Alcyone via Galaxygirl, 9 september 2019

Alcyone via Galaxygirl

9 september 2019

Jag är Alcyone, er stora Centrala Sol. Jag är inte stor i mina egna ögon, men för er och de i denna sektion är jag det. Jag är heller inte riktigt central i ett relativt universum. Men jag ser er som stora, åh barn av Jorden, av detta stora experiment med att ta bort slöjan från ljuset. Jag ser er som stora, mycket stora, och mycket centrala för framgången av detta experiment.

Denna har valt att förlåta detta experiment, och får jag förslå att de av er som letts att läsa dessa ord, eller att höra dem på en av Juli Joys videor, gör detsamma. Det har på senare tid utlösts mycket ilska i det mänskliga kollektivet för de illdåd som detta experiment med mörker till ljus har tillåtit. Så låt oss släppa det, skall vi? Låt mig låna ut mitt ljus, att bränna genom smärtan i den programmering i era celler som ber om att bli frisläppt. Med er tillåtelse fortsätter jag. Känn ljus från min ljuskropp gå in genom er krona. Ni vill vara i linje med dessa högre energier för att kunna uthärda det som kommer med behag och lätthet. Se denna ljuspelare sakta nedstiga från er krona in i ert huvud, där lagrade minnen behöver transmuteras till ljus, så att bara lektionerna finns kvar. Och nu ner i er strupe, brännande bort vokala blockeringar så att er sanna röst åter kan höras. Och nu ner i er sköldkörtel där er barndoms minnen är lagrade, för att släppas, minnen av ert verkliga ursprung, av ert sanna barn-själv, som ser med klara ögon, med minnen klara och sanna. Och nu ner i ert hjärtas utrymme. Känn smärtan brännas bort, transmuteras till ljus, hjärtchakrat roterande ljust och sant, obesvärat, fritt. Se denna pelare av ljus sträcka ut sig längre, ner i er mage där många av er haft magproblem på senare tid, då ni transmuterar tankeformer och minnen som fastnat. Släpp dem in i mig, in i mitt ljus. Se ljuset tränga in i era heliga lägre chakran där mycket sexuellt avfall måste släppas, avlägsnas, transmuteras. Ljuspelaren från min kropp fortsätter nedför er, nedför era ben, jordande er till det högre dimensionella nätverket som nu omger er planetära kropp. Se mitt ljus utsträckas genom era fotsulor djupt in i Gaias planetära kärna, in i hennes hjärt-utrymme. Se kristallerna där humma och snurra, komma online och återupplivas av mitt ljus.

Jag är Alcyone. Jag ser på mänskligheten på uppstigande Gaia med enorm respekt. Gaia är min kära syster, min kära vän. Vi har känt varandra länge och jag har betraktat hennes metamorfos med vördnad och djup respekt. Jag, Alcyone, lånar ut mitt ljus, och mitt kurage. När ska mänskligheten börja förstå att de inte är ensamma? Att hela kosmos stöttar dem då mörkret avlägsnas, transmuterat av min ljuskropp tillsammans med galaktikernas på er himmel och markbesättningen på Gaias kropp? Ni är inte ensamma. Hela multiversum stöttar denna uppstigning. De mörka är krossade. Var i frid och bli hela igen.

Jag är Alcyone. Universum är i nästan perfekt linje. Det kommer att bli i perfekt linje när den Gudomliga Modern så väljer. (Jag ser gyllene kuggar och hjul i universum, allt gudomligt tidssatt och styrt). Var i frid. Allt är mycket bra. Jorda er till mig, jorda till Gaia. Bli de brobärare ni föddes att vara och ni blir det då ni förankrar detta multidimensionella ljus som täcker och tröstar, som transmuterar bort era tårar. Var i frid.

Jag är Alcyone. Jag är er uråldriga väktare av tiden, men jag tycker om att tänka på mig själv som er äldre broder. Och så är det. Var i frid, små vänner. Vet att ni är mäktiga. Bli inte lurade av er lilla mänskliga form. Energi är energi, och vänner, guds gnista finns inom er. Vad ska ni göra med den? Vi är alla spända på att se era nya skapelser vänta på att pånyttfödas på Nova Gaia. Jorda ljuset. Jorda mitt ljus. Se det virvla och snurra i era celler nu då ni sakta omvandlas från caterpillar till fjäril. Nya Människa, res dig. Jag är Alcyone.

-galaxygirl

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...