Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 26 november 2020

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv

26 november 2020

FRIGÖRELSE FRÅN INDOKTRINERING

Idag, 26 november 2020, är det Tacksägelsedagen, en speciell ledighet och ett firande av frihet och gåvorna från ytterligare ett års skörd. Och vi har mycket att fira.

För tiden för det stora uppvaknandet, för det stora avslöjandet om sanningen om mänsklighetens jordliga upplevelse, för frihet för mänskligheten – är för handen.

Planeten Jorden utformades som en skolsal för att Själar skulle lära sig större kärlek. Själar, som i sin himmelska ängla-existens bara kände till kärlek, kom hit för att härdas av rädsla och alla de negativa känslor som omfattas av rädsla.

Vårt sanna varande är vår Heliga Själ, partikeln av Gudsmedvetande, fragmentet av den flödande, vetande, härliga kärlek som är allt som är, som är vår sanna Gudomliga essens.

Vår Heliga Själ är perfekt hel och komplett, som Gud är perfekt hel och komplett. Himlen är perfektionen självt. Ändå försöker Gud, allt som är, den Gudomliga essens som driver Anden och den materiella sfären, alltid att expandera sig. Försöker alltid att öka kärlekskvoten, visdomen, saligheten i den himmelska existensen.

Så vi, som perfekta droppar av den Gudsessensen, försöker också expandera vår kärleksfulla aura, vår Gudomlighet. I himlen, i Ande-sfären, där allt är, förening, enhet, gemenskap och kamratskap, är vi belåtna och strävar inte efter mer.

Så skapades den materiella sfären, universum, planeten Jorden och mänskligheten. Den materiella sfären, där Själar kunde ta sig en form, kunde förskansas i mänskliga kroppar.

Dessa mänskliga kroppar, dessa biologiska datorer, tillät separation av Själarna som kom till Jorden så att de kunde uppleva den materiella sfären.

I separation kunde mänskligheten individualisera sig. Genom att experimentera med icke önskade och önskade händelser, genom att känna modfälldheten i negativitet och smärtan i konflikt, kunde Själar lära sig större kärlek. Och därigenom få en större förståelse om vem de verkligen är, en större förståelse för den kärlek som verkligen genomsyrar och driver världen.

Planeten Jorden, med dess kontrast mellan mörker och ljus, med dess empater och narcissister, med dess skuggregering, dess mörka kontrollörer, har varit en underbar skolsal.

Här sattes system upp för att tillhandahålla kontrasten, småpratet som krävs för att sålla och sortera det oönskade och det önskade. Hur ska man veta vad man föredrar, hur man föredrar att vara, om man inte har upplevt motsatsen?

Så regeringar sattes upp för att begränsa och inskränka mänskligheten i förvirrande regler och föreskrifter. System sattes upp i avsikt att söndra och härska. Separation och splittring blev dagens ordning.

Kontrasten introducerades på alla livets områden. Rik mot fattig, svart mot vit, protestant mot katolik, muslim mot hindu, republikan mot demokrat, det medicinska systemet mot holistisk hälsovård, nationalitet mot nationalitet, splittring och separation har varit en inneboende del av mänskligt liv.

Detta fick igång sållandet och sorterandet av de önskade och de oönskade. Detta fick igång individualiseringen av personligheten, för det var genom kontrasterande upplevelser som Själens personlighet utvecklades.

Så ljuset och mörkret, det vi kallar Gud och Djävulen, lekte med varandra på Planeten Jorden. De tävlade om kontrollen över de mänskliga Själarna.

De mörka ondskefulla, de som spelade rollen av satan i detta jordliga äventyr, försåg oss med rädslan, den smärta som skulle få Själar att växa till insikt om att de vill ha kärlek, kärlek och bara kärlek. De ville inte ha någon mer separation. De vill återvända till sin himmelska, kärleksfulla, välbelåtna, saliga existens.

Och detta är den stora och magnifika tid vi är i nu, tiden för det stora uppvaknandet. Detta stora uppvaknande som vi är mitt i, förkunnar slutet för planeten-jorden-skolsalen.

Tiden har kommit för mänskligheten att, medan fortfarande i hans mänskliga kropp, se den betingning han undergått. Att inse att han är en Själ som har en mänsklig upplevelse, inte en vilse och ensam mänsklig kropp.

Mänskligheten har dock blivit så djupt förskansad i hans jordliga upplevelse, så programmerad till negativitet och rädsla att han inte kan se den heliga sanningen om hans Gudomlighet. Han behöver hjälp. Så den nuvarande tiden för avslöjande och tiden för apokalypsen initierades som ett medel för mänskligheten att bryta genom till sanningen.

I djupet av sin betingning kunde inte mänskligheten se att han var kontrollerad och styrd. Han var hypnotiserad av sin regerings ord. Han var naiv, han trodde på vad de sa.

Nyheterna, TV, radio och tidningarna spelade alla samma melodi, berättade samma historia. Det var den historia som de mörka kontrollörerna ville få mänskligheten att tro på. Genom upprepning och hypnotisk suggestion övertygade de mänskligheten om att det som var gott och Gudligt var ont, och det som var ont var gott och Gudligt.

Så sanningen behövdes för att frigöra mänskligheten. Men hur ska man visa sanningen? Hur ska man bryta genom den falska indoktrineringen, uppfattningarna och övertygelserna som mänskligheten betingats med, och som han nu vaksamt beskyddar som sin sanning.

Kontrollmekanismerna, korruptionen som de mörka använt måste visas tydligt, måste bli synligt för alla att se. De mörkas illvilliga, skändliga handlingar måste avslöjas.

Så detta är tiden för det stora avslöjandet, detta är tiden då sanning, sanningen om deras indoktrinering, kommer att göra mänskligheten fri. Fri att sväva, fri att vara allt han kan vara. Fri från bojorna av hans fängsel på denna jordliga fängelseplanet-upplevelse.

Det är därför de gör så löjliga och upprörande anspråk, de desperata mörka. De säger precis vad som helst, gör precis vad som helst för att behålla sin makt, behålla sin kontroll.

Så Kära Ni, våra dyrbara Ljusarbetare, lägg ingen energi på dagliga anspråk och skeenden. Ni vet sanningen om den resa ni är ute på, den sanningen sätter er fria från all oro. Ni vet att slutet på den resan förkunnar mänsklighetens frihet från de bojor som fängslat hans förståelse.

Var lugna, var fridfulla, var lyckliga, allt är väl. Slutet på detta uppvaknande är början på hela den nya och underbara, kärleksfulla, förenade existensen för mänskligheten i den femte-dimensionella kärleksfrekvensen. Det är slutet på separation och splittring.

Vet att allt är väl i världen. Ni är inte längre offer. Den jordliga världen har varit spelet mellan offer och förövare, empat och narcissist.

Men nu när ni ser detta, nu när ni vet sanningen om er betingning och indoktrinering till rädsla, kan ni släppa den rädslan. Den tjänar inte längre något syfte.

Det finns inte längre skäl för beskyllningar, skam eller skuld. Inget fel hände någonsin. Ert livs historia, ert offerskap är bara en berättelse, en som varit mycket användbar som tillväxtmekanism för er Själ.

Släpp de sista spåren av era beskyllningar och er skam, era klagomål, nu. Ni är inte er historia. Ni är en Själ som levt många sådana historier i era inkarnationer.

Och det finns mycket att vara tacksam för. Utan upplevelsen av dessa historier skulle ni inte vara vad ni är nu. Den kärleksfulla, omtänksamma, vänliga, medkänsliga ni som kommit ut ur betingningen, är en underbar varelse.

Och nu, det bästa har ännu inte kommit. En helt ny värld av gemenskap, kamratskap och förtjusning ligger framför er. Mycket snart kommer den. Då det gamla, slitna och trötta kontrollsystemet kollapsar, då kaoset och förvirringen de använder i fåfängt hopp om att behålla makten, då det kaoset och den förvirringen upphör, då föds den nya världen.

Ägna er tid åt att visionera, föreställa er denna nya värld. Slappna av i härligheten av den perfektion som ska komma. Vet att allt är väl, för tiden för det stora uppvaknandet är här. Det bästa har ännu inte kommit kära bröder, det bästa har ännu inte kommit.

Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...