Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv 14 mars 2021

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv 14 mars 2021

A GENTLER, A KINDER ASCENSION PROCESS Aita Channeling Her Higher Self – March 2021

EN VARSAMMARE, SNÄLLARE UPPSTIGNINGSPROCESS Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – mars 2021

Så är vi mitt i mars 2021 och Våren närmar sig snabbt. Och vilken förvirrande, paralyserad tid vi befinner oss i. Under det senaste året har det lovats så mycket, så många datum har givits, men tiden har passerat och inget verkar ha hänt.

Vi fick höra att det skulle komma en solblixt, datum sades. Vi väntade, vi hoppades, vi var förväntansfulla. Vi trodde att vi snabbt skulle gå in i den femte dimensionen. Vi trodde verkligen inte att den mörka alliansen, skuggregeringen skulle få mer kontroll.

I själva verket lever vi i en lång utdragen process av avslöjanden, där mörkret verkar styra. En av våra stora alternativa mediekällor, Juan O Savin, kallar detta Själens kollektiva mörka natt.

Och så är det verkligen. Vår politiska situation, vår lockdown, våra ekonomiska begränsningar visar oss den andra, mörka versionen av verkligheten. När Själens individuella mörka natt visar var och en av oss våra illusioner, så visar Själens kollektiva mörka natt oss den mörka illusionen, den mörka verkligheten vi har levt i, och vad den skulle leda till om vi fortsätter på denna väg.

Det skulle leda till är mänsklighetens underkastelse och omvandlingen till artificiell intelligens. För detta är den mörka alliansens agenda. Som Georgias guidestones berättar, så är den primära avsikten att ”hålla mänsklighetens population under 500 000 000, för en evig balans med naturen.”

Avsikten är att göra mänskliga robotar, robotar som tjänar den mörka alliansen som virtuella slavar. Robotar som inte kommer att kunna tänka själva, utan i stället kommer att få sina önskningar och känslor kontrollerade av datoraktiverade chip, som infogats i människornas kroppstempel. Således skulle kroppen inte längre vara ett tempel för Själen.

Och detta är verkligheten som visas för oss. Som vi ofta har sagt, så spelar planeten jorden och dess invånare, ett stort, monumentalt scenspel.

De goda och de dåliga aktörerna, är kodade för att bete sig som de beter sig. Händelserna är strategiskt organiserade så att de på ett iögonfallande sätt lyfter fram de mörka aktörerna, de korrupta spelarna, bedragarna. Och när de väl har setts, kan de tas bort.

Så, våra kära Ljusarbetare, Stjärnfrön, var vid gott mod, det här är en välarrangerad uppstigning, med aktörer kodade för att spela sina delar. Majoriteten av aktörerna, majoriteten av mänskligheten, är inte medvetna om sina Gudomliga uppdrag, men ändå spelar de rollerna de planerade innan livet på jorden.

Och vi kära Hjärtan, Kära Själar, spelar de delar vi planerat för oss själva. Många av oss befinner sig fortfarande i den egna Själens mörka natt. Själens mörka natt, den andliga krisen under resan mot Gud.

Hela vårt eviga ramverk har kollapsat. Den mening vi har gett livet fungerar inte längre, våra förväntningar, vår förståelse har stjälpts omkull.

Det som verkade vara ont är gott, det som verkade vara gott är ont. Vi går in i en mörk plats där vi sopar bort vårt sätt att förstå, vi omorganiserar och skriver om vår individuella moral.

Vi befinner oss i en kokong av transformation. Men till skillnad från en larv som förvandlas till en fjäril, så känns det mer som att bli avgiftad från droger. Det är svårt både mentalt och fysiskt, men precis så som planeten jorden kommer fram ur denna mörka plats till en transformerad verklighet, så kommer vi till ett transformerat medvetande.

Det är egots död. Döden för de tankar och idéer som ålagts oss av de vi föddes bland. Bildandet av våra egna tankar genom trossystem. Och det är början på en djup fulländad relation till vårt högre själv.

Ändå befinner sig många av oss ännu inte hela tiden i kärlekens vibrationer, i en lugn frekvens eller i lycka. Detta gör oss förvirrande, eftersom vi förväntar oss att uppstigning gör oss lyckliga.

Vi letar efter flödet, kunskapen, glödande agape, villkorslös kärlek, frid och glädje. Och vi letar efter gemenskap och kamratskap med likasinnade. Ändå är vi här i en långdragen process för avslöjande, både i vår kollektiva verklighet och i vår egen personliga resa.

Och allt detta är för det goda, för denna resa gör att vi ser mörkret som har regerat över oss i evigheter, vi blir visade två versioner av verkligheten och får frågan om vilken vi föredrar. Och många, många av våra bröder, vaknar när de ser den mörka världen de onda skulle utforma för oss.

Målet för ljusalliansen är att orsaka så lite våld och kaos som möjligt. Det är för att förhindra de hemska katastrofer, det våld och kaos som har förutspåtts för denna tid.

Och i stor utsträckning ska vi vara tacksamma att ljusalliansen har lyckats. Under denna tid av det stora uppvaknandet, är det stora avslöjandet inte den katastrof det kunde ha varit. Vi ljusarbetare, stjärnfrön har lyckats lyfta världen till en högre vibration, och då får vi en varsammare och snällare uppstigningsprocess.

När det gäller er, våra kära Ljusarbetare, är ni till olika delar mitt i er egen kokong för transformation. Ni är alla kodade för att vakna vid den här tiden, några av er tidigare andra senare.

Ni visste alltid, även när ni var djupt inbäddade i er tredimensionella skräckresa, att ni hade ett viktigt syfte med att vara här på jorden. Ni visste inte vad detta syfte var, men ni visste att det var viktigt, och detta gav er styrkan att fortsätta.

Och nu har ni till stor del lämnat era tredimensionella vänner bakom. Det är en ensam plats ni har varit på, när ni har vridit och vänt er i uppstigningens turbulens, för att hitta era högre själv.

Ni märker nu att umgänget med era rädda vänner, nästan känns oacceptabelt. Deras ord är antagonistiska, fientliga, eftersom de apar efter de negativa fraserna och gjort dem till sina egna.

Att vara med dem, lyssna på deras gnällande och klagomål över hur alla beter sig, håller inte längre.

Men allt är bra, för ljusarbetarna kommer samman. Vi känner nu igen varandra genom frekvensen. Det lyser en eld i våra ögon när vi tittar djupt in i Själens ögon, vilken har lärt sig att lysa fritt inom var och en av oss.

Det finns djup och underbar frid och ovillkorlig kärlek, som flödar genom oss och omger oss när vi kommer samman, från sinnena i gemenskap, kompatibilitet och kärlekens vibration. Hur underbart är inte vårt nya liv.

Där två eller flera kommer samman i kärlekens vibration, lyfts de i enighet till större kärlek, frid och glädje.

Och ändå har inte alla förväntade händelser kommit ännu. Vi hoppar för att utföra de önskningar som vår intuition indikerar. Och ofta tycker vi att de beslut vi uppmanas att fatta, får olyckliga resultat.

Vi befinner oss i tider av revolution, vi måste rensa vår gamla karma. Vi måste göras medvetna om alla vanföreställningar, de illusioner vi fortfarande lever under, för vi kan inte gå in i den femte dimensionen med dem intakta.

Och då presenteras vi för många händelser som vi inte föredrar, misstag, så att vi ska kunna rensa oss från vår indoktrinering. För vi lär oss inte lika mycket av våra framgångar, som vi lär oss av våra misstag.

Om vi ​​lär oss en sak av de negativa händelser som fortfarande händer oss, så har vi uppnått målet. Händelsen har rensat er från ytterligare en falsk övertygelse, en annan inlärd negativ tanke.

Frukta inte, alla era drömmar kommer att gå i uppfyllelse. Vi är närmare uppstigningen än ni tror. Vår uppstigning är oundviklig. Ingenting kan stoppa det som händer, för det Gudomliga har beslutat att mänskligheten ska röra sig in i den femte dimensionen, och återvända till kärlek.

Solblixten kommer fortfarande att komma. Blixten som helt kommer att ta oss ur den tredje dimensionens rädsla. Men detta kommer att vara slutet på vår uppstigningsresa, inte början. Det kommer att föregå aktiveringen av våra ljuskroppar, det verkliga inträdet i den femte dimensionen.

Tidpunkten kan inte förutsägas exakt, eftersom mänskligheten måste nå en lämplig frekvens, innan detta helt säkert kommer att ske.

Så underbart att vara en del av mänskligheten som vaknar upp från det stora bedrägeriet i planeten jordens skolrum. Det här är vad ni planerade för er själva. Det är därför ni är här just nu.

Livet är bra och blir bättre, för vi vet att det bästa återstår. Ja, det bästa återstår ännu.

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...