Aisha North, 24 mars 2015

En kort uppdatering om energierna

Via Aisha North

24 mars 2015

Ni kanske redan har märkt att den pågående omfördelningen av den energetiska massan inte kommer att avta. Det här är inte något tillfälligt, utan en permanent övergång från det gamla till en alldeles ny sfär, en sfär som är långt mer storslagen än vad ni hittills har upplevt. Den här förändringen kommer att få själva marken under era fötter att framstå som lika ostadig som allt annat, och det med rätta, för det här handlar inte om att bara förändra utseendet på något, utan en omvandling som går hela vägen in till kärnan.

Detta är en dramatisk omvandling som pågår i hela er energetiska miljö, och den är långt mer djupgående än något annat ni kan se från ert yttre perspektiv. Det kommer att vara som om själva marken ni går på kommer att kännas mindre säker, på grund av att er fysiska kropp ännu inte har tonat in sig till dessa nya jordströmmar som håller på att återinföras på er planet.

För den här planeten som ni lever på har nu ändrat sin frekvens på ett sådant sätt att det kommer att påverka allt och alla. Och de som kommer att känna av det mest är de som lättast kommer i samklang den, och de som är längst ifrån att känna av denna nya frekvens. Med andra ord kommer denna förändring att vara enormt fördelaktig för alla dem som har valt att liera sig med det nya energetiska fältet omkring dem, genom att välja att ta in dessa nya frekvenser från allra första början.

För ni uppmärksammade alla de preliminära kallelserna som kom, och ni stod alla redo att nå den högsta toppen av den våg, som alldeles nyligen anlände till era stränder . Medan det för dem som bokstavligen struntade i uppmaningen att vakna upp ur sin slummer, kommer den dissonans som skapas på grund av skillnaden mellan basfrekvensen och den frekvens som er planet vibrerar till nu, att bli enormt kraftfull.

Än en gång säger vi; förvänta er det oväntade och vet att det oväntade kommer i alla möjliga skepnader och former, och i varenda nyans som finns i hela det spektrum som för närvarande finns på denna lilla sfär. Eftersom frekvensen håller på att ändras från grunden, så att säga, kan antalet olika frekvenser se ut att störa varandra på ett sådant sätt att det kan vara svårt att hålla en stadig överblick över det hela. Så var medvetna om när det är dags att söka skydd från stormen, när det är dags att stå stadigt, och vet att ni alltid kommer att finna den där långsamma och stadiga rytmen som kommer att visa er vilken takt ni ska följa, närhelst ni tar er tid att gå till ert inre.

För det är alltid där det riktiga norr på kompassen kommer att finnas, när frekvenserna ni kanske utsätts för verkar blåsa er ur kurs. Så länge ni håller er till er inre kurs kommer ni aldrig att förlora riktningen, och ni kommer heller aldrig att förlora farten. Det kommer att finnas tillfällen framöver, när ni alla kommer att känna det som om ni trampar vatten utan att komma någon vart. Men så är inte fallet, det är bara ett resultat av den här överlappningen av frekvenslagren.

Var fokuserade och var lugna i vetskap om att ni hela tiden är anslutna till denna helt nya frekvens. Och vet också att förvirring och störningar som kan uppstå i ert personliga fält bara är tillfälliga, orsakade av svallvågorna från de gamla frekvenserna, som håller på att dö ut omkring er. Lyssna på rytmen från de nya taktslagen och ni kommer att hitta balansen, och ni kommer inte bara att öka farten, utan också välja ut en helt ny väg framåt. För de inkommande vindarna kommer att fylla era segel så att ni kommer att lyftas upp och bort från det upproriska havet – som andra gör sitt bästa för att hålla sig flytande i.

Men var också medvetna att om ni dristar er till att försöka gå emot dessa nya vindar, kommer er resa att bli fylld med en del onödiga utmaningar, för det här kommer att innebära mer än att gå emot vinden. Vid det här laget har ni alla höjts upp till en nivå av energetisk vibration, som är så fint balanserad att alla uppsåtliga reduceringar till tätare vibrationer, kommer att bli som att sätta käppar i hjulet i det fininställda arbetet i en klocka.

Gör det ni är här för att göra; låt den inkommande ljusfloden lyfta upp er allt högre, för då kommer ni att lyckas med det som er egentliga uppgift på den här planeten är, nämligen att höja ALLA genom att höja er själva så snabbt som möjligt och genom att avstå från alla tankar på att hålla fast vid det gamla. Endast en total kapitulation av det gamla kommer att hjälpa er att fullfölja er uppgift, så vi ber er alla att vara fokuserade på den horisont som väntar på er, och inte på resterna av det gamla, som redan håller på att försvinna i ert kölvatten.

Ni kan gå ut i världen och bära med er denna alldeles nya vibration, och oavsett vart ni går kommer ni alltid att finna en ömsesidig energihöjning på er väg, från själva Gaia. Så är det – så länge ni inte insisterar på att försöka sänka er egen energi, för att matcha den vibration som andra bär med sig. Ni är inte här för att vara kameleonter, en som ändrar sitt energetiska utseende för att bättre smälta in bland massorna. Nej, ni är här för att sticka ut från massan och stråla i den fulla kraften av ert Ljus.

Ja, detta kommer att väcka uppmärksamhet, och ja, ni kanske tycker att det är lite skrämmande i början, men fortfarande är det därför ni är här. Så stå rakryggade och släpp de gamla tankarna om att förminska er själva för att andra ska må bättre, för även om tanken kan verka frestande kommer alla handlingar som begränsas av sådana tankar inte att gynna er eller någon annan. Snarare kommer det att vara till skada för alla.

Var medvetna om att ert ljus är av största betydelse, och nu har ni för allra första gången en ny energetisk omgivning som kommer att stödja er under varje steg på vägen, och ni behöver inte längre sakna någonting alls på er fortsatta resa. Men var också medvetna om att det här energetiska stödet bara kommer att fungera som ett lyft om ni fortsätter att hålla er egen energetiska melodi sann, och inte försöker mixtra med den på något sätt.

För då kommer ni också att börja känna dissonansen mellan er själva och den nya och förhärskande melodin som er planet har börjat nynna på. Om ni någon gång känner er vara i konflikt med någonting, kommer rådet än en gång att bli – gå till ert inre. Då kommer ni att veta om det bara är en ytlig reaktion inför alla stridande handlingar som pågår, eller om det är en djupare reaktion på ett beslut om att försöka stiga ner från er nya förhöjda gestalt.

Skillnaden är verkligen tydlig, och även om ni alla från tid till annan kommer att känna er mer än lite förvirrade av dessa konflikthandlingar, kommer ni inte att ha några problem med att skilja mellan reaktionen och orsakerna vid varje given tidpunkt, för nu är ni väl anpassade till er egen inre röst.

Så lyssna noga, för denna nya fas av resan kommer att vara mindre ansträngande än om ni väljer att strunta i den inre rösten och kliva över de linjer som har införts för er och för alla andra, vars uppgift är att vara föregångare i denna process. För ni är de som behöver dem bäst vid denna tid och ni är de som måste hålla ett vakande öga på förfaringssättet, och enda sättet att göra det är att ignorera den yttre förvirringen och söka inre ledning varje gång eventuella störningar tycks uppstå.

På så sätt kommer ni alla att vara säkra på att navigera dessa genom det nu mer än gropiga havet, och på så sätt kommer ni alla att hitta mer än tillräckliga skäl för att känna glädje. För då kommer ni alla att känna den ökande farten dessa inkommande vågor kommer att ge er, och ni kommer att känna hur ni får stöd för varje steg ni tar, så att vartenda beslut ni tar kommer att vara gudomligt inspirerat.

Då är det er inre kunskap som kommer att ange kursen och ni kommer alla att göra vad som krävs, och ni kommer att välja det som är mest gynnsamt, inte bara under en kortare period utan i det långa loppet, och då kommer allt att falla på plats så som det har planerats för i evigheter.

Så låt det inre ljuset lysa upp er väg och vet att ni kommer att gå i rätt riktning hela tiden när ni gör just det. För när man lyssnar på den inre rösten, kommer varje steg att vara det rätta steget, även när det tar er i en mycket överraskande riktning. För överraskningar kommer ni alla att få, men om ni lyssnar noga innehåller de inga överraskningar alls, eftersom ni då kommer att veta vad ni ska göra och då kommer de naturligt. När allt kommer omkring är det er gåva till Alla, förmågan att gå där ingen annan har gått förut, och att göra det med en inre vetskap om att inte bli stoppade eller hindrade.

Gå vidare i full vetskap om att ni redan vet vilka ni är och vad ni ska göra, och vet att ni har ännu mer stöd till ert förfogande när ni vill och om det skulle behövas. Allt finns inom er för ni är redan perfekta, och nu kommer ni att avsluta det ni kom hit för att utföra, och ni kommer att göra det på ett sätt som kommer att trotsa alla spekulationer.

Ni har redan bevisat er skicklighet och ert mod, och ni har redan bevisat er ståndaktighet och nu kommer ni att påbörja ert ärevarv, den sista delen i detta monumentala uppdrag att rätta till det som har varit fel och att lysa upp det som har varit fördunklat under så lång tid. Och för det finns inga ord, men vi erbjuder er detta på uppdrag av Hela Skapelsen; ett stort TACK!

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...