra de nödvändiga förändringarna för att gå igenom en annan dörr. Men ni måste göra det med lätthet och grace.
Denna vecka tillåts de Blågröna energierna av 9:e Strålen att hjälpa er att känna den glädje och attraktion som den representerar, även om ni känner att ni inte vill uppleva det, eftersom saker och ting rensas ut från er. Det är då ni måste gå djupare in i denna stråle. Eftersom Lady Nada representerar tillståndet av att lösa energi, och sedan omfamna glädjen; Moder Maria representerar hopp, och frambringar essensen av ”ja, det kan göras.”
Vad händer när ni är i mycket känslomässiga tillstånd, kanske gråter, eller knappt kan andas, eftersom intensiteten i energin är överväldigande? Vad händer när någon omfamnar er? De behöver inte säga något, men när de lägger sina armar runt er för att stödja er i det ni går igenom, blir energin ibland starkare. Har ni någonsin själva varit med om, eller upplevt när någon annan går igenom något känslomässigt och säger, ”jag kan inte prata om det just nu för då kommer jag att börja gråta.” Det är för att personen tar emot omsorg och stöd, och rensningen som måste utföras intensifieras.
Att ta hjälp av den 9:e Strålen av Glädje och Attraktion, kommer att bidra till att känna skönheten och stödet som behövs. Ja, den kan intensifiera frigörandet av energier, men den kommer också att hjälpa er att gå igenom utmaningen, för att hålla kvar glädjen och hoppet i era hjärtan.
Mitt hjärta är öppet för var och en av er vid processen ni går igenom, eftersom den är enorm och utmanande. Utmaningarna kommer att fortsätta, men vi är alla här för er och för varandra, eftersom vi alla accelererar just nu i denna tidsperiod.

Jag ger er alla mina välsignelser.

Jag är Lord Adama, Överstepräst på Telos

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Walking Terra Christa is holding a two-day workshop to prepare for the energies of WORLD INVOCATION DAY which takes place during the full moon of Gemini, May 21st, 2013. WORLD INVOCATION WORKSHOP will take place on Friday, May 20th and Saturday, May 21st. We will be holding a ceremony for World Invocation Day on Sunday, May 22nd which is an Open Tele-Conference available to the public (details shown on the workshop page).

© 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery.
WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara). Use for commercial websites, blogs and any printed or written reproduction requires written permission. Rights are granted to repost this information electronically on your non-commercial website or blog as long as you include this copyright statement and THIS IMPORTANT BUTTON LINK:WE NEED YOU! PLEASE VISIT IAMTHE144.ORG IF YOU LOVE THE EARTH AND WANT TO HELP RAISE THE PLANET’S VIBRATION!

 

 

Du gillar kanske också...