Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 6 december, 2020

FRÅN RÄDSLA, BEGRÄNSNING OCH INSKRÄNKNING TILL KÄRLEK, FRIHET OCH EXPANSION – Aita – december 2020

Söndagen den 6 december 2020. Och vilken fascinerande, tumultartad tid vi lever i. Vi, Kära Ljusarbetare, Stjärnfrön, har det stora förmånen att se mänsklighetens stora uppvaknande.

Den sedan länge förutsagda tiden för mänsklighetens uppstigning, från tredimensionell rädsla, begränsning och inskränkning till femdimensionell kärlek, frihet och expansion är här.

Stora Själar, de stora partiklarna från Gud, som vi är, fragment av kärleken som är universum, som driver universum, vi bestämde oss för att placera oss i människokroppar, i mänskliga biologiska datorer.

Denna galna värld skapades av oss, så att vi kunde uppleva dess begränsning och känslor. Som vi ofta sagt så fanns det ingen begränsning, ingen rädsla i vår himmelska enighet och lyckliga existens.

Den allomfattande kärleken som vi levde i är inte en känsla. Kärlek är inte en känsla här på Jorden. Det är att känna ett glödande flöde av den Gudomliga elektromagnetiska energin runt oss och genom oss.

Det är en högre vibrationsnivå som lämnar rädsla och alla dess negativa känslor och inre smärtsamma reaktioner.

Kärlekens flöde av glädje, fred, tacksamhet och visdom bär det med sig, när det sträcker sig genom oss tillsammans med alla underbara egenskaper hos Gud, för kom ihåg att vi är en del av Guds enighet. Vi är vattendroppar i havet av Guds medvetande.

Och med vår uppstigning till kärlekens dimension återvänder minnet om vår Gudomlighet. När vi känner kärlekens kraft, hämtar vi minnena av vår sanna essens, vår vänliga och gudomliga natur.

Detta händer nu i december 2020, och det är verkligen en härlig tid.

Vi kom hit till jorden för att växa i ljus och kärlek, för att expandera i lycka och visdom. Vi placerade en del av vår stora Ande i dessa mänskliga avatarer, dessa mänskliga kroppar.

Då vi gjorde det så lämnade vi vårt minne och våra stora förmågor, vårt minne av mirakler. För i himlen visste vi att allt var möjligt, och med de minnena i behåll skulle vi inte kunna uppleva den mänskliga världens negativitet.

Sedan föddes vi i denna jordiska existens. Vi planerade den här mänskliga upplevelsen för oss själva. Men så svårt det kan vara att föreställa sig att vi valde våra föräldrar. Vår själ valde de begränsningar, inskränkningar och känslor vi skulle uppleva.

Därför sker inget av en slump i våra liv. Allt som händer är för ett syfte, att träna oss, att härda oss för att klara av en jordisk medverkan. Att uppleva det som vår själ visste var nödvändigt för dess större förståelse, för dess tillväxt i kärlekens vibration.

Allt som händer här på jorden är för att vi ska förstå att även i denna begränsade livsform, även som mänskliga invånare på fängelseplaneten jorden, så föredrar vi kärlek, vi är kärlek och vi vill inte ha något mer att göra med rädslans vibrationer.

Ni, våra Älskade Ljusarbetare, Stjärnfrön, är empater. Ni är till er natur snälla och kärleksfulla. Och tror automatiskt att andra människor också är snälla och kärleksfulla.

Men så är det verkligen inte, för denna jordiska resa skapades för att ni skulle känna rädsla. Rädsla och alla dess negativa, inskränkta, reaktiva känslor som vi känner i den låga tredimensionella vibrationen.

Men hur skulle vi kunna uppleva rädslan, hur skulle vi skapa de utmanande situationer vi kom till jorden för att uppleva? Då fanns de, partiklar från Gud, fragment av Gudomligt medvetande, som volonterade för att spela de onda rollerna.

Planeten Jorden kan med rätta kallas en fantastisk teaterföreställning. Vi är empaterna, de vänliga och kärleksfulla. Sedan finns det narcissisterna, de som är här för att behandla oss illa, för att jaga oss och lura oss att tro att vi är de stackars, lägre stående, värdelösa varelserna.

Och de har verkligen gjort ett bra jobb. Men trots all den smärta och den stora rädslan vi känt, så är vi tacksamma för denna jordiska resa, för vi skulle inte vara de underbara, kärleksfulla medkännande varelser vi är nu, utan denna utmanande resa.

Och på detta lågvibrerande jordplan styrdes och kontrollerades hela detta äventyr av våra draco-reptiler, illuminati. De tillverkade kontrollsystemet, lagar, förordningar och begränsningar, under vilka vi våndades.

De, och deras galaktiska bröder, lurade oss för att vi skulle få uppleva mycket smärta. De tog bort en stor del av vårt DNA, och lämnade oss med mycket liten kraft kvar på en mycket mörk plats av frekvens och förståelse.

Jorden har varit ett underbart experiment, för att lära oss Gudomliga Själar större kärlek. För att göra oss mer empatiska, mer kärleksfulla, mer medkännande.

Men nu är det dags för slutet på detta stora äventyr. Nu är det dags för de som är redo, de som har bemästrat detta jordiska rike, att vakna från sin mardröm av begränsning. Det är dags att bli fri från programmering och inblandning, det är dags att återvända till de stora, multidimensionella, kraftfulla varelser vi verkligen är.

Det är dags för vårt DNA att återvända, det är dags för våra kroppar att skifta från kolbaserade till kristallina. Dags för slutet av sjukdom, katastrof, hungersnöd, fattigdom, orättvisa, lögner och plågor.

Det är dags för ärlighet, äkthet, förening, enighet, gemenskap och kamratskap, med andra ord, det är dags för en återgång till kärlek.

Och då måste det gamla, slitna och uttjänta kontrollsystemet, Illuminati och deras narcissistiska hantlangare avlägsnas, och deras förräderi, deras satanistiska regering måste synliggöras.

Men hur gör man det så försiktigt och vänligt som möjligt? Mänskligheten måste få reda på vilket sätt av intrång den varit utsatt för. Man måste visas hur man blivit indoktrinerad till rädsla och negativitet, av de ondskefulla dåden och skamliga lögnerna i sina regeringars system.

Man kan inte göra anspråk på sin suveränitet, sin frihet från inblandning, förrän man ser vad den bestått av. Inte förrän man ser det stora bedrägeriet som har begåtts i planeten jorden skolrum.

Och ljusalliansen, de underbara varelserna som leder oss ut ur vår elände, har arrangerat det stora uppvaknandet briljant.

Så, valet har fört mörkrets stora röstningsbedrägeri – till ljuset. Detaljerna för hur vi har kontrollerats av oärliga val avslöjas, stat för stat, land för land. Visselblåsarna avslöjar med rättfärdig indignation och med härliga detaljer all oärlighet de sett.

Och våra fake news, våra oärliga medier, visas som de förskräckliga lögnare de är. De har begått förräderi, för de har stöttat försöket att störta en ärligt vald regering.

I och med detta val och dess följder, så kommer de också att falla. Hur annars skulle de mörka narcissisternas svek tydligt visas? Så smarta, så briljanta de har varit i att arrangera vårt massuppvaknande.

Och högfrekvent ljus hälls nu på jorden från himlen, för att höja dess frekvens. Och kärlek utstrålas av er, Ljusarbetare, Stjärnfrön, som kom till jorden för er egen tillväxt och medverkan och för att höja jordens frekvens, genom närvaron av er höga vibration.

Som vi har sagt tidigare, är ni av högre frekvens än era bröder i mänskligheten. Ni kom hit för att utstråla ert ljus, för att stråla ert ljus mot era jordiska bröder, och på så sätt lyfta dem ur deras lågt vibrerande fängelse.

Och ni har lyckats fantastiskt. Gratulationer Kära Ni, Ni är verkligen att Gratulera. Champagnekorkarna poppar i himlen.

Och vi håller på att förena oss i den himmelska firandet. Vi återgår till att vara de underbara, Gudomligt kärleksfulla varelser vi är. Jorden blir ett paradis. All rädsla och negativitet som skapats av illuminati och deras narcissistiska hantlangare tas bort.

Steg för steg tittar vi på den fascinerande uppstigningsprocessen. Det är verkligen underbart att vara här på jorden under denna mirakulösa tid. Tidslinjerna skiljer sig, de som inte till fullo har medverkat, kommer att fortsätta sin existens i rädsla, tills det är deras tid att stiga upp.

Vi, som har lärt oss allt vi kom hit för att lära oss, om rädsla och dess negativa egenskaper, går vidare till en magnifik ny värld.

En värld där vi är hela, perfekta och kompletta. En värld där vi är telepatiska – inga fler lögner, det finns bara hälsa – ingen sjukdom, överflöd – ingen fattigdom, fred – inget mer krig, frihet – ingen mer förslavning och regeringar som förminskar. Inga regler och bestämmelser, inga begränsningar och inskränkningar, för kärlek och sunt förnuft styr allt.

Åh, vi är verkligen välsignade varelser. Må Väl och var Lyckliga kära heliga bröder. Livet är gott och blir bättre varje dag. Vi känner flödet av kärlek, av salighet, belåtenhet, glädje och fred som nu driver oss, och vi är mycket tacksamma.

Aita kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är välsignade varelser.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...