Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 13 februari 2021

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag

13 februari 2021

”NI STÄLLDE FRIVILLIGT UPP PÅ ATT HJÄLPA TILL”

God Dag till er våra Kära Ljusarbetare, Stjärnfrön här på planeten Jorden, mitt uppe i det stora uppvaknandet. I mitten av denna februari 2021, så känns det som om världen befann sig i en spänd väntan. Tiden har avstannat och mänskligheten väntar, väntar, med återhållen andning, på att någon stor händelse ska äga rum.

Dagar och veckor och månader förflyter och vi känner att vi fortfarande har avstannat. Massmedia upprepar fortfarande sina rädslofyllda budskap, makthavarna trycker fortfarande på tidsfristerna för sjukdomar och nödvändigheten av att bära mask samt socialt distanserande.

Och ändå befinner sig en avsevärd andel av befolkningen i den illusoriska villfarelsen av sin planet Jordens indoktrinering. De tror fortfarande på den skildring, den berättelse som makthavarna matar dem genom massmedia och hävdar vara sanningen.

Det är så viktigt för oss att ta vår uppmärksamhet, vårt fokus, bort från händelserna runtomkring oss. Vi kan med all säkerhet titta på dem på ett fridfullt och neutralt avstånd i vetskapen om att allting är väl och med vetskapen om att allt kommer att sluta i Gudomlig perfektion med seger till ljuset. Låt oss dock inte dras ner i stridens detaljer. Låt oss inte fokusera på varenda händelse, varje avslöjande av skändliga planer och mörka skeenden.

För vi står i punkterna för fokus, punkterna av medvetenhet i Guds medvetande. Vi är fragment, partiklar av det Gudomliga och vad vi fokuserar på blir vår verklighet.

Det är dags för oss att fokusera på vår egen uppstigning för att göra denna till vår underbara verklighet. Att lägga vår uppmärksamhet på vårt uppvaknande, på att höja vår frekvens till det maximum vi förmår. Och detta gör vi genom att följa vår salighet, genom att göra det som bereder oss glädje.

Låt oss idag tala om er ljusarbetar-resa och hur och varför ni frivilligt ställde upp på att komma till Jorden. Dolores Cannon, som var en ledande hypnotisör och terapeut för tidigare liv, försatte sina klienter i ett djupt theta-/sömngångar-/transtillstånd.

Med denna djupa hypnos gick hon förbi egot och förmådde tala med både klienternas undermedvetna och deras Själ, deras högre jag. Från detta samlade hon ihop information om både klienternas individuella mänskliga färd och den större bilden av mänsklig inkarnation.

Medan Anden talade med henne genom tusentals klienter, så lade hon samman historian om vår Gudomliga resa genom planeten Jordens klassrum. Som vi ofta har diskuterat, så är Jorden unik i Universum. Den är den tätaste, tyngsta planeten på vilken Själar inkarnerar i egenskap av fysiska varelser.

På Jorden tävlar ljuset och mörkret, Det Gudomliga och djävulen, om mänsklighetens uppmärksamhet, fokus och lojalitet. Och mänskligheten, med sin empatiska naivitet, sin brist på minne och sin lättprogrammerade natur, påverkas till att tro på det som man får sig berättat.

Och därför blev de mörka, skuggregeringen, som är besatta av makt, kontroll och grymt manipulerande av sina mänskliga offer, med tiden alltmer mäktiga, till den grad där de begränsade och snörde in mänskligheten till förvirring, separation och självmissbruk.

Situationen var verkligen mörk. Det såg ut som om mänskligheten och världen skulle komma att bli förstörd och ljusalliansen, änglakrafterna som övervakar världen, kunde inte tillåta detta.

Mänsklighetens fysiska kropp är dyrbar för Universum. Den är unik i sin skapelse och upplevelse. För på Jorden råder låga frekvenser inom vilka rädsla kan upplevas.

Och genom att förhandla om utmaningen av negativitet och mörka emotioner, lär sig mänskligheten att känna sitt Gudomliga Själv på ett nytt och djupgående sätt. Detta är en gåva han ger till skapelsen, och återrapporterar sina upplevelser till självaste Källan.

Det här var då den svåra och mörka situationen på Jorden. Och den universella lagen förhindrade änglarna och mänskligheterna, de Gudomliga hjälparna, från att ingripa utifrån den jordiska sfären.

Så det bestämdes att varelser av en högre vibration, varelser som kunde leva livet i de jordiska klassrummen för sin egen skull och samtidigt för att höja mänsklighetens frekvens genom sin höga vibration; sådana varelser skulle bli ombedda att frivilligt ställa upp på att komma till Jorden för att inifrån höja dess vibration.

De skulle bli energi-generatorer för mänskligheten och planeten. De skulle, bara genom att vistas på Jorden, höja frekvensen hos alla omkring sig, hos alla som de kom i kontakt med.

Så därför blev det tre vågor av frivilliga. Den första vågen kom in mot slutet av andra världskriget. De lär nu vara i 50-, 60- och 70-årsåldern.

Dessa tappra Själar hade den svåraste tiden. I slutet av 1940- och 50-talen befann sig Jorden på en mycket mörk plats, med splittrade familjer, länder sargade av krig, flyktingar, fattigdom och hungersnöd. Rädsla och negativa emotioner var regeln för dagen.

Ni, våra kära Ljusarbetare, kom in till detta kaos, denna förvirring. Från början kände ni att ni inte hörde hemma här. Ni kände er främmande, annorlunda än era medmänniskor.

Ni kunde inte förstå våldet, grymheten, oärligheten. Ni kunde inte kommunicera med era bröder och systrar. Ni fick höra att ni var alltför känsliga. Och känsliga var ni, för inifrån var ni kärleksfulla och medkännande.

Ni blev skymfade och nedvärderade av era bröder och systrar. Ni hade mycket svåra liv. Många av er vände er till alkohol, droger, allt för att lindra smärtan i era känslor av att inte tillhöra, av att inte vara rätt eller veta hur ni skulle bete er på rätt sätt. Många av er försökte begå självmord.

Trots allt som ni genomled, så uppnådde ni ert syfte bara genom att vara här och ni höjde er vibration hos alla runtomkring er.

Sedan kom den andra vågen av frivilliga. De hade en något lättare tid. De första invasionerna hade gjorts och Jorden befann sig sakta på sin uppåtgående väg.

Den här andra generationen ville inte heller vara här. Återigen så kände de att de inte hörde hemma här, de kände att de drev vilse i ett främmande land. Deras uppfattningar, deras kärlek, deras ljus, genljöd inte med den negativitet som rådde runtomkring dem.

Många av dem ville inte ha relationer eller barn. De ville inte skapa karma. Vissa av dem hade inte haft tidigare liv.

Men eftersom Själen skulle ha fått en alltför svår tid i det jordiska livet, utan att ha någon tidigare erfarenhet, så impades tidigare liv med användbar information i dem.

Så att de på det här sättet skulle ha de nödvändiga verktygen att navigera igenom det mänskliga livet. Och en skyddande mantel gjöts runt dem så att de inte skulle skapa karma för sig själva.

De är emellertid frustrerade. För de vill fungera. Men när de frågar vad de borde göra, så får de höra att de inte behöver göra någonting. Bara vara, bara andas, att vara här är tillräckligt. Ni utstrålar liv och kärlek.

De första två vågorna av frivilliga kom in med det gamla DNA:t. Mänskligheten har genom eoner av utmaningar blivit berövade sitt ursprungliga DNA.

Den tredje vågen av frivilliga var barnen. De magnifika barnen vilkas DNA redan var utformat för uppstigningen, förändringen till den nya Jorden.

Dessa unga är världens framtid. De för in nya idéer, en ny entusiasm, ett nytt sätt att se på världen. Det är de som kommer att leda oss in till den underbara nya världen.

De kommer att bli ledarna, organisatörerna, införarna av ny metodik, av ny teknologi, av gemenskap och framför allt kamratskap.

Och därmed, kära ni, rör vi och hela mänskligheten oss tillsammans med planeten Jorden till en ny vibration, till en ny era av frid och upplysning som ni har möjliggjort, till vilken ni har varit pionjärer.

Vad är upplysning? Det är vetskapen om sanningen gällande vilka och vad vi är. Det är att själv-aktualisera oss själva till att veta vad som bereder oss glädje.

Det är att förstå vår kraft och att använda den fullt ut för att förutse, att föreställa oss och skapa en värld av kärlek och ljus.

En värld där gemenskap och kamratskap styr och universell rättvisa råder. En värld där karmahjulet har stannat och mänskligheten är befriad från allt det slit och släp som har hållit honom nere.

Och därför vet vi i våra hjärtan, att det bästa fortfararande ska komma, kära bröder och systrar, ja, det bästa ska fortfarande komma.

Aita kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...