Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 7 augusti 2022

 

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel

7 augusti 2022

Att Släppa Taget in i Ljusets Kraft

Släpp alla behov av att klamra er fast vid status quo. Ni ombes släppa taget in i Ljusets kraft, vilket tillåter er att leva i er Sanning.

Kära Ni,

Det är en ny tid. Det är ett nytt ögonblick. När ni klamrar er fast vid status quo, klamrar ni er fast vid hur saker var förut. Ibland känns det tryggare att hålla sig till det gamla sättet. Förändring kan vara skrämmande, men ändå, förändras inte er värld hela tiden? Genom att hålla fast vid status quo, klamrar ni er fast vid hur något brukade vara, när ni har makten att förändra det till något bättre, i detta ögonblick.

Det finns enorm kraft i era tankar. En tanke är som en bön för universum, där ni ber om det ni vill ha. Om era tankar är omedvetna, om rädsla spelar en stor roll i det som pågår i ert sinne, så ber ni faktiskt om att få de saker som skrämmer er att komma in i ert liv.

Rädsla är en del av status quo och den största rädslan förefaller vara för det okända. Men det är inte möjligt att alltid veta precis hur det kommer att bli. Ni ombes att släppa er rädsla och låta kraften i Guds ljus vägleda, nära och beskydda er.

Att släppa taget är en process ögonblick för ögonblick. Det är att överlämna sig till livets flöde. Ni ombes att släppa taget in i ljuset, vilket är flödet av Gud som rör sig inom er i varje ögonblick. Den Gudomliga Närvaron är den enda konstanten i förändringens mitt. Detta är en sanning ni kan förlita er på. Är inte ljusets kraft och kärlek en större attraktion än rädsla och tvivel? Det är er anknytning till att aldrig förändra något som håller er tillbaka.

Fråga helt enkelt bara tydligt efter vad ni vill ha från den Högre Makten och Änglarna. All hjälp ni behöver finns tillgänglig för er, bara ni frågar. När ni är fria från gamla rädslor och anknytningar, kommer ni att känna till friheten och glädjen i er sanning. Er sanning är det som alltid gör er lyckliga, och detta är alltid Gudomlig Vilja för er – Gud vill att ni ska vara lyckliga.

Be om att få leva i ljuset av er sanning. Vet att ni alltid är gudomligt vägledda. Be om hjälp att släppa rädslor som inte längre tjänar er. Låt Änglarnas nåd arbeta genom er, vetande att ni är djupt älskade.

Kom ihåg detta meddelande från Ärkeängel Gabriel idag:

Släpp alla behov av att klamra er fast vid status quo. Ni ombes släppa taget in i Ljusets kraft, vilket tillåter er att leva i er Sanning.

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...